MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Schriftelijke vragen ‘Zak-en-kleedgeld jeugdzorg’

Foto: John Spreen

HOOFDDORP – Het onlangs verschenen rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’ van de Kinderombudsman maakt een analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven. De gemeente is verantwoordelijk voor het zak-en-kleedgeld voor deze kinderen maar op veel plaatsen zijn hier volgens het rapport geen afspraken over gemaakt. De CDA-fractie van de gemeenteraad heeft daarom het college van B&W gevraagd of het er zich ervan bewust is dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is en of er met de betreffende instellingen afspraken gemaakt zijn. Het CDA dringt er bij het college op aan om voor 1 januari duidelijke afspraken met de betrokken instellingen te maken.