MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about CBS

februari 1, 2018

Naar aanleiding van een artikel in Elsevier Weekblad heeft de fractie van Forza! in de Haarlemmermeerse gemeenteraad aan B en W vragen gesteld .....

HOOFDDORP - Naar aanleiding van een artikel in Elsevier Weekblad heeft de fractie van Forza! in de Haarlemmermeerse gemeenteraad aan B en W vragen gesteld over de naleving van de taaleis-maatregel ten aanzien van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Uit onderzoek van het CBS voeren de meeste gemeenten het landelijk beleid, dat iemand op zijn bijstandsuitkering moet worden gekort als hij onvoldoende Nederlands spreekt, niet of onvoldoende uit.

december 27, 2016

Luchthaven Schiphol kreeg in het derde kwartaal van dit jaar een recordaantal passagiers.....

SCHIPHOL – Luchthaven Schiphol kreeg in het derde kwartaal van dit jaar een recordaantal passagiers.

Bijna 19 miljoen reizigers kwamen deze periode naar de luchthaven, dat is bijna 8 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens het CBS maakt Schiphol de laatste jaren een sterke stijging mee in het aantal passagiers.

Er vliegen al zes jaar lang elk kwartaal meer passagiers van en naar Nederland dan in hetzelfde kwartaal een jaar ervoor.

De regionale vliegvelden in Rotterdam, Groningen en Maastricht zagen een daling in het passagiersaantal.

oktober 1, 2015

De Nederlandse luchthavens hebben meer passagiers verwerkt.........

HAARLEMMERMEER - De Nederlandse luchthavens hebben in het tweede kwartaal van dit jaar 6,2 procent meer passagiers verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
In totaal reisden in deze periode bijna 17,4 miljoen passagiers via de nationale luchthavens van en naar Nederland.
Schiphol liet een stijging zien van 6,1 procent naar bijna 15,5 miljoen passagiers en was daarmee goed voor 90 procent van het totale aantal passagiers.

februari 19, 2015

Nadat de werkloosheid in de jaren daarvoor flink toenam, is die in 2014 in Noord-Holland flink gedaald..........

NOORD-HOLLAND - Nadat de werkloosheid in de jaren daarvoor flink toenam, is die in 2014 in Noord-Holland flink gedaald.
Na een voortdurende stijging vanaf 2008 blijft het aantal werklozen sinds het eerste kwartaal van vorig jaar dalen.
Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het gemiddelde werkloosheidpercentage in 2014 met 0,2% gedaald in vergelijking met 2013.
 

januari 20, 2015

Haarlemmermeer heeft het op één na hoogste percentage expats, die in hier werkzaam zijn, van de regio..... 

HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer heeft het op één na hoogste percentage expats, die in hier werkzaam zijn, van de regio. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat dit 1,21 procent bedraagt. Een expat is iemand die tijdelijk in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid.

Verder heeft LocalFocus gekeken naar het in buitenland geboren werknemers met een hoog loon ten opzichte van het totaal aantal werknemers per gemeente in Nederland.

november 1, 2014

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal 65-plussers met een auto sinds 2008 met bijna 42 procent gestegen. Het aantal nam toe van ruim een miljoen tot bijna 1,5 miljoen in 2014......

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal 65-plussers met een auto sinds 2008 met bijna 42 procent gestegen. Het aantal nam toe van ruim een miljoen tot bijna 1,5 miljoen in 2014.

In Haarlemmermeer is er sprake van een groei van 18,6 procent.
Per honderd 65-plussers telt Haarlemmermeer 58 auto’s. Daarmee staat de gemeente in de middenmoot.

In totaal zijn er 11.979 auto’s in het bezit van Haarlemmermeerse 65 plussers.
 

juni 5, 2014

Bewoners in Haarlemmermeer hebben gemiddeld 10 procent meer te besteden dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van het CBS...

HOOFDDORP - Bewoners in Haarlemmermeer hebben gemiddeld 10 procent meer te besteden dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van het CBS. De gegevens zijn gestandaardiseerde inkomens van particuliere huishoudens in 2011. Daarbij is gekeken naar hoeveel geld een gezin netto overhoudt.

augustus 2, 2012

Uit de meest recente cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de Haarlemmermeer in 1 jaar is gedaald.

HAARLEMMERMEER - Uit de meest recente cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de Haarlemmermeer in 1 jaar is gedaald naar 273.000 euro. Dat is 7 mille minder dan 2011, dit meldt vandaag het Haarlems Dagblad. Door de waardedaling ligt het prijspeil nu bijna op hetzelfde niveau als in 2008, dat was toen 274.000. Met deze daling van 2,5 procent doet Haarlemmermeer het iets slechter dan het landelijk gemiddelde. Landelijk is een woning nu 232.000 waard.