MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Rick & Rijk Weekendshow | 18:00 - 20:00
Share |

Content about Anneke van der Veer

juli 30, 2018

Burgemeester Onno Hoes heeft raadslid Anneke van der Veer op 19 juli een zogenaamde ‘waarschuwingsbrief ‘gestuurd wegens het niet meer voldoen aan de vereisten van het raadslidmaatschap conform de Kieswet.....

Burgemeester Onno Hoes heeft raadslid Anneke van der Veer op 19 juli een zogenaamde ‘waarschuwingsbrief ‘gestuurd wegens het niet meer voldoen aan de vereisten van het raadslidmaatschap conform de Kieswet.

Hoes heeft geconstateerd dat het raadslid sinds 7 mei formeel geen ingezetene meer is van de gemeente.

Volgens artikel 10 van de Gemeentewet moet een raadslid ingezetene zijn van de gemeente.

Van der Veer heeft de mogelijkheid de conclusie van de burgemeester te aanvaarden, waarna haar lidmaatschap na acht dagen beëindigd wordt.

juni 29, 2018

Het Haarlems Dagblad meldt dat het Haarlemmermeerse raadslid Anneke van der Veer niet langer meer wordt aangehouden.......

Het Haarlems Dagblad meldt dat het Haarlemmermeerse raadslid Anneke van der Veer niet langer meer wordt aangehouden.

Luxemburg had haar uitlevering gevraagd en zij was zelf naar Luxemburg afgereisd om de autoriteiten te overtuigen van haar onschuld.

Na een gesprek met de politie en de onderzoeksrechter werd het verzoek tot uitlevering nog dezelfde dag in getrokken. Het bleek dat een veroordeelde crimineel had getracht met een valse verklaring zijn eigen straatje schoon te vegen.

april 26, 2018

Inwoners van Haarlemmermeer moeten per voorstel kunnen zien welke partij voor en welke tegen heeft gestemd..........

Inwoners van Haarlemmermeer moeten per voorstel kunnen zien welke partij voor en welke tegen heeft gestemd. De gemeenteraad heeft een voorstel van D66, HAP, Forza, Onafhankelijk Liberaal en raadslid Van der Veer om dat mogelijk te maken aangenomen. Er komt een onderzoek naar digitaal stemmen, waarmee het stemgedrag van raadsleden wordt vastgelegd. Om overzichtelijk te maken welke partij of welk raadslid ergens voor of tegen stemt moet het mondelinge stemmen worden vervangen door een druk op de knop in de raadszaal.

maart 28, 2018

Raadslid Anneke van der Veer was vorige week niet aanwezig bij de raadsvergadering........

Raadslid Anneke van der Veer was vorige week niet aanwezig bij de raadsvergadering. Zij werd eerder die week aangehouden en zat achter de tralies. Het is al langer bekend dat de naam van Van der Veer voorkomt in het dossier over twee internationale fraudezaken. Volgens haar hebben criminelen, onder wie de beruchte meesteroplichter Ari Olivier, haar onderneming misbruikt voor duistere zaken. Vorige week maandag moest Van der Veer zich melden bij het politiebureau in Hoofddorp.

januari 10, 2018

Haarlemmermeer heeft een ’shortstayhostel’ nodig voor economisch daklozen. Dat vindt gemeenteraadslid Anneke van der Veer.......

Haarlemmermeer heeft een ’shortstayhostel’ nodig voor economisch daklozen. Dat vindt gemeenteraadslid Anneke van der Veer.

Economisch daklozen zijn zelfstandig, hebben inkomsten, maar tijdelijk geen onderdak. Dat kan bijvoorbeeld de situatie zijn bij een echtscheiding.

Van der Veer heeft B en W van Haarlemmermeer vragen gesteld over deze groep inwoners naar aanleiding van een artikel in de Groene Amsterdammer over het Leger des Heils op luchthaven Schiphol.

december 21, 2017

Een 70-jarige inwoner van Nieuw-Vennep is woensdag veroordeeld tot 90 uur werkstraf wegens smaad.....

NIEUW-VENNEP - Een 70-jarige inwoner van Nieuw-Vennep is woensdag veroordeeld tot 90 uur werkstraf wegens smaad. Hij mag drie jaar lang op geen enkele manier contact hebben met dorpsgenoot en raadslid Anneke van der Veer. Bij overtreding van dat totale verbod, moet de Venneper een maand de cel in.

november 14, 2017

De Raad voor de Journalistiek heeft gemeenteraadslid Anneke van der Veer in het ongelijk gesteld in haar klacht jegens het Algemeen Dagblad. Van der Veer stapte naar die raad na berichtgeving over factuurfraude......

De Raad voor de Journalistiek heeft gemeenteraadslid Anneke van der Veer in het ongelijk gesteld in haar klacht jegens het Algemeen Dagblad. Van der Veer stapte naar die raad na berichtgeving over factuurfraude.

De kop boven het artikel was ’Raadslid Haarlemmermeer strijkt Benetton-buit op’ naar aanleiding van een internationale fraude, waarbij meesteroplichter Ari Olivier betrokken was.

De Raad oordeelt dat de kop ’weliswaar’ een grensgeval is, maar bezien in de context niet als onredelijk beschadigend voor klaagster moet worden aangemerkt.

oktober 24, 2017

Raadslid Anneke van der Veer heeft schriftelijke vragen gesteld over de toename van het aantal verkeersongevallen in Haarlemmermeer......

Raadslid Anneke van der Veer heeft schriftelijke vragen gesteld over de toename van het aantal verkeersongevallen in Haarlemmermeer.

Volgens Van der Veer gebeuren in Haarlemmermeer 180 procent meer verkeersongevallen dan in de rest van Nederland.

In Haarlemmerliede en Spaarnwoude is dat zelfs 465 procent. In gesprek met de gemeenteraad relativeerde wethouder Reneman deze cijfers.

Hij zei dat niet moet worden uitgegaan van het aantal verkeersongevallen per inwoner, maar deze moet afzetten tegen het totaal aantal gereden kilometers.

oktober 13, 2017

Als eerste politieke partij in Haarlemmermeer introduceert Politiek STERK een live chat op haar website.....

HOOFDDORP - Als eerste politieke partij in Haarlemmermeer introduceert Politiek STERK een live chat op haar website. Een Digitaal Spreekuur, waar bezoekers ook buiten kantoortijden terecht kunnen.

Raadslid Anneke van der Veer vindt dat burgers makkelijk contact moeten kunnen opnemen met de gemeente. Wat in haar ogen voor een volksvertegenwoordiger betekent dat je dan ook laagdrempelig en snel te benaderen moet kunnen zijn. Zoals bij veel webwinkels al het geval is, waar je via een live chat direct contact kunt hebben met een medewerker.

augustus 23, 2017

Raadslid Anneke van der Veer wil weten of Haarlemmermeer de moed heeft opgegeven dat er ooit nog een groot windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid komt......

HAARLEMMERMEER - Raadslid Anneke van der Veer wil weten of Haarlemmermeer de moed heeft opgegeven dat er ooit nog een groot windmolenpark in Haarlemmermeer-Zuid komt.

D66-wethouder John Nederstigt zou dat onlangs hebben gezegd tijdens een werkbezoek van het college van B en W aan Abbenes.

Van der Veer hoorde dat van dorps- en wijkraden uit Nieuw-Vennep en dorpen in het zuiden van Haarlemmermeer.

Als Haarlemmermeer zich op dit moment niet meer hard gaat maken voor het beoogde windmolenpark is de afwijzing van de provincie bindend.

augustus 3, 2017

Op de website van Holland World staat meer over het beoogde themapark in Park21 dan de (geheime) informatie die B en W aan de gemeenteraad hebben gegeven...........

HOOFDDORP - Op de website van Holland World staat meer over het beoogde themapark in Park21 dan de (geheime) informatie die B en W aan de gemeenteraad hebben gegeven. Raadslid Anneke van der Veer wil nu van B en W weten welke economische of financiële motieven zij hadden om de gemeenteraad geheimhouding op te leggen. Verder stelt Van der Veer dat in de media en op de website van Holland World sprake is van een contract tussen Haarlemmermeer en IDS, de initiatiefnemer van Holland World.

juli 26, 2017

Het onafhankelijke gemeenteraadslid Anneke van der Veer heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek en de hoofdredactie van Algemeen Dagblad..........

HAARLEMMERMEER - Het onafhankelijke gemeenteraadslid Anneke van der Veer heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek en de hoofdredactie van Algemeen Dagblad.

juli 24, 2017

Volgens een artikel in het AD leidt één van de sporen van het onlangs opgelichte Franse modebedrijf Benetton naar het Haarlemmermeerse gemeenteraadslid Anneke van der Veer......

HOOFDDORP – Volgens een artikel in het AD leidt één van de sporen van het onlangs opgelichte Franse modebedrijf Benetton naar het Haarlemmermeerse gemeenteraadslid Anneke van der Veer.

Benetton is voor 1,2 miljoen euro opgelicht door het Nederlandse bedrijfje EBLP en een bedrag van 118.500 euro is hierna terecht gekomen op de rekening het raadslid.

Volgens de curator van het inmiddels failliete EBLP is ruim 1 miljoen euro spoorloos verdwenen naar China en is 118.500 euro overgemaakt naar Van der Veer.

juli 12, 2017

De gemeente Haarlemmermeer subsidieert volgens het college van B en W geen topinkomens. Het college antwoordt dit op eerdere vragen hierover van Forza! en raadslid Anneke van der Veer......

HOOFDDORP – De gemeente Haarlemmermeer subsidieert volgens het college van B en W geen topinkomens. Het college antwoordt dit op eerdere vragen hierover van Forza! en raadslid Anneke van der Veer.

Volgens B en W werkt bij geen enkele door de gemeente Haarlemmermeer gesubsidieerde instelling iemand met een te hoog inkomen.

Verder is de afgelopen twee jaar ook niemand op zijn topinkomen gekort op grond van de Wet Normering Topinkomens.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

juni 13, 2017

Beide fracties vinden het niet uit te leggen dat er nog steeds organisaties zijn die een gemeentelijke subsidie ontvangen en waarbij de bestuurders meer verdienen dan wettelijk is toegestaan.....

HOOFDDORP - De Haarlemmermeerse politieke partijen Forza! en Lid Van der Veer willen een aanpak van de topinkomens.

Beide fracties vinden het niet uit te leggen dat er nog steeds organisaties zijn die een gemeentelijke subsidie ontvangen en waarbij de bestuurders meer verdienen dan wettelijk is toegestaan.

Anneke van der Veer en Michel van Dijk willen daarom nog vóór de behandeling van de Voorjaarsrapportage van B en W weten welke maatregelen zij hebben genomen om dit probleem op te lossen.
 

juni 8, 2017

Bewoners van het Dr. Van Haeringenplantsoen in Nieuw-Vennep hebben geen inspraak gehad bij het renovatieplan voor het plantsoen.....

NIEUW-VENNEP - Bewoners van het Dr. Van Haeringenplantsoen hebben geen inspraak gehad bij het renovatieplan voor het plantsoen. Zij hebben alleen mogen kiezen voor welke bomen er worden geplant.
Dat zegt raadslid Anneke van der Veer, die het college van burgemeester en wethouders er schriftelijke vragen over heeft gesteld.

Twee bewoners van het Dr. Van Haeringenplantsoen hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Hun voornaamste bezwaar is dat de participatie zo slecht geregeld is.

mei 26, 2017

De gemeente wil elf speelplekken opnieuw inrichten. Op de gemeentesite wordt iedereen uitgenodigd om een keuze te maken uit twee of drie verschillende ontwerpen.......

Raadslid Anneke van der Veer vindt de participatie voor de nieuwe inrichting van speelplekken 'krampachtig en ondoordacht'.

De gemeente wil elf speelplekken opnieuw inrichten. Op de gemeentesite wordt iedereen uitgenodigd om een keuze te maken uit twee of drie verschillende ontwerpen. Wat dus betekent dat, zelfs als je niet in Haarlemmermeer woont, je tóch je stem mag uitbrengen, die gewoon volledig wordt meegeteld.

mei 25, 2017

Raadslid Anneke van der Veer wil van het college van B en W weten wat de gemeente Haarlemmermeer tot nu toe heeft uitgegeven aan alle procedures voor de realisatie van windparken......

Raadslid Anneke van der Veer wil van het college van B en W weten wat de gemeente Haarlemmermeer tot nu toe heeft uitgegeven aan alle procedures voor de realisatie van windparken.

Vorige week werd bekend dat de gemeente zich heeft aangesloten bij een procedure bij de Raad van State om te proberen het windpark Haarlemmermeer-Zuid alsnog mogelijk te maken.

De provincie Noord-Holland wijst de komst van een windpark voor 14 windturbines in Haarlemmermeer-Zuid af, omdat de turbines zo hoog worden dat ze een gevaar voor het vliegverkeer vormen.

mei 19, 2017

Raadslid Anneke van der Veer wil van het college van B en W weten waarom Haarlemmermeer een wethouder stuurt naar een symposium over de Utrechtse politiek.....

HAARLEMMERMEER - Raadslid Anneke van der Veer wil van het college van B en W weten waarom Haarlemmermeer een wethouder stuurt naar een symposium over de Utrechtse politiek.
Op het symposium over fragmentatie en polarisatie liet HAP-wethouder Marjolein Steffens onlangs haar licht schijnen over de soms roerige lokale politiek in Haarlemmermeer.

mei 16, 2017

De gemeente Haarlemmermeer gaat kijken of er in de Ringvaart plekken zijn voor extra botenhellingen waar recreanten hun boot te water kunnen laten.....

HAARLEMMERMEER – De gemeente Haarlemmermeer gaat kijken of er in de Ringvaart plekken zijn voor extra botenhellingen waar recreanten hun boot te water kunnen laten.

De wethouders Adam Elazkalai en Derk Reneman deden deze toezegging naar aanleiding van vragen van raadslid Anneke van der Veer hierover.

Volgens Reneman is Fort Aalsmeer zo’n plek waar dit eventueel mogelijk zou kunnen zijn.

Bron: haarlemsdagblad.nl

december 21, 2016

Volgens STERK, de  jongste politieke beweging in Haarlemmermeer versterkt ontkenning de radicalisering........

HOOFDDORP - Volgens STERK, de  jongste politieke beweging in Haarlemmermeer versterkt ontkenning de radicalisering. Raadslid Anneke van der Veer roept haar collega-raadsleden op om het beestje bij de naam te noemen. Aanleiding tot die oproep was het Plan van Aanpak dat het college van B&W van Haarlemmermeer heeft opgesteld. In dat Plan wordt benadrukt dat radicalisering ook geldt voor links-extremisme, rechts-extremisme, dieren- en milieuactivisme.

november 28, 2016

De gemeente Haarlemmermeer komt nog voor het kerstreces met een plan van aanpak voor verwarde personen.....

HOOFDDORP – De gemeente Haarlemmermeer komt nog voor het kerstreces met een plan van aanpak voor verwarde personen.

Dit zei burgemeester Theo Weterings naar aanleiding van mondelinge vragen hierover van gemeenteraadslid Anneke van der Veer.

Van der Veer zei men in Haarlemmermeer steeds vaker te maken heeft met verwarde personen.

Onlangs moest er nog een verwarde toerist uit een hotel in Hoofddorp verwijderd worden en afgelopen weekend was het eveneens raak in Badhoevedorp.

maart 18, 2016

Anneke van der Veer van Onafhankelijk Liberaal heeft donderdag in de gemeenteraad gereageerd op een betoog van oud-fractieassistent Bert de Ruiter van Forza.......

HOOFDDORP - Anneke van der Veer van Onafhankelijk Liberaal heeft donderdag in de gemeenteraad gereageerd op een betoog van oud-fractieassistent Bert de Ruiter van Forza.

Deze sprak op persoonlijke titel de gemeenteraad toe over fatsoen en integriteit van raadsleden.

Dat hij daarmee doelde op fractievoorzitter Anneke van der Veer die onlangs in het nieuws kwam vanwege vermeende betrokkenheid bij een oplichtingszaak, werd daarbij al snel duidelijk.

maart 10, 2016

Burgemeester Theo Weterings heeft naar aanleiding van publicaties in de media over de financiële transactie van het Haarlemmermeerse gemeenteraadslid Anneke van der Veer reactie gegeven..... 

HOOFDDORP – Burgemeester Theo Weterings heeft naar aanleiding van publicaties in de media over de financiële transactie van het Haarlemmermeerse gemeenteraadslid Anneke van der Veer reactie gegeven.

Weterings meldt: ‘'Dit is een persoonlijke kwestie, maar een publieke functie brengt met zich mee dat daarover ook verantwoording moet worden afgelegd.

Daarnaast geldt ook voor mevrouw van der Veer dat zij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen’.

Het raadslid kwam in opspraak nadat ze door het AD gelinkt werd aan miljoenenfraude.