MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Reageren op wetsvoorstel fusie tot 22 december

Gemeentewapens

HAARLEMMERMEER - De voorbereidingen voor de samenvoeging van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019 zijn in volle gang. Tot 22 december kan iedereen nog reageren op het voorstel voor de wet die de fusie officieel mogelijk maakt. Dit kan door middel van een bericht aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, per e-mail naar cie.biza@tweedekamer.nl of per brief aan Postbus 20018
2500 EA Den Haag. Als alles volgens planning verloopt, besluit de Eerste Kamer in het voorjaar over de wet.

Meer nieuws: www.haarlemmermeer.nieuws.nl