MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Ochtend van MeerRadio | 06:00 - 10:00
Share |

Inzamelingsacties voor kerstbomen

Foto: MeerRadio

Verschillende dorps- en wijkraden organiseren begin januari weer een inzamelingsactie voor kerstbomen.

Bij veel van deze acties krijgen kinderen per ingeleverde boom een lootje voor een loterij waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Meerlanden ondersteunt de inzamelacties, neemt de kerstbomen mee en gebruikt ze als energiebron voor de compostering van GFT.

Een overzicht van alle inzamelacties is te vinden op de website van Meerlanden, www.meerlanden.nl

Voor wie daarna nog van zijn boom af wil, rijdt Meerlanden een kerstbomenronde. Inwoners kunnen de kerstboom op die dag naast de GFT-rolemmer of GFT-verzamelcontainer leggen.