MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Content about Forza!

augustus 1, 2018

Politieke partij Forza! maakt zich zorgen over de verpleegkundige thuiszorg in Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP - Politieke partij Forza! maakt zich zorgen over de verpleegkundige thuiszorg in Haarlemmermeer.

Uit de media blijkt dat mensen die thuis verpleegkundige zorg ontvangen, de komende weken mogelijk kantoorpersoneel over de vloer gaan krijgen of meer afhankelijk zijn van hun familieleden. Verder blijkt dat een op de drie wijkzorgorganisaties het zomerrooster niet rond heeft gekregen.

juli 26, 2018

Het kunstwerk Ida komt met zekerheid in Park21.....

HOOFDDORP/NIEUW-VENNEP - Het kunstwerk Ida komt met zekerheid in Park21.
Het college van B&W antwoordt op vragen van politieke partij Forza dat “een weg terug zonder contractbreuk en financiële repercussies er niet is”.

Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza vindt het niet kunnen, dat een gemeente waar mensen zijn aangewezen op de Voedselbank en kinderen opgroeien in armoede, een kunstwerk van 750 duizend euro koopt.

juli 17, 2018

Een jaar geleden vroegen de CDVP en Forza! aandacht voor twee verdrinkingen in Hoofddorp, waarvan één aan de Toolenburgerplas.....

HOOFDDORP - Een jaar geleden vroegen de CDVP en Forza! aandacht voor twee verdrinkingen in Hoofddorp, waarvan één aan de Toolenburgerplas.
Na weer twee bijna verdrinkingsincidenten dienden genoemde partijen tijdens de Algemene Beschouwingen een motie in om het advies op te volgen van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties. Deze motie over de inzet van fysieke toezicht, haalde het niet.

juni 19, 2018

De presentatie van het ontwerp voor het kunstwerk Ida, dat in Park21 is voorzien, heeft binnen een week al raadsvragen opgeleverd......

De presentatie van het ontwerp voor het kunstwerk Ida, dat in Park21 is voorzien, heeft binnen een week al raadsvragen opgeleverd.

Zo noemde de Jongerenafdeling van de VVD het plan een ‘prestigeblunder’.

Lokale politieke partij Forza spreekt van een slechte aprilgrap op 12 juni en stelde inmiddels schriftelijke vragen.

De fractie wil van het college van B&W onder meer weten hoe de kosten van 750.000 euro worden gespecificeerd, hoe dat bedrag wordt gerechtvaardigd en wie er in de kunstcommissie zitten waarin het besluit tot opdracht viel.

juni 19, 2018

De lokale politieke partij Forza! wil dat de gemeente het onderzoek naar ‘anoniem solliciteren’ onmiddellijk stopt.....

HOOFDDORP - De lokale politieke partij Forza! wil dat de gemeente het onderzoek naar ‘anoniem solliciteren’ onmiddellijk stopt. Volgens een artikel in Trouw hebben vijf gemeenten, die ‘anoniem solliciteren’ al hadden ingevoerd, deze ook alweer afgeschaft. Er zou geen resultaat mee zijn geboekt.
Het doel was een toename van het aantal sollicitanten met een niet-westerse achtergrond.

mei 2, 2018

De gemeenteraadsfractie van Forza! is erg geschrokken van het bericht in het Algemeen Dagblad dat burgemeester Hoes niet gekend is in het besluit om Schiphol afgelopen zondag af te sluiten.......

De gemeenteraadsfractie van Forza! is erg geschrokken van het bericht in het Algemeen Dagblad dat burgemeester Hoes niet gekend is in het besluit om Schiphol afgelopen zondag af te sluiten. Volgens Forza! is de burgemeester immers verantwoordelijk bij rampen en crises op Schiphol. De fractie wil nu van het college weten wat zijn reactie hierop is en ook waarom de gemeenteraad niet meteen ingelicht is. Verder vraagt Forza! zich af wat er wordt ondernomen om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt en of de waarnemend burgemeester inmiddels al is toegerust op zijn verantwoordelijk m.b.t.

februari 1, 2018

Naar aanleiding van een artikel in Elsevier Weekblad heeft de fractie van Forza! in de Haarlemmermeerse gemeenteraad aan B en W vragen gesteld .....

HOOFDDORP - Naar aanleiding van een artikel in Elsevier Weekblad heeft de fractie van Forza! in de Haarlemmermeerse gemeenteraad aan B en W vragen gesteld over de naleving van de taaleis-maatregel ten aanzien van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Uit onderzoek van het CBS voeren de meeste gemeenten het landelijk beleid, dat iemand op zijn bijstandsuitkering moet worden gekort als hij onvoldoende Nederlands spreekt, niet of onvoldoende uit.

december 27, 2017

Forza! heeft de aandacht gevestigd op de vele boze reacties van inwoners op een persbericht van de gemeente waarin wordt gesteld dat zij erg succesvol is geweest met het huisvesten van statushouders........

HOOFDDORP – Forza! heeft de aandacht gevestigd op de vele boze reacties van inwoners op een persbericht van de gemeente waarin wordt gesteld dat zij erg succesvol is geweest met het huisvesten van statushouders.

december 8, 2017

Forza! wil de Nederlandse vlag in de raadzaal van Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP - Forza! wil de Nederlandse vlag in de raadzaal van Haarlemmermeer. Om dit te bewerkstelligen heeft de partij, in navolging van andere gemeenten, donderdag tijdens de vergadering van de gemeenteraad een motie ingediend.

In de vergaderzaal van de Tweede Kamer staat sinds kort de Nederlandse vlag op een prominente plek opgesteld.
Fractievoorzitter Paul Meijer vindt dat ook in de vergaderzaal van de gemeenteraad van Haarlemmermeer de nationale driekleur en de gemeentelijke vlag een dergelijke plaats verdient.

november 30, 2017

De gemeenteraadsfractie van Forza! is verheugd dat er veel minder statushouders naar Haarlemmermeer zijn gekomen dan was verwacht.........

HOOFDDORP - De gemeenteraadsfractie van Forza! is verheugd dat er veel minder statushouders naar Haarlemmermeer zijn gekomen dan was verwacht. Uit cijfers van het COA blijkt dat Haarlemmermeer tot 1 november slechts 77 statushouders heeft gehuisvest, nog geen 30% van het aantal waartoe Haarlemmermeer door het rijk was verplicht. Volgens fractievoorzitter Paul Meijer betekent dit dat er meer woningen beschikbaar komen voor onze eigen inwoners en dat de kosten die deze statushouders met zich meebrengen beperkt zullen zijn. Forza!

november 28, 2017

Forza! heeft maar liefst 41 schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over een grondaankoop van de gemeente Haarlemmermeer in 2004.......

Forza! heeft maar liefst 41 schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over een grondaankoop van de gemeente Haarlemmermeer in 2004.

De gemeente kocht toen in De Liede 85.090 vierkante meter grond van toenmalig ondernemer en huidig gemeenteraadslid Rinus Beusenberg en verkocht die later voor een veel hogere prijs door.

Forza! wil onder meer weten of de gemeente voor aankoop de ondernemer heeft voorgehouden, dat de grond niet ontwikkeld kon worden om de aankoopprijs laag te houden.

oktober 31, 2017

Lokale politieke partij Forza! wil dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer statushouders direct aan het werk zet door ze bijvoorbeeld naar sociale werkplaatsen te sturen......

Lokale politieke partij Forza! wil dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer statushouders direct aan het werk zet door ze bijvoorbeeld naar sociale werkplaatsen te sturen.

Dat idee gaat fractievoorzitter Paul Meijer inbrengen in zijn termijn bij de behandeling van de begroting 2018-2021 in de gemeenteraad aanstaande donderdagavond.

Volgens Forza! is de stijging van het aantal bijstandstrekkers bijna geheel toe te schrijven aan de instroom van statushouders.

oktober 13, 2017

Uit een overzicht, dat de gemeente Haarlemmermeer heeft opgesteld in antwoord op vragen van politieke partij Forza, blijkt dat bromfietsers in de leeftijd tot 18 jaar op 50 km per uur-wegen het meeste risico lopen op een aanrijding.....

HAARLEMMERMEER - Uit een overzicht, dat de gemeente Haarlemmermeer heeft opgesteld in antwoord op vragen van politieke partij Forza, blijkt dat bromfietsers in de leeftijd tot 18 jaar op 50 km per uur-wegen het meeste risico lopen op een aanrijding. Tussen 2014 en 2016 waren 64 minderjarige bromfietsers en 18 fietsers betrokken bij een aanrijding.
Op 30 km per uur-wegen gebeurden er respectievelijk 29 en 11 aanrijdingen.

oktober 13, 2017

FORZA! Haarlemmermeer heeft het college van B&W gevraagd welke acties zijn ondernomen om, bijvoorbeeld via de moskee of kerk, aandacht te vragen voor de acceptatie van LHTBI’ers binnen de eigen geloofsgemeenschap?......

FORZA! Haarlemmermeer heeft het college van B&W gevraagd welke acties zijn ondernomen om, bijvoorbeeld via de moskee of kerk, aandacht te vragen voor de acceptatie van LHTBI’ers binnen de eigen geloofsgemeenschap?

En mocht het college ontkennend antwoorden, waarom het deze kans dan niet heeft gegrepen. Volgens de partij valt hier namelijk veel maatschappelijk winst te behalen.

Forza! wil verder weten waarom uitgerekend besturen van voetbalverenigingen een regenboogbal hebben mogen ontvangen?

oktober 10, 2017

Forza! Haarlemmermeer wil dat de gemeente op korte termijn geld uittrekt om de rattenplaag in Zwanenburg te bestrijden. Volgens fractievoorzitter Paul Meijer lijkt het huidige beleid van incidentele bestrijding weinig effectief te zijn....

Forza! Haarlemmermeer wil dat de gemeente op korte termijn geld uittrekt om de rattenplaag in Zwanenburg te bestrijden. Volgens fractievoorzitter Paul Meijer lijkt het huidige beleid van incidentele bestrijding weinig effectief te zijn.

De bestrijding moet groter worden aangepakt en daar moet iedereen bij helpen, vindt hij.

Dit betekent dat inwoners onder meer hun afval goed moeten opruimen, geen vogels moeten voeren en melding moeten doen als er een rat wordt aangetroffen.

augustus 15, 2017

De fractie van Forza! wil na het reces een sessieverzoek indienen om het participatiebeleid van de gemeente met de verschillende fracties in de gemeenteraad te bespreken......

HOOFDDORP - De fractie van Forza! wil na het reces een sessieverzoek indienen om het participatiebeleid van de gemeente met de verschillende fracties in de gemeenteraad te bespreken.

Aanleiding is de berichtgeving in de krant over inwoners die zich door de gemeente in de maling genomen voelen bij het project Wickevoort.

Volgens Forza! gaat het niet goed met het participatiebeleid van het college en leidt dit alleen maar tot boze inwoners en negatieve berichtgeving in de media.

juni 26, 2017

De fractie van Forza! heeft het college schriftelijke vragen gesteld over een in Hoofddorp gehouden politie-iftar.....

HOOFDDORP - De fractie van Forza! heeft het college schriftelijke vragen gesteld over een in Hoofddorp gehouden politie-iftar.

De politieke partij Forza! vindt het niet kunnen dat de politie dit soort maaltijden organiseert rond de islamitische Ramadan.

Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer vindt het namelijk geen taak van de politie om dit soort religieuze feestjes te organiseren.

Verder vindt hij het geen goede zaak dat de politie hiermee haar onafhankelijkheid en neutraliteit in gevaar brengt.
 

juni 13, 2017

Beide fracties vinden het niet uit te leggen dat er nog steeds organisaties zijn die een gemeentelijke subsidie ontvangen en waarbij de bestuurders meer verdienen dan wettelijk is toegestaan.....

HOOFDDORP - De Haarlemmermeerse politieke partijen Forza! en Lid Van der Veer willen een aanpak van de topinkomens.

Beide fracties vinden het niet uit te leggen dat er nog steeds organisaties zijn die een gemeentelijke subsidie ontvangen en waarbij de bestuurders meer verdienen dan wettelijk is toegestaan.

Anneke van der Veer en Michel van Dijk willen daarom nog vóór de behandeling van de Voorjaarsrapportage van B en W weten welke maatregelen zij hebben genomen om dit probleem op te lossen.
 

juni 10, 2017

Een meerderheid in de gemeenteraad vindt extra toezicht bij de Toolenburgerplas en in het Haarlemmeerse Bos in Hoofddorp niet nodig.....

HOOFDDORP – Een meerderheid in de gemeenteraad vindt extra toezicht bij de Toolenburgerplas en in het Haarlemmeerse Bos in Hoofddorp niet nodig.

Zij vinden het huidige toezicht bij deze plassen op warme zomerse dagen voldoende.

De gemeenteraad reageert hiermee op het voorstel van Forza-raadslid Michel van Dijk om op deze plekken extra toezicht in te schakelen.

Uitgangspunt van de raad is hierbij de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers bij deze recreatieplassen.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

mei 31, 2017

Volgens Forza-raadslid Michel van Dijk zou er in Haarlemmermeer een experiment moeten komen voor ruiling bij sociale huurwoningen.......

HOOFDDORP – Volgens Forza-raadslid Michel van Dijk zou er in Haarlemmermeer een experiment moeten komen voor ruiling bij sociale huurwoningen.

Van Dijk heeft het college van B en W schriftelijke vragen over dit voorstel gesteld.

Het raadslid wijst hierbij op een proef in Amsterdam, waarbij vraag en aanbod op de sociale huurmarkt bij elkaar worden gebracht.

Volgens van Dijk bewonen ook in Haarlemmermeer veel oudere huurders een te groot huis, terwijl veel jonge gezinnen met een sociale huurwoning in een te klein huis wonen.

mei 29, 2017

Forza wil weten of er in Haarlemmermeer wel genoeg agenten zijn en of deze op juiste wijze worden ingezet......

HOOFDDROP – Forza maakt zich zorgen over de huidige inzet van de politie in Haarlemmermeer.

De politieke partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Weterings.
Forza wil weten of er in Haarlemmermeer wel genoeg agenten zijn en of deze op juiste wijze worden ingezet.

De werkdruk bij de politie is momenteel zo groot dat agenten in Haarlemmermeer tot oktober van dit jaar geen verlof kunnen opnemen.

mei 8, 2017

De politieke partij vindt het ongepast dat in de huidige door de gemeente opgelegde toespraken vergelijkingen gemaakt worden tussen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vluchtelingen die nu hun heil in Europa zoeken.......

HOOFDDORP – Forza! wil volgend jaar op 4 mei een eigen Dodenherdenking in Haarlemmermeer houden.

De politieke partij vindt het ongepast dat in de huidige door de gemeente opgelegde toespraken vergelijkingen gemaakt worden tussen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vluchtelingen die nu hun heil in Europa zoeken.

Van fractievoorzitter Paul Meijer mag iedereen alles gedenken, maar op 4 mei moeten wij volgens hem alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken.

april 7, 2017

Uit de fractiekamer van Forza! in het raadhuis in Hoofddorp is onlangs een notebook en een gesigneerd Ajax-shirt gestolen.....

HOOFDDORP – Uit de fractiekamer van Forza! in het raadhuis in Hoofddorp is onlangs een notebook en een gesigneerd Ajax-shirt gestolen.

Als fervent fan van de Amsterdamse voetbalclub treurt fractievoorzitter Paul Meijer van de politieke partij Forza vooral om het Ajax-shirt.

De dieven zijn volgens Meijer binnengekomen door het deurslot van de fractiekamer te forceren.

Volgens Meijer was het niet de eerste keer dat in zijn fractiekamer werd ingebroken.

Op advies van burgemeester Theo Weterings heeft Forza aangifte gedaan bij de politie.

januari 5, 2017

Volgens Forza! is de jaarwisseling in heel Nederland wederom onrustig verlopen en heeft er veel geweld plaatsgevonden tegen hulpverleners........

HOOFDDORP – Volgens Forza! is de jaarwisseling in heel Nederland wederom onrustig verlopen en heeft er veel geweld plaatsgevonden tegen hulpverleners. De fractie vindt het onbegrijpelijk en onuitstaanbaar dat dit soort vreselijke incidenten plaatsvinden in Nederland. Forza! wil nu van het college van B & W graag zicht hebben op hoe Oud & Nieuw in onze gemeente is verlopen en op welke wijze hulpverlening is ingezet. Men wil dat B & W zo spoedig mogelijk een incidentenrelaas van meldingen, verzoeken assistentie, heterdaad e.d. naar de raad stuurt.