MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Meer in de Middag | 12:00 - 18:00
Share |

Infoborden cultureel erfgoed

Tim van Essen (foto: MeerRadio)

Op initiatief van lokale politieke partij HAP komen er informatieborden langs belangrijke cultuurhistorische plekken in Haarlemmermeer. Dat heeft cultuurwethouder Derk Reneman toegezegd.

Cultureel erfgoed moeten we koesteren, zo betoogde raadslid Tim van Essen. En dan vooral het erfgoed dat niet meer zichtbaar is. Dit moet weer tot leven worden gewekt.

Het zou gaan om plekken zoals de locatie waar de eerste schep de grond in ging voor de drooglegging van de polder, waar het eerste huis van Haarlemmermeer heeft gestaan en waar de onderduikers bij de Olmenhorst hebben gezeten.

Wethouder Reneman gaf tijdens de raadsvergadering waar Van Essen zijn betoog hield aan, dat hij de erfgoedcommissie opdracht zal geven dit plan verder uit te werken.

Meer nieuws: www.haarlemmermeer.nieuws.nl