MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Ochtend van MeerRadio | 06:00 - 10:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

december 13, 2017

In de rubriek ‘Vraag het de burgemeester’ zegt burgemeester Hoes dat hij hoopt dat we er samen voor kunnen zorgen dat de overlast van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zo klein mogelijk is.......

HOOFDDORP – In de rubriek ‘Vraag het de burgemeester’ zegt burgemeester Hoes dat hij hoopt dat we er samen voor kunnen zorgen dat de overlast van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zo klein mogelijk is. Die overlast groeit, maar hij ziet ook bereidheid om over alternatieven na te denken die minder hinder opleveren zoals de instelling van vuurwerkvrije gebieden. Daar zijn er dit jaar zes van. Verder wordt er dit jaar geëxperimenteerd met mobiel cameratoezicht rond het Venneperplein en de Venneperbrug in Nieuw-Vennep om eventuele overlast te voorkomen.

december 13, 2017

Donderdag bezocht verkeerswethouder Derk Reneman een aantal ondernemers aan de Kruisweg.....

HOOFDDORP - Donderdag bezocht verkeerswethouder Derk Reneman een aantal ondernemers aan de Kruisweg. Nu de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp definitief tweerichtingsverkeer blijft wil hij met de ondernemers terugblikken op het proces en de samenwerking. Afgelopen zomer startte de proef om de hele Kruisweg tweerichtingsverkeer te maken. De proef is zo succesvol verlopen, dat de gemeente besloot de situatie definitief te maken. Op het stukje Kruisweg komt ook voordelig kortparkeren, volgens Reneman een goede stap naar zowel de consument als naar de ondernemers. 

december 12, 2017

De gemeente heeft zich aangemeld voor een proef met legale wietteelt. Dat heeft burgemeester Onno Hoes donderdag tijdens de raadsvergadering geantwoord op vragen van D66-raadslid Pablo Meegdes......

De gemeente heeft zich aangemeld voor een proef met legale wietteelt. Dat heeft burgemeester Onno Hoes donderdag tijdens de raadsvergadering geantwoord op vragen van D66-raadslid Pablo Meegdes.

Eerder was onduidelijk of de gemeente zich zou aanmelden voor het experiment. Het college was eerder niet duidelijk in de beantwoording van vragen.

Daarom vroeg D66'er Meegdes donderdag hoe het nou eigenlijk zat. Hij wilde een helder antwoord.

december 10, 2017

De gemeente Haarlemmermeer heeft voormalig ondernemer Rinus Beusenberg – tegenwoordig raadslid - niet zakelijk onheus bejegend, verkeerd voorgelicht of financieel een oor aangenaaid.......

De gemeente Haarlemmermeer heeft voormalig ondernemer Rinus Beusenberg – tegenwoordig raadslid - niet zakelijk onheus bejegend, verkeerd voorgelicht of financieel een oor aangenaaid.

Die conclusie kan volgens het Haarlems Dagblad worden getrokken uit antwoorden van B en W op 41 vragen van lokale partij Forza!.

Een in 2012 opgesteld feitenrelaas van de gebeurtenissen in het verleden is nu ter onderbouwing bij de antwoorden aan Forza gevoegd.

december 10, 2017

Tijdens de donkere maanden van het jaar worden inbrekers actiever. Haarlemmermeer telde in de periode van 13 november tot en met 6 december maar liefst 36 inbraken en nog eens 23 inbraakpogingen.......

Tijdens de donkere maanden van het jaar worden inbrekers actiever. Haarlemmermeer telde in de periode van 13 november tot en met 6 december maar liefst 36 inbraken en nog eens 23 inbraakpogingen.

De week van 20 tot en met 28 november vormde een dieptepunt met 23 inbraken of pogingen daartoe. Vooral in de Hoofddorpse wijken Bornholm, Pax, Overbos en Toolenburg was het raak, en binnen Nieuw-Vennep in Getsewoud.

december 8, 2017

Waarnemend burgemeester Onno Hoes hanteerde donderdagavond voor het eerst de voorzittershamer in de gemeenteraad van Haarlemmermeer......

Waarnemend burgemeester Onno Hoes hanteerde donderdagavond voor het eerst de voorzittershamer in de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

Hij kreeg de hamer aangereikt door vice-voorzitter Mieke Booij.

Ook de ambtsketen is nu in het bezit van Hoes.

Locoburgemeester John Nederstigt kreeg hem in bewaring van scheidend eerste burger Weterings bij diens formele afscheid uit de gemeente.

Zichtbaar onwennig, maar verbaal vaardig leidde Hoes de raad behendig door het eerste vragenuurtje. Daarbij bleek dat Hoes enige humor in zijn optreden zeker niet schuwt.

december 8, 2017

De doornstruiken aan de Kalslagerring in Nieuw-Vennep gaan weg.....

NIEUW-VENNEP - De doornstruiken aan de Kalslagerring gaan weg.
De doornen van de struiken zorgen al jaren voor overlast. Als de takken van de struiken na het snoeien op het fietspad terecht kwamen, kregen veel fietsers een lekke band.

december 8, 2017

De onroerendezaakbelasting (ozb) en de toeristenbelasting leveren de gemeente Haarlemmermeer in 2017 veel meer op dan verwacht.....

HAARLEMMERMEER - De onroerendezaakbelasting (ozb), en de toeristenbelasting leveren de gemeente Haarlemmermeer in 2017 veel meer op dan verwacht.
De ozb zit 1,4 miljoen euro in de plus en de toeristenbelasting 1,1 miljoen.

De ozb-opbrengst stijgt door nieuwbouw en een hogere WOZ-waarde van bedrijfsgebouwen.
De toeristenbelasting levert meer op door de bouw van hotels en meer overnachtingen.
Dat laatste kan een teken zijn dat het goed gaat met de economie, want voorgaande jaren bleef de opbrengst van de toeristenbelasting achter bij de verwachtingen.

december 7, 2017

Om de verspilling van papier tegen te gaan wil de fractie van GroenLinks dat de zogeheten ja-ja sticker in de gemeente wordt ingevoerd..........

HOOFDDORP - Om de verspilling van papier tegen te gaan wil de fractie van GroenLinks dat de zogeheten ja-ja sticker in de gemeente wordt ingevoerd. Volgens Amsterdams voorbeeld zou men dan een ja-ja sticker op zijn brievenbus kunnen plakken wanneer men wel reclamefolders wil blijven ontvangen. Brievenbussen zonder sticker blijven dan verschoond van reclamedrukwerk. Volgens GroenLinks ontvangen huishoudens gemiddeld 33 ongevraagde folders per week, wat gelijk staat aan 34 kilo papier per jaar.

december 6, 2017

Volgens de eigenaren van de panden Concourslaan 53 en 55 is er te weinig onderhandeld over de onteigening van hun panden.........

HOOFDDORP – Volgens de eigenaren van de panden Concourslaan 53 en 55 is er te weinig onderhandeld over de onteigening van hun panden en is er een veel te laag bod uitgebracht op hun onroerend goed. Projectontwikkelaar Kennemerland BV wil daar een nieuw pand van vier bouwlagen neerzetten tussen de Concourslaan en de Tuinweg. In juli 2011 is door de toenmalige wethouder van ruimtelijke ordening aan Kennemerland toegezegd dat de panden onteigend zouden worden. De gemeente moet nu woord houden om rechtszaken met de ontwikkelaar te voorkomen.

december 6, 2017

De gemeenteraad houdt ook na 2022 zeggenschap over de verwerking van huishoudelijk afval..........

HOOFDDORP - De gemeenteraad houdt ook na 2022 zeggenschap over de verwerking van huishoudelijk afval. Tijdens een debat in de raad over de verlenging van het contract met afvalverwerker AEB verklaarde wethouder John Nederstigt dat het contract voor vijf jaar is verlengd. De gemeenteraad krijgt in 2022 wederom de vraag voorgelegd of het afval opnieuw door AEB zal worden verwerkt of dat er dan inmiddels betere alternatieven zijn. De overeenkomst houdt in dat AEB de komende vijf jaar het huisvuil uit Haarlemmermeer verwerkt.

december 5, 2017

We geven meer uit aan cadeautjes voor pakjesavond dan voorgaande jaren. Afgelopen zaterdag lag het aantal pinbetalingen zelfs 12 procent hoger dan op een normale zaterdag, meldde Betaalvereniging Nederland maandag.......

We geven meer uit aan cadeautjes voor pakjesavond dan voorgaande jaren. Afgelopen zaterdag lag het aantal pinbetalingen zelfs 12 procent hoger dan op een normale zaterdag, meldde Betaalvereniging Nederland maandag.

De meeste betalingen per pin vonden plaats op zaterdagmiddag tussen half drie en drie uur. Er werd toen 469 keer per seconde afgerekend met pin.

november 30, 2017

De gemeenteraadsfractie van Forza! is verheugd dat er veel minder statushouders naar Haarlemmermeer zijn gekomen dan was verwacht.........

HOOFDDORP - De gemeenteraadsfractie van Forza! is verheugd dat er veel minder statushouders naar Haarlemmermeer zijn gekomen dan was verwacht. Uit cijfers van het COA blijkt dat Haarlemmermeer tot 1 november slechts 77 statushouders heeft gehuisvest, nog geen 30% van het aantal waartoe Haarlemmermeer door het rijk was verplicht. Volgens fractievoorzitter Paul Meijer betekent dit dat er meer woningen beschikbaar komen voor onze eigen inwoners en dat de kosten die deze statushouders met zich meebrengen beperkt zullen zijn. Forza!

november 29, 2017

De bomen aan het bomenlaantje aan de westkant van het Dr. Van Haeringenplantsoen in Nieuw Vennep worden voorlopig niet gekapt.......

NIEUW-VENNEP - De bomen aan het bomenlaantje aan de westkant van het Dr. Van Haeringenplantsoen in Nieuw Vennep worden voorlopig niet gekapt. Dat is de uitkomst van het participatietraject over dit plantsoen uitgevoerd door de gemeente Haarlemmermeer.

Hoewel de gemeente in het verleden heeft aangeven dat de bomen een gevaar vormen voor de omgeving heeft nieuwe onderzoek aangetoond dat de bomen nog zeker vier jaar kunnen blijven staan.

november 29, 2017

Donderdag 30 november aanstaande vergadert de gemeenteraad in een aantal sessies......

Donderdag 30 november aanstaande vergadert de gemeenteraad in een aantal sessies.

Tussen 7 en 8 wordt gesproken over Contractverlenging afvalverwerking AEB en over het vaststellen van de verordening uitsluitend recht ter verwerking huishoudelijk restafval. Het gaat nog om een discussiestuk.

Tussen 8 en 9 vindt de Sessie Kredietaanvraag maatregelen bushaltes als gevolg van nieuwe OV-concessie plaats. Ook hier ligt een discussiestuk onder.

De derde en laatste Sessie donderdagavond gaat over Lisserbroek. Deze sessie vindt plaats op verzoek van D66.

november 24, 2017

De proef van de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden, om het restafval van huishoudens te verminderen, is een groot succes.....

HAARLEMMERMEER - De proef van de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden, om het restafval van huishoudens te verminderen, is een groot succes. 
In de drie proefwijken - Linquenda Nieuw-Vennep, Rijsenhout-Zuid en Eiland 3 in Floriande-Hoofddorp - is sprake van een forse daling.
Rijsenhout-Zuid spant de kroon, met een daling van de hoeveelheid restafval naar 46 kilo per persoon per jaar.

november 24, 2017

Bij zijn afscheid als burgemeester van Haarlemmermeer is Theo Weterings benoemd tot ereburger van de gemeente. Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de vice-voorzitter van de gemeenteraad Mieke Booij......

Bij zijn afscheid als burgemeester van Haarlemmermeer is Theo Weterings benoemd tot ereburger van de gemeente.

Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de vice-voorzitter van de gemeenteraad Mieke Booij.

Een en ander vond plaats tijdens de buitengewone vergadering van de Haarlemmermeerse gemeenteraad donderdagavond.

Bij die gelegenheid blikten de commissaris van de koning, collega burgemeesters en vertegenwoordigers van zusterstad Cebu en de dorps- en wijkraden terug op de ruim tienjarige ambtsperiode van Weterings.

november 23, 2017

Het verwijderen van toezichtcamera’s afgelopen april bij de R-nethaltes Toolenburg en Vijfhuizen heeft geen nadelig effect gehad op de veiligheid bij de haltes.........

HOOFDDORP – Het verwijderen van toezichtcamera’s afgelopen april bij de R-nethaltes Toolenburg en Vijfhuizen heeft geen nadelig effect gehad op de veiligheid bij de haltes. Dit is vastgesteld door monitoring door wijkagenten, handhavers, gebiedsmanagers en wijkraden. Er was sinds april slechts één melding van jeugdoverlast. Politiecijfers en schademeldingen bij de Provincie bevestigen dit. Volgens burgemeester Weterings is het overlastniveau op een stabiel laag niveau gebleven, zodat het cameratoezicht op deze haltes kan worden ingetrokken.

november 22, 2017

De schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs in de polder en de gemeente Haarlemmermeer hebben elkaar gevonden in het formuleren van gezamenlijk beleid rond huisvesting........

De schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs in de polder en de gemeente Haarlemmermeer hebben elkaar gevonden in het formuleren van gezamenlijk beleid rond huisvesting.

In het zogenaamde Integraal Huisvestingsplan, dat medio december in de gemeenteraad wordt besproken, zijn hierover bindende afspraken vastgelegd.

Door de krachten en de financiën te bundelen, kan ondanks veelal ontoereikende financiering vanuit het rijk, op schoolniveau maatwerk worden gerealiseerd.

november 22, 2017

Onno Hoes is tot zijn eigen verrassing tot waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer benoemd...........

HOOFDDORP - Onno Hoes is tot zijn eigen verrassing tot waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer benoemd. Hij kent de polder totaal niet en denkt dat het voor hem allemaal heel spannend wordt. Hoes (56) is een bekende van scheidend burgemeester Theo Weterings. Ze kennen elkaar van de JOVD in Noord-Brabant. Onno Hoes was tot de zomer van 2015 burgemeester van Maastricht. Hij werd er erg populair maar moest met pijn in het hart vertrekken door een privékwestie.

november 18, 2017

Zondagmiddag tussen 12 en 1 uur heeft politiek-redacteur Henk van der Eem in MeerMagazine een uitgebreid gesprek met de vertrekkende burgemeester Theo Weterings.......

Zondagmiddag tussen 12 en 1 uur heeft politiek-redacteur Henk van der Eem in MeerMagazine een uitgebreid gesprek met de vertrekkende burgemeester Theo Weterings.

Openhartig vertelt Weterings waarom hij eigenlijk leraar geschiedenis wilde worden, maar toch economie is gaan studeren. Zijn favoriete muziek komt in de uitzending ook ter sprake.

Verder spreekt Theo Weterings over het toekomstige gemeentehuis; het huis van Haarlemmermeer, de omlegging van de A9, de lokale politieke cultuur en zijn bedenkingen over het gebruik van social media in de lokale politiek.

november 17, 2017

Liefst 8 sprekers voeren het woord tijdens de buitengewone raadsvergadering op 23 november ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Weterings.......

Liefst 8 sprekers voeren het woord tijdens de buitengewone raadsvergadering op 23 november ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Weterings.

Onder hen Commissaris der Koning van Noord-Holland Johan Remkes, 3 collega burgemeesters, de voorzitter van het Dorps- en wijkraden overleg Cor Mouwen, wethouder John Nederstigt namens het college en Mieke Booij, namens de gemeenteraad.

november 17, 2017

Haarlemmermeer zal ook na 2019 jaarlijks geld stoppen in het honkbalcomplex van Pioniers in Hoofddorp.....

HOOFDDORP - Haarlemmermeer zal ook na 2019 jaarlijks geld stoppen in het honkbalcomplex van Pioniers in Hoofddorp. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders op vragen van HAP-fractievoorzitter Johan Rip.

De wethouders Derk Reneman en Tom Horn stelden begin oktober bij de presentatie van de begroting 2018, dat er na 2019 ’structurele ramingen’ in de gemeentebegroting zullen worden opgenomen ten behoeve van het honkbalcomplex in Park21. Daar had Rip opheldering over gevraagd.

november 16, 2017

Onno Hoes wordt waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Dat heeft de gemeente donderdag bekend gemaakt......

Onno Hoes wordt waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Dat heeft de gemeente donderdag bekend gemaakt.

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft commissaris van de Koning, Johan Remkes, met ingang van 28 november 2017 Onno Hoes (56) benoemd.

De huidige burgemeester Theo Weterings wordt per 28 november burgemeester van Tilburg.