MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Content about Fractievoorzitter Paul Meijer

september 3, 2018

Politieke partij Forza! Haarlemmermeer heeft het college vragen gesteld over de noodzaak een pedagoog of kinderpsycholoog in dienst te nemen.......

Politieke partij Forza! Haarlemmermeer heeft het college vragen gesteld over de noodzaak een pedagoog of kinderpsycholoog in dienst te nemen.

Aanleiding is een artikel in VNG Magazine van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Volgens Kalverboer zou zo’n kinderdeskundige idealiter bij de collegevergaderingen moeten zitten.

De kinderombudsvrouw stelt dat wanneer gemeenten besluiten nemen die kinderen raken, zij daar mensen bij moeten betrekken die er verstand van hebben. Dat is ook internationaal afgesproken.

augustus 21, 2018

De fractie van Forza! is van mening dat de gemeente geen medewerking moet verlenen aan de komst van Turkse weekendscholen in Haarlemmermeer......

De fractie van Forza! is van mening dat de gemeente geen medewerking moet verlenen aan de komst van Turkse weekendscholen in Haarlemmermeer.

De partij heeft raadsvragen gesteld aan het college van B&W.

Afgelopen week is er commotie ontstaan over het plan van de Turkse overheid om zogeheten weekendscholen op te zetten in Nederland.

Paul Meijer, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, vindt dat de landelijke en lokale overheden nu moeten ingrijpen om de lange arm van Ankara te beteugelen
 

juli 16, 2018

Paul Meijer is opnieuw lijsttrekker voor Forza! Haarlemmermeer. Dat werd op 13 juli bekend gemaakt tijdens een openbare bijeenkomst in Hoofddorp......

Paul Meijer is opnieuw lijsttrekker voor Forza! Haarlemmermeer. Dat werd op 13 juli bekend gemaakt tijdens een openbare bijeenkomst in Hoofddorp.

Eerder vorige week hadden de kandidaat-raadsleden bij een fractievergadering, Meijer unaniem verkozen om deze taak tot zich te nemen.

Dit zal voor Meijer de derde keer zijn dat hij namens Forza! de lijst aanvoert.

Na de zomer zal de partij de overige kandidaten bekend maken. Volgens de partij zal die een mix zijn van veel nieuwe en een paar oude, bekendere namen.
 

februari 1, 2018

Naar aanleiding van een artikel in Elsevier Weekblad heeft de fractie van Forza! in de Haarlemmermeerse gemeenteraad aan B en W vragen gesteld .....

HOOFDDORP - Naar aanleiding van een artikel in Elsevier Weekblad heeft de fractie van Forza! in de Haarlemmermeerse gemeenteraad aan B en W vragen gesteld over de naleving van de taaleis-maatregel ten aanzien van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Uit onderzoek van het CBS voeren de meeste gemeenten het landelijk beleid, dat iemand op zijn bijstandsuitkering moet worden gekort als hij onvoldoende Nederlands spreekt, niet of onvoldoende uit.

november 30, 2017

De gemeenteraadsfractie van Forza! is verheugd dat er veel minder statushouders naar Haarlemmermeer zijn gekomen dan was verwacht.........

HOOFDDORP - De gemeenteraadsfractie van Forza! is verheugd dat er veel minder statushouders naar Haarlemmermeer zijn gekomen dan was verwacht. Uit cijfers van het COA blijkt dat Haarlemmermeer tot 1 november slechts 77 statushouders heeft gehuisvest, nog geen 30% van het aantal waartoe Haarlemmermeer door het rijk was verplicht. Volgens fractievoorzitter Paul Meijer betekent dit dat er meer woningen beschikbaar komen voor onze eigen inwoners en dat de kosten die deze statushouders met zich meebrengen beperkt zullen zijn. Forza!

november 20, 2017

Met een Tweet, waarin Forza fractievoorzitter Paul Meijer schande spreekt van de aanwezigheid van twee groen gekleurde Pieten bij de optocht in Hoofddorp, heeft hij de zwarte-pieten discussie ook in de polder aangezwengeld......

Met een Tweet, waarin Forza fractievoorzitter Paul Meijer schande spreekt van de aanwezigheid van twee groen gekleurde Pieten bij de optocht in Hoofddorp, heeft hij de zwarte-pieten discussie ook in de polder aangezwengeld. 

Meijer postte een foto van het groen duo. Hij kreeg direct veel bijval van zijn volgers op sociale media.

Volgens organisator Hoofddorp Winkelstad heeft het helemaal niets met die discussie te maken.

Het was volgens woordvoerster Sonja Olthuis alom bekend, dat het om twee tuinpieten ging, die het groene van de polder symboliseren.

oktober 31, 2017

Lokale politieke partij Forza! wil dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer statushouders direct aan het werk zet door ze bijvoorbeeld naar sociale werkplaatsen te sturen......

Lokale politieke partij Forza! wil dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer statushouders direct aan het werk zet door ze bijvoorbeeld naar sociale werkplaatsen te sturen.

Dat idee gaat fractievoorzitter Paul Meijer inbrengen in zijn termijn bij de behandeling van de begroting 2018-2021 in de gemeenteraad aanstaande donderdagavond.

Volgens Forza! is de stijging van het aantal bijstandstrekkers bijna geheel toe te schrijven aan de instroom van statushouders.

oktober 20, 2017

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft donderdagavond haar afschuw uitgesproken over een tweet van raadslid Paul Meijer (Forza!). Hij beledigde daarin Henk van Steenis, fractie-assistent van HAP.......

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft donderdagavond haar afschuw uitgesproken over een tweet van raadslid Paul Meijer (Forza!). Hij beledigde daarin Henk van Steenis, fractie-assistent van HAP.

Meijer noemde Van Steenis ’een ramp’ en plaatste ook een foto van het raadslid bij zijn bericht. Daarmee heeft Meijer volgens de andere raadsleden de normen en waarden van de gemeenteraad overschreden.

oktober 10, 2017

Forza! Haarlemmermeer wil dat de gemeente op korte termijn geld uittrekt om de rattenplaag in Zwanenburg te bestrijden. Volgens fractievoorzitter Paul Meijer lijkt het huidige beleid van incidentele bestrijding weinig effectief te zijn....

Forza! Haarlemmermeer wil dat de gemeente op korte termijn geld uittrekt om de rattenplaag in Zwanenburg te bestrijden. Volgens fractievoorzitter Paul Meijer lijkt het huidige beleid van incidentele bestrijding weinig effectief te zijn.

De bestrijding moet groter worden aangepakt en daar moet iedereen bij helpen, vindt hij.

Dit betekent dat inwoners onder meer hun afval goed moeten opruimen, geen vogels moeten voeren en melding moeten doen als er een rat wordt aangetroffen.

augustus 15, 2017

De fractie van Forza! wil na het reces een sessieverzoek indienen om het participatiebeleid van de gemeente met de verschillende fracties in de gemeenteraad te bespreken......

HOOFDDORP - De fractie van Forza! wil na het reces een sessieverzoek indienen om het participatiebeleid van de gemeente met de verschillende fracties in de gemeenteraad te bespreken.

Aanleiding is de berichtgeving in de krant over inwoners die zich door de gemeente in de maling genomen voelen bij het project Wickevoort.

Volgens Forza! gaat het niet goed met het participatiebeleid van het college en leidt dit alleen maar tot boze inwoners en negatieve berichtgeving in de media.

juni 26, 2017

De fractie van Forza! heeft het college schriftelijke vragen gesteld over een in Hoofddorp gehouden politie-iftar.....

HOOFDDORP - De fractie van Forza! heeft het college schriftelijke vragen gesteld over een in Hoofddorp gehouden politie-iftar.

De politieke partij Forza! vindt het niet kunnen dat de politie dit soort maaltijden organiseert rond de islamitische Ramadan.

Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer vindt het namelijk geen taak van de politie om dit soort religieuze feestjes te organiseren.

Verder vindt hij het geen goede zaak dat de politie hiermee haar onafhankelijkheid en neutraliteit in gevaar brengt.
 

mei 29, 2017

Forza wil weten of er in Haarlemmermeer wel genoeg agenten zijn en of deze op juiste wijze worden ingezet......

HOOFDDROP – Forza maakt zich zorgen over de huidige inzet van de politie in Haarlemmermeer.

De politieke partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Weterings.
Forza wil weten of er in Haarlemmermeer wel genoeg agenten zijn en of deze op juiste wijze worden ingezet.

De werkdruk bij de politie is momenteel zo groot dat agenten in Haarlemmermeer tot oktober van dit jaar geen verlof kunnen opnemen.

mei 8, 2017

De politieke partij vindt het ongepast dat in de huidige door de gemeente opgelegde toespraken vergelijkingen gemaakt worden tussen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vluchtelingen die nu hun heil in Europa zoeken.......

HOOFDDORP – Forza! wil volgend jaar op 4 mei een eigen Dodenherdenking in Haarlemmermeer houden.

De politieke partij vindt het ongepast dat in de huidige door de gemeente opgelegde toespraken vergelijkingen gemaakt worden tussen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vluchtelingen die nu hun heil in Europa zoeken.

Van fractievoorzitter Paul Meijer mag iedereen alles gedenken, maar op 4 mei moeten wij volgens hem alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken.

november 29, 2016

Forza! Haarlemmermeer moet 5.750 euro aan subsidie terugbetalen.....

HOOFDDORP – Forza! Haarlemmermeer moet 5.750 euro aan subsidie terugbetalen.

De lokale partij ontving ruim 30.000 euro voor de organisatie van het Oekraïne debat in april.

Dit bedrag is 5.000 euro meer dan vastgesteld uit stukken die vorige week openbaar zijn gemaakt.

Forza! is het niet eens met het oordeel en maakt bezwaar bij een speciale bezwaarcommissie.

De betaling is hiermee ook uitgesteld.

Het is niet voor het eerst dat Forza! in de problemen komt met ingediende declaraties.

Bron: HCnieuws.nl
 

september 24, 2016

Bewoners van de Etta Palmstraat in Hoofddorp zeggen zich helemaal overdonderd te voelen door een besluit van de gemeente om in hun straat onder ander statushouders te huisvesten.....

HOOFDDORP – Bewoners van de Etta Palmstraat in Hoofddorp zeggen zich helemaal overdonderd te voelen door een besluit van de gemeente om in hun straat onder ander statushouders te huisvesten.

Op de stemminglijst van de gemeenteraad stond afgelopen donderdag een voorstel van het college om hiertoe de voormalige appartementen van GGZInGeest aan te kopen.

Forza! vroeg dit voorstel van de stemminglijst af te halen, omdat de bewoners pas enkel dagen voor de raadsvergadering op de hoogte zijn gesteld.

september 13, 2016

Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! heeft B en W mondelinge vragen gesteld over de komst van een Polenhotel in Nieuw-Vennep......

HOOFDDORP – Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! heeft B en W mondelinge vragen gesteld over de komst van een Polenhotel in Nieuw-Vennep.

Volgens Forza! is er onder ondernemers van bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep beroering ontstaan over de komst van een Polenhotel voor 72 Poolse arbeidsmigranten.

Meijer zei het onbegrijpelijk te vinden dat een ondernemer vanwege het bestemmingsplan op deze locatie niet in zijn eigen bedrijfspand mag blijven slapen, maar dat huisvesting van Polen hier wel mag.

juli 30, 2016

Naar aanleiding van een brief over de komst van 32 sociale huurwoningen in Cruquius heeft de fractie van Forza! het college van B en W hierover vragen gesteld......

HOOFDDORP - Naar aanleiding van een brief over de komst van 32 sociale huurwoningen in Cruquius heeft de fractie van Forza! het college van B en W hierover vragen gesteld.

Zo wil Forza! van het college weten of de gemeente zich wel heeft gehouden aan de afspraken met eigenaren die hun grond hebben verkocht en wat men vindt van het feit dat in de omgeving van de geplande woningen geen voorzieningen zijn.

mei 3, 2016

Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! Haarlemmermeer heeft zijn speech voor de dodenherdenking van 4 mei in Rijsenhout herschreven......

HOOFDDORP - Fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! Haarlemmermeer heeft zijn speech voor de dodenherdenking van 4 mei in Rijsenhout herschreven.

De standaardtekst die de gemeente heeft geschreven, werd volgens Meijer misbruikt om draagvlak te creëren onder de inwoners voor de opvang van vluchtelingen.

De halve speech zou over vluchtelingen gaan in plaats van over degenen die herdacht worden.

Volgens Meijer is de vluchtelingenopvang een politiek beladen onderwerp dat niet thuis hoort bij een dodenherdenking.
 

april 9, 2016

Forza-fractievoorzitter Paul Meijer zegt blij te zijn met de afgelopen woensdag behaalde overwinning van de tegenstemmers bij het referendum over het Oekraïneverdrag......

HOOFDDORP – Forza-fractievoorzitter Paul Meijer zegt blij te zijn met de afgelopen woensdag behaalde overwinning van de tegenstemmers bij het referendum over het Oekraïneverdrag.

Ook is hij trots op het feit dat Forza met de door hen georganiseerde debatavond van 30 maart een bijdrage heeft kunnen leveren aan de discussie over dit verdrag.

Volgens Meijer heeft de kiezer bij Den Haag en de EU een duidelijke boodschap afgegeven dat zaken toch anders moeten.

maart 21, 2016

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om Forza-fractievoorzitter Paul Meijer niet te vervolgen.......

HOOFDDORP - Het Openbaar Ministerie heeft besloten om Forza-fractievoorzitter Paul Meijer niet te vervolgen.

De politie heeft een onderzoek gedaan naar aanleiding van een aangifte tegen Meijer door de burgemeester Theo Weterings vanwege een dubbel gedeclareerde bon.

Uit het onderzoek is echter niet gebleken dat Meijer zich schuldig gemaakt zou hebben aan strafbare feiten.

Deze zaak kreeg enkele maanden geleden een bizarre wending toen een dronken rechercheur in een kroeg uit de school klapte over dit onderzoek.

november 18, 2015

Forza! heeft geschokt gereageerd op de aanslagen in Parijs........

HAARLEMMERMEER - Forza! heeft geschokt gereageerd op de aanslagen van 13 november in Parijs.
De fractie betuigt haar medeleven met de vele gewonden en nabestaanden van deze verschrikkelijke terreurdaden.
Volgens fractievoorzitter Meijer is er ook een dreiging voor de lokale samenleving omdat blijkt dat twee van de daders als vluchteling in Europa asiel hebben aangevraagd zodat niet met zekerheid kan worden gezegd dat er geen terroristen tussen de vele vluchtelingen zitten.

september 8, 2015

Als het aan de fractie Forza! ligt komt er een referendum of er in Haarlemmermeer een asielzoekerscentrum moet komen.....

HOOFDDORP – Als het aan de fractie Forza! ligt komt er een referendum of er in Haarlemmermeer een asielzoekerscentrum moet komen.

Het college heeft namelijk aangekondigd in gesprek te willen gaan met de Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over een mogelijke komst van een asielzoekerscentrum.

Forza! zit naar eigen zeggen niet te wachten op een asielzoekerscentrum, omdat zij bang zijn dat dit veel overlast en criminaliteit met zich mee zal brengen.

augustus 21, 2015

De fractie van Forza! wil het college vragen stellen over het referenduminitiatief van GeenPeil......

HOOFDDORP - De fractie van Forza! wil het college vragen stellen over het referenduminitiatief van GeenPeil.

GeenPeil wil namelijk een referendum houden over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne, Georgië en Moldavië.

Volgens Forza! voorman Paul Meijer staat het college bekend om haar warme hart voor de democratie en stelt het participatie van burgers zeer op prijs.

Forza! vraagt het college dan ook om de inwoners op te roepen gebruik te maken van hun democratische recht door het referendumverzoek van GeenPeil te ondersteunen.

juli 11, 2015

Forza! wil een regenboogzebrapad in de gemeente Haarlemmermeer. Hiermee wil Forza! laten zien dat gemeente staat voor acceptatie van seksuele diversiteit.......

HAARLEMMERMEER – Forza! wil een regenboogzebrapad in de gemeente Haarlemmermeer. Hiermee wil Forza! laten zien dat gemeente staat voor acceptatie van seksuele diversiteit.

Fractievoorzitter Paul Meijer zegt het belangrijk te vinden dat iedereen op deze manier stilstaat bij het belang van seksuele diversiteit en dat dit nog steeds niet als normaal wordt beschouwd.

Eén van de kernwaarden van Forza! is dan ook de acceptatie van homoseksualiteit.