MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

oktober 17, 2017

Voor iedereen die de afgelopen drie jaar gestart is met een eigen onderneming of die een bedrijf gaat starten, is woensdag 18 oktober weer het Startersplatform Haarlemmermeer......

Voor iedereen die de afgelopen drie jaar gestart is met een eigen onderneming of die een bedrijf gaat starten, is woensdag 18 oktober weer het Startersplatform Haarlemmermeer.

Het thema van de avond is 'personal branding', over zakelijke performance en profilering. Gastspreker is Zabeth van Veen van ImagoMatch.

Vijf ondernemers kunnen op een zeepkist in drie minuten hun bedrijf in het zonnetje zetten. Aanmelden voor de zeepkist kan via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl.

De avond is van 19.00 tot 22.00 uur in het raadhuis in Hoofddorp. Deelname is gratis.

oktober 17, 2017

Inwoners die wel wat voelen voor het instellen van een vuurwerkvrije zone in hun buurt of wijk, vooral rondom de jaarwisseling, kunnen dit kenbaar maken bij de gemeente.....

Inwoners die wel wat voelen voor het instellen van een vuurwerkvrije zone in hun buurt of wijk, vooral rondom de jaarwisseling, kunnen dit kenbaar maken bij de gemeente.

Recent informeerde burgemeester Theo Weterings – portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid - per brief alle dorps- en wijkraden over de mogelijkheid een vuurwerkgebiedsverbod aan te vragen.

oktober 16, 2017

Supermarktketens DekaMarkt en Dirk van den Broek waarschuwen voor hun rundersaucijzen. Door een fout staat niet vermeld op het etiket dat de worstjes soja bevatten......

Supermarktketens DekaMarkt en Dirk van den Broek waarschuwen voor hun rundersaucijzen. Door een fout staat niet vermeld op het etiket dat de worstjes soja bevatten.

Bij mensen die hier overgevoelig voor zijn, kan dat een allergische reactie veroorzaken, waarschuwen de bedrijven vandaag.

Bij DekaMarkt gaat het om het thuismerk 'Magere rundersaucijs 2 stuks'.

Bij Dirk geldt het probleem voor zijn 'Vers voordeel runderbraadworst 4 stuks'; beide hebben de houdbaarheidsdatum tot en met 21 oktober.

oktober 14, 2017

CDA-raadslid Dick Blom heeft het college van B&W nadere schriftelijke vragen gesteld over vermeende vervuilde grond in Park21 tussen de speeltuin bij de Nieuwe Bennebroekerweg en tuincentrum Ranzijn aan de IJweg....

CDA-raadslid Dick Blom heeft het college van B&W nadere schriftelijke vragen gesteld over vermeende vervuilde grond in Park21 tussen de speeltuin bij de Nieuwe Bennebroekerweg en tuincentrum Ranzijn aan de IJweg.

De grond was afkomstig uit een afgegraven watergang aan de zuidkant van de speeltuin. Het college antwoordde het raadslid in juni dat de samenstelling van de grond weliswaar onaanvaardbaar was en dat er nadere onderzoek naar zou worden gedaan, maar dat de locatie geen risico vormt voor de volksgezondheid.

oktober 13, 2017

FORZA! Haarlemmermeer heeft het college van B&W gevraagd welke acties zijn ondernomen om, bijvoorbeeld via de moskee of kerk, aandacht te vragen voor de acceptatie van LHTBI’ers binnen de eigen geloofsgemeenschap?......

FORZA! Haarlemmermeer heeft het college van B&W gevraagd welke acties zijn ondernomen om, bijvoorbeeld via de moskee of kerk, aandacht te vragen voor de acceptatie van LHTBI’ers binnen de eigen geloofsgemeenschap?

En mocht het college ontkennend antwoorden, waarom het deze kans dan niet heeft gegrepen. Volgens de partij valt hier namelijk veel maatschappelijk winst te behalen.

Forza! wil verder weten waarom uitgerekend besturen van voetbalverenigingen een regenboogbal hebben mogen ontvangen?

oktober 9, 2017

Dinsdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Scholen, bewoners en bedrijven in Haarlemmermeer zijn al volop bezig met het thema. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid vinden verschillende activiteiten plaats........

Dinsdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Scholen, bewoners en bedrijven in Haarlemmermeer zijn al volop bezig met het thema. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid vinden verschillende activiteiten plaats.

Zo is er een voorleesmiddag met de titel 'De Wereld van Voedsel', wordt het eerste Zwamcafé georganiseerd in De Beren aan het Raadhuisplein en is er ’s avonds vanaf half 8 in het gemeentehuis een informatieavond over het project 'Winst uit je woning'.

Informatie is te vinden via de website van NMCX Centrum voor duurzaamheid.

oktober 9, 2017

Een meerderheid in de Haarlemmermeerse gemeenteraad vindt dat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente concreter moet. Een motie met die strekking werd donderdagavond 5 oktober aangenomen........

Een meerderheid in de Haarlemmermeerse gemeenteraad vindt dat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente concreter moet. Een motie met die strekking werd donderdagavond 5 oktober aangenomen.

Er is in het duurzaamheidsbeleid, onder verantwoordelijkheid van D66 wethouder John Nederstigt, behoefte aan focus.

Op dit moment lopen er dertig projecten die zijn gericht op de hoofdthema’s energie, water en afval. De vraag van de indieners was om voor het eind van het jaar een duidelijke focus aan te brengen.

oktober 8, 2017

In november start de verkoop van een aantal woningen in het project Tudor Gardens in Hoofddorp Zuid. Dat meldt de gemeente Haarlemmermeer.......

In november start de verkoop van een aantal woningen in het project Tudor Gardens in Hoofddorp Zuid. Dat meldt de gemeente Haarlemmermeer.

Tudor Gardens is volgens de gemeente ‘ruim van opzet’. De woningen die nu in verkoop komen zijn gesitueerd op grote kavels, georiënteerd op één van de 4 groene pakjes.

Ze beschikken vrijwel alle over 2 eigen parkeerplaatsen. Het merendeel van de (geschakelde) villa’s is daarnaast voorzien van een ruime garage, die optioneel ook bij de woonkamer getrokken kan worden.

oktober 7, 2017

Haarlemmermeer gaat alle houten bruggen die dateren van de periode 1975 tot 1995 vervangen door composiet bruggen........

Haarlemmermeer gaat alle houten bruggen die dateren van de periode 1975 tot 1995 vervangen door composiet bruggen.

Composiet bruggen worden vervaardigd van gerecycled materiaal en zijn onderhoudsvrij, duurzaam en eenvoudig schoon te houden.

Daarnaast gaat de gemeente zeven in verval geraakte bruggen, waaronder die over de Hoofdvaart ter hoogte van de Bennebroekerweg vervangen.

De benodigde financiering, waarvan de provincie een deel voor haar rekening moest nemen, is rond. De uitgaven voor de gemeente zijn opgenomen in de begroting voor 2018.

oktober 5, 2017

De gemeente Haarlemmermeer wil dat in alle kernen op 11 oktober de zogenoemde regenboogvlag wordt gehesen.......

De gemeente Haarlemmermeer wil dat in alle kernen op 11 oktober de zogenoemde regenboogvlag wordt gehesen.

Die dag is het namelijk de ’Nationale coming out dag’, waarbij homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen voor hun geaardheid uitkomen.

Op het Raadhuis in Hoofddorp wordt dan de regenboogvlag gehesen.

Het gemeentebestuur wil echter in alle kernen zo’n vlag zien wapperen.

Daarom zijn alle dorpsraden aangeschreven. Als die bereid zijn de vlag te hijsen levert de gemeente gratis het dundoek.

oktober 4, 2017

De opvolger voor de vertrekkende burgemeester Weterings is pas te verwachten juli 2019. Dit komt doordat eerst de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude geëffectueerd moet zijn op 1 januari 2019......

De opvolger voor de vertrekkende burgemeester Weterings is pas te verwachten juli 2019.

Dit komt doordat eerst de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude geëffectueerd moet zijn op 1 januari 2019.

De in november 2018 nieuw gekozen gemeenteraad maakt eerst een profielschets en benoemd een vertrouwenscommissie. Deze commissie doet uiteindelijk een voordracht aan de gehele gemeenteraad.

Het is te verwachten dat de commissaris van de koning in Noord Holland, de heer Remkes, een waarnemend burgemeester zal benoemen

oktober 4, 2017

Op donderdag 5 oktober vindt de gemeenteraadsvergadering weer plaats in het gemeentehuis van Haarlemmermeer........

Op donderdag 5 oktober vindt de gemeenteraadsvergadering weer plaats in het gemeentehuis van Haarlemmermeer.

De vergadering die om 17.00 uur begint gaat onder andere over de volgende onderwerpen:

De versnelling van de woningbouwproductie in de Haarlemmermeer een voorstel van wethouder Tom Horn.

Ook een voorstel van wethouder Derk Reneman over de interne planning en beleidscyclus wordt besproken.

Dit laatste punt gaat over de uitgangspunten die de gemeenteraad hanteert bij hun controle over onder andere de financiën.

oktober 4, 2017

Op vijftien locaties in Haarlemmermeer wordt de zogenaamde NO2-concentratie overschreden. Het gaat hierbij niet om metingen, maar om berekeningen......

Op vijftien locaties in Haarlemmermeer wordt de zogenaamde NO2-concentratie overschreden. Het gaat hierbij niet om metingen, maar om berekeningen.

De berekende punten zijn fietspaden, bermen, de busbaan en een parkeerplaats langs snelweg A5, bij de Ceintuurbaan en de Handelskade op Schiphol, het kruispunt van de Kruisweg met snelweg A4 en de Rijkerstreek in De Hoek.

oktober 3, 2017

De keuze voor het jaarlijkse Delftsblauwe KLM-huisje valt dit jaar op een pand in Haarlem. Het huisje wordt op 6 oktober onthuld in de Sint-Bavokerk......

De keuze voor het jaarlijkse Delftsblauwe KLM-huisje valt dit jaar op een pand in Haarlem. Het huisje wordt op 6 oktober onthuld in de Sint-Bavokerk.

Elk jaar onthult KLM op of rond haar verjaardag een nieuw Delftsblauw huisje. Dit jaar wordt het 98ste huisje onthuld. Verwacht wordt dat de keuze iets met Anthony Fokker van doen zal hebben.

Oktober staat bij KLM in het teken van het afscheid van Fokker. Aan het eind van de maand stelt KLM de allerlaatste Fokker 70-vliegtuigen buiten dienst, 97 jaar na de ingebruikname van het eerste Fokker-vliegtuig: de F.II.

oktober 3, 2017

In de gemeente Haarlemmermeer neemt het aantal meldingen van burenoverlast gestaag toe. Sinds 1 januari 2017 zijn er bij het bureau Buurtbemiddeling Haarlemmermeer al 115 meldingen binnengekomen......

In de gemeente Haarlemmermeer neemt het aantal meldingen van burenoverlast gestaag toe. Sinds 1 januari 2017 zijn er bij het bureau Buurtbemiddeling Haarlemmermeer al 115 meldingen binnengekomen.

In heel 2016 waren dat er 125. Er is in de polder daarnaast sprake van een dalend percentage opgeloste geschillen: 69 procent in 2016 tegen 78 procent in 2015.

De grootste ergernissen zijn geluidsoverlast, gevolgd door tuin- en grondgeschillen.

oktober 3, 2017

De PvdA heeft het college gevraagd of Haarlemmermeer gebruik maakt van ontslagroutes voor ambtenaren via outplacementbureaus......

De PvdA heeft het college gevraagd of Haarlemmermeer gebruik maakt van ontslagroutes voor ambtenaren via outplacementbureaus.

Ambtenaren treden in die gevallen in dienst van het outplacementbureau en worden begeleid naar werk.
Als dit niet tot resultaat leidt, volgt ontslag. Het UWV betaalt vervolgens de WW uitkering. De gemeente is van de uitkeringskosten af.

Gemeenten profiteren hierdoor, tot frustratie van de PvdA, van de door werkgevers en werknemers bekostigde werkloosheidsverzekering.

september 21, 2017

Op vrijdag 22 september bezoekt burgemeester Theo Weterings het echtpaar de Vries-Brussel om het te feliciteren met zijn 60-jarig huwelijksjubileum.......

HOOFDDORP - Op vrijdag 22 september bezoekt burgemeester Theo Weterings het echtpaar de Vries-Brussel om het te feliciteren met zijn 60-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar heeft elkaar in september 1953 leren kennen op de Prinses Margrietschool in Amsterdam en kwam in 1985 in Haarlemmermeer wonen. Meneer de Vries werkte als meewerkend leidinggevende logistiek voor een groot Amerikaans concern, mevrouw de Vries was ouderenadviseur bij wijkvoorzieningen voor ouderen.

september 21, 2017

In het Dokter Van Haeringenplantsoen sneuvelen mogelijk minder bomen dan de ongeveer zeventig die eerder op de nominatie stonden om te worden gekapt........

NIEUW-VENNEP - In het Dokter Van Haeringenplantsoen sneuvelen mogelijk minder bomen dan de ongeveer zeventig die eerder op de nominatie stonden om te worden gekapt. Volgens een woordvoerder van wethouder Steffens staat het nog niet vast hoeveel exemplaren worden gekapt, een deel van de bomen wordt later nog een keer beoordeeld. Op 9 oktober om half acht wordt in De Rank voor de tweede keer een inloopavond gehouden over het renovatieplan voor het Van Haeringenplantsoen.

september 20, 2017

Volgens wethouder Horn zijn er in Haarlemmermeer nog geen signalen dat er grote tekorten zijn in het budget voor de jeugdzorg.............

HOOFDDORP - Volgens wethouder Horn zijn er in Haarlemmermeer nog geen signalen dat er grote tekorten zijn in het budget voor de jeugdzorg. Deze week werd bekend dat meerdere gemeenten in Nederland aan de bel hebben getrokken over een miljoenentekort bij die zorg. Volgens de wethouder gebruikt Haarlemmermeer een ander systeem dan veel andere gemeenten. Managers van de gemeente staan in nauw contact met de professionals die in de jeugdzorg werken. Als er tekorten dreigen wordt dat direct gemeld, wat tot aan het zomerreces in elk geval niet gebeurd is.

september 19, 2017

Dit najaar gaat een nieuwe ronde van de grootschalige inkoopactie voor zonnepanelen van start. Vanwege het succes van eerdere edities wordt het volgens NMCX, het centrum voor duurzaamheid, nu groter aangepakt dan ooit......

Dit najaar gaat een nieuwe ronde van de grootschalige inkoopactie voor zonnepanelen van start. Vanwege het succes van eerdere edities wordt het volgens NMCX, het centrum voor duurzaamheid, nu groter aangepakt dan ooit.

Alle woningeigenaren met een eigen dak in Haarlemmermeer ontvangen een brief van de gemeente met informatie over de actie.

Door de omvang van de projecten en een efficiënte aanpak, is het mogelijk kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen aan te bieden.

september 19, 2017

De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente beraadt zich op dit moment over de vraag hoe de reuzenbereklauw in de polder te bestrijden......

De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente beraadt zich op dit moment over de vraag hoe de reuzenbereklauw in de polder te bestrijden.

De reuzenberenklauw moet sinds 2 augustus verplicht worden bestreden.

Invasieve exoten, zoals de reuzenberenklauw, vormen een groot probleem in de natuur omdat ze geen of weinig natuurlijke vijanden hebben waardoor ze kunnen woekeren in de natuur.

Hij is daarnaast gevaarlijk vanwege de brandharen die nare blaren kunnen veroorzaken.

september 19, 2017

Haarlemmermeer gaat eerst woningen bouwen in Hoofddorp-Noord, Lisserbroek, aan de Bennebroekerdijk in Cruquius en bij Getsewoud in Nieuw-Vennep......

Haarlemmermeer gaat eerst woningen bouwen in Hoofddorp-Noord, Lisserbroek, aan de Bennebroekerdijk in Cruquius en bij Getsewoud in Nieuw-Vennep.

De plannen voor woningbouw bij Zwaanshoek en Beinsdorp worden op de lange baan geschoven. Dat schrijft het Haarlems Dagblad.

Deze volgorde ingegeven door de heersende onduidelijkheid over de komst van de Duinpolderweg. Die moet het doorgaande verkeer uit beide dijkdorpen weghalen.

september 17, 2017

Maandag 18 september zijn de raadsleden Henk van Steenis, Ron Heimerikx en Tim van Essen namens HAP aanwezig in Lisserbroek om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.......

Maandag 18 september zijn de raadsleden Henk van Steenis, Ron Heimerikx en Tim van Essen namens HAP aanwezig in Lisserbroek om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.

Het fractiespreekuur van de lokale politieke partij is van 7 tot 8 in de Meerkoet.

Binnenkort debatteert de gemeenteraad over uitbreiding van Lisserbroek. HAP roept mensen dan ook op om tijdens fractiespreekuur te laten weten of zij ideeën hebben over nieuwe woningbouw.

september 16, 2017

De schade aan bomen in Haarlemmermeer na de eerste herfststorm van dit jaar valt mee. Dat zegt Addy Monster, beleidsadviseur bij Beheer en Onderhoud, na een eerste inventarisatie.....

De schade aan bomen in Haarlemmermeer na de eerste herfststorm van dit jaar valt mee. Dat zegt Addy Monster, beleidsadviseur bij Beheer en Onderhoud, na een eerste inventarisatie.

Dat de schade beperkt is gebleven, komt doordat de storm minder krachtig en langdurig was dan op grond van de alarmerende berichten werd gevreesd. Bomen die wél het loodje legden, zijn niet op inwoners, passanten of huizen terecht gekomen.

Er waren meldingen van omgewaaide bomen en afgebroken takken uit onder meer Vijfhuizen, Hoofddorp, Badhoevedorp.