MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Gemeente zet extra in op voorkomen van schulden

Foto: MeerRadio

HAARLEMMERMEER - De gemeente zet zich in 2018 nog meer in op het voorkomen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Het BKR geeft dan, binnen de privacyregels, informatie over betalingsachterstanden, waarna de gemeente met de betrokken bewoner in overleg gaat om diens financiële situatie te verbeteren.

Dit jaar start de gemeente al met de pilot “Vroeg Eropaf”, samen met Ymere, Stichting Meerwaarde en schuldhulpverlener Plangroep.
Daarbij is het uitgangspunt dat Ymere Meerwaarde inseint wanneer een huurachterstand onstaat, waarna Meerwaarde contact legt met de huurder om ondersteuning te bieden.