MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Ochtend van MeerRadio | 06:00 - 10:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

augustus 22, 2017

Een opvallend natuurfenomeen heeft de gemoederen in Haarlemmermeer maandagmiddag bezig gehouden. Verschillende Haarlemmermeerders spotten een windhoos in de richting van Schalkwijk en boven Schiphol.......

HAARLEMMERMEER - Een opvallend natuurfenomeen heeft de gemoederen in Haarlemmermeer maandagmiddag bezig gehouden.

Verschillende Haarlemmermeerders spotten een windhoos in de richting van Schalkwijk en boven Schiphol.

Zij deelden er fanatiek foto’s van op sociale media.

Een windhoos ontstaat meestal door de grote verschillen in temperatuur en vochtigheid tussen de lucht aan het aardoppervlakte en de atmosfeer.

In de nazomer ontwikkelen de buien zich over het algemeen boven het relatief warme water van de zee of een meer.

augustus 19, 2017

Haarlemmermeer zet zich in 2018 nog méér in op het voorkómen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie.....

HAARLEMMERMEER - De gemeente zet zich in 2018 nog meer in op het voorkomen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Het BKR geeft dan, binnen de privacyregels, informatie over betalingsachterstanden, waarna de gemeente met de betrokken bewoner in overleg gaat om diens financiële situatie te verbeteren.

augustus 19, 2017

In recent onderzoek van de brancheorganisatie Detailhandel Nederland komen de parkeertarieven in Hoofddorp opnieuw als voordelig naar voren.....

HOOFDDORP - In recent onderzoek van de brancheorganisatie Detailhandel Nederland komen de parkeertarieven in Hoofddorp opnieuw als voordelig naar voren.

Wat betreft het straatparkeren in 36 onderzochte grote winkelsteden komt Hoofddorp in de top 5 van goedkoopste gemeenten op plek 3.

In de top 5 van goedkoopste parkeergaragetarieven staat het Polderplein op plek 2, met 50 eurocent per 40 minuten.

Gemeente Haarlemmermeer heeft aangekondigd ook goedkopere tarieven voor kortparkeren te willen invoeren.
 

augustus 18, 2017

Nederland gaat alle reservedelen voor alle F-35 toestellen in Europa opslaan.....

HAARLEMMERMEER - Nederland gaat alle reservedelen voor alle F-35 toestellen in Europa opslaan. Het gaat hierbij om opslag, verzending en het beheer van reservedelen van ruim vierhonderd F-35’s voor de komende decennia.

Het Logistiek Centrum Woensdrecht van de Koninklijke Luchtmacht verzorgt de opslag van de spullen. Daarnaast profiteren zo’n 70 Nederlandse bedrijven daarvan.

augustus 17, 2017

Het onlangs verschenen rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’ van de Kinderombudsman maakt een analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.......

HOOFDDORP – Het onlangs verschenen rapport ‘Mag ik mijn zakgeld?’ van de Kinderombudsman maakt een analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven. De gemeente is verantwoordelijk voor het zak-en-kleedgeld voor deze kinderen maar op veel plaatsen zijn hier volgens het rapport geen afspraken over gemaakt.

augustus 12, 2017

Inwoners die elkaar via WhatsApp over verdachte situaties in de buurt op de hoogte houden, of elkaar tippen als zij mogelijke inbrekers in de straat of wijk zien.....

HAARLEMMERMEER - Inwoners die elkaar via WhatsApp over verdachte situaties in de buurt op de hoogte houden, of elkaar tippen als zij mogelijke inbrekers in de straat of wijk zien. Zij doen dat via deelname aan WhatsApp groepen, waarvan er in Haarlemmermeer momenteel 253 actief zijn.

augustus 10, 2017

Volgens de krant van Haarlemmermeer InforMeer is het in de vakantieperiode bij Burgerzaken drukker dan gewoonlijk......

HOOFDDORP – Volgens de krant van Haarlemmermeer InforMeer is het in de vakantieperiode bij Burgerzaken drukker dan gewoonlijk. Wie nog een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs wil aanvragen, doet er verstandig aan om ruim op tijd een afspraak te maken. Hiermee zijn lange wachttijden te voorkomen. In het raadhuis en de servicecentra kunnen inwoners tot 13.00 uur vrij binnenlopen en op afspraak tot 17.00 uur bij Burgerzaken terecht. Een afspraak maken is ook nodig om een aanvraag te doen tijdens de avondopenstellingen (tot 20.00 uur) en bij de gemeentebalie op Schiphol.

augustus 8, 2017

In ONDERWEG vanmiddag om kwart over 5 een interview met Gwyneth Hendriks. Zij was een paar weken geleden de aanvoerder van het Nederlandse Dameselftal 016 tijdens de Nordic Cup in Finland…..

In ONDERWEG vanmiddag om kwart over 5 een interview met Gwyneth Hendriks. Zij was een paar weken geleden de aanvoerder van het Nederlandse Dameselftal 016 tijdens de Nordic Cup in Finland…..

De 16-jarige Gwyneth Hendriks begon haar voetballoopbaan bij Pancratius in Badhoevedorp, maar speelt tegenwoordig bij CTO Amsterdam, de club waar ook Lieke Martins heeft gespeeld. Komend seizoen speelt zij bij FC Barcelona.
Lieke Martins is tijdens het Europees Kampioenschap voor vrouwen gekozen als beste speelster van het toernooi.

augustus 5, 2017

Volgens de stichting Kinderopvang Haarlemmermeer is in 2016 de bezetting van de Haarlemmermeerse peuterspeelzalen met zeven procent gedaald......

HAARLEMMERMEER – Volgens de stichting Kinderopvang Haarlemmermeer is in 2016 de bezetting van de Haarlemmermeerse peuterspeelzalen met zeven procent gedaald.

De huidige bezetting van 79,5 procent is het gevolg van het sterk gedaalde geboortecijfer in de jaren 2013 en 2014.

Naast de kinderopvang beginnen ook de scholen in Haarlemmermeer de gevolgen hiervan te ondervinden.

Ondanks de afname van het aantal kinderen probeert de stichting Kinderopvang Haarlemmermeer toch zoveel mogelijk peuterspeelzalen open te houden.

augustus 4, 2017

De politieke partij Forza! wil van B en W weten of de gemeente Haarlemmermeer in de toekomst ook een genderneutraler beleid gaat volgen.......

HAARLEMMERMEER – De politieke partij Forza! wil van B en W weten of de gemeente Haarlemmermeer in de toekomst ook een genderneutraler beleid gaat volgen.

Uit een enquête van de NOS is namelijk gebleken dat naast Amsterdam ook andere gemeentes plannen hebben om in hun toespraken het gebruikelijke 'dames en heren' te laten vervallen.

Verder zijn er gemeentes die ook invoering van genderneutrale toiletten overwegen.

augustus 4, 2017

De gemeente Haarlemmermeer heeft plannen om de vele verkeersdrempels op de IJweg in Hoofddorp te verwijderen. Een concreet plan hiertoe wordt in het eerste kwartaal van 2018 voorgelegd aan de aanwonenden van de weg.......

HOOFDDORP – De gemeente Haarlemmermeer heeft plannen om de vele verkeersdrempels op de IJweg in Hoofddorp te verwijderen.

Een concreet plan hiertoe wordt in het eerste kwartaal van 2018 voorgelegd aan de aanwonenden van de weg.

Het gaat dan om het stuk IJweg tussen Leenderbos en de Bennebroekerweg.

Verder wil de gemeente bij hun plannen afwachten of er minder verkeer over de IJweg rijdt zolang de bussluis in de wijk Floriande, tussen de Deltaweg en de Waddenweg, is opengesteld voor autoverkeer.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

augustus 3, 2017

De raadsleden Beryl van Straten van VVD en Willem Klijn van PvdA vinden de informatie die de gemeente Haarlemmermeer aan burgers en ondernemers geeft soms tegenstrijdig.....

HOOFDDORP - De raadsleden Beryl van Straten van VVD en Willem Klijn van PvdA vinden de informatie die de gemeente Haarlemmermeer aan burgers en ondernemers geeft soms tegenstrijdig. Daardoor weten de mensen niet waar zij aan toe zijn.

juli 28, 2017

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2016 bijna 365.000 euro bespaard op uitkeringsbedragen van inwoners die hun uitkering ten onrechte ontvingen....

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2016 bijna 365.000 euro bespaard op uitkeringsbedragen van inwoners die hun uitkering ten onrechte ontvingen.

Tegelijk met het direct stopzetten van deze uitkeringen stelt de gemeente ook alles in het werk om de gefraudeerde bedragen terug te krijgen.

Die terugvordering omvat ook nog eens een bedrag van bijna 360.000 euro.

juli 27, 2017

Het conflict rond de oplevering van Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp is opgelost....

HOOFDDORP - Het conflict rond de oplevering van Sportcomplex Koning Willem-Alexander is opgelost. De gemeente Haarlemmermeer en aannemer Bouwcombinatie Vaessen Sprangers hebben een schikking getroffen.

Sinds de ingebruikname van het sportcomplex in Hoofddorp-Floriande in 2014 hebben gemeente en aannemer verschil van mening over de oplevering van het gebouw. De gemeente was niet tevreden over het geleverde werk.
Nadat ook een arbitrageprocedure via de rechter eerder geen oplossing bood, zijn partijen nu uiteindelijk toch tot een vergelijk gekomen.

juli 25, 2017

Volgens zorgwethouder Tom Horn kan iedereen die in de problemen komt door gebrekkige huishoudelijke hulp dit bij de gemeente melden......

HOOFDDORP – Volgens zorgwethouder Tom Horn kan iedereen die in de problemen komt door gebrekkige huishoudelijke hulp dit bij de gemeente melden.

PvdA-wethouder Horn reageert daarmee op Bas de Bruin die als inspreker bij gemeenteraadsvergadering kritiek had op de afgebouwde thuishulp voor ouderen.

Zo kregen ouderen in 2015 nog vijf uur hulp terwijl dat per 1 juli 2017 nog maar twee uur is.
Volgens De Bruin kan de gemeenteraad daar iets aan doen door geld voor huishoudelijke hulp beschikbaar te stellen.

juli 20, 2017

Het college van B&W heeft een nieuwe visie op cultuurbeleid vastgesteld......

HOOFDDORP - Het college van B&W heeft een nieuwe visie op cultuurbeleid vastgesteld. In die visie is onder meer veel aandacht voor het behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast wil het college dat culturele instellingen niet meer jaarlijks een subsidie hoeven aan te vragen, maar dat er meerjarige afspraken worden gemaakt. In een vorige raadsperiode is vastgelegd dat culturele instellingen meer ondernemer moeten worden, wat volgens wethouder Reneman maar ten dele gelukt is. De wethouder vindt dat de cultuursector vooral geld moet verdienen met culturele activiteiten.

juli 20, 2017

Volgens meerdere partijen in de gemeenteraad is het plan dat het gemeentebestuur heeft gemaakt voor meer woningen voor mensen met een beperking of extra zorgbehoefte prachtig maar in de praktijk onhaalbaar...........

HAARLEMMERMEER – Volgens meerdere partijen in de gemeenteraad is het plan dat het gemeentebestuur heeft gemaakt voor meer woningen voor mensen met een beperking of extra zorgbehoefte prachtig maar in de praktijk onhaalbaar. Volgens het plan moeten meer inwoners thuis zorg krijgen waarbij een ketenregisseur de taak krijgt om vraag en aanbod op dit terrein bij elkaar te brengen. Volgens VVD-raadslid Boscher komt het plan wel erg dicht in de buurt van een maakbare samenleving.

juli 19, 2017

In 2014 lagen er nog varianten op tafel waarvan de duurste op 54 miljoen kwam, maar door sober en doelmatig te bouwen verwachten B en W te kunnen bezuinigen op de bouwkosten......

HOOFDORP – De bouw van nieuw raadhuis in Hoofddorp gaat de gemeente Haarlemmermeer slechts twintig miljoen euro kosten.

In 2014 lagen er nog varianten op tafel waarvan de duurste op 54 miljoen kwam, maar door sober en doelmatig te bouwen verwachten B en W te kunnen bezuinigen op de bouwkosten.

juli 15, 2017

Mensen die een huis in de gemeente Haarlemmermeer willen kopen, kunnen volgens makelaarsvereniging NVM hier steeds moeilijker terecht.......

HAARLEMMERMEER – Mensen die een huis in de gemeente Haarlemmermeer willen kopen, kunnen volgens makelaarsvereniging NVM hier steeds moeilijker terecht.

Voor een beetje betaalbare woningen moeten vooral starters steeds vaker uitwijken naar goedkopere plaatsen zoals Hillegom, Zandvoort, IJmuiden of Beverwijk.

Volgens de NVM stegen de verkoopprijzen in de gemeente Haarlemmermeer het afgelopen jaar gemiddeld met bijna tien procent.

juli 15, 2017

Volgens burgemeester Theo Wetering komt deze zomer geen toezicht zijn bij de Haarlemmermeerse recreatieplassen waar onlangs twee verdrinkingsincidenten plaatsvonden.......

HOOFDDORP - Volgens burgemeester Theo Wetering komt deze zomer geen toezicht zijn bij de Haarlemmermeerse recreatieplassen waar onlangs twee verdrinkingsincidenten plaatsvonden.

Wel zijn er volgens Weterings gesprekken gaande met de Reddingbrigade Heemstede die toezicht wil houden, maar er moet daarbij nog veel geregeld worden.

Weterings beantwoordde hiermee de vragen van Forza-fractievoorzitter Paul Meijer over deze zaak.

Verder had Meijer kritiek op onlangs bij deze plassen geplaatste waarschuwingsborden in het Nederlands en Engels.

juli 13, 2017

Het ereburgerschap van Haarlemmermeer kan voortaan worden ingetrokken......

HAARLEMMERMEER - Het ereburgerschap van Haarlemmermeer kan voortaan worden ingetrokken. Dat is opgenomen in de verordening ereblijken. Een toegekende eretitel kan in zeer bijzondere gevallen worden ingetrokken na advies van de commissie ereblijken. De aanpassing is een gevolg van de raadsenquête die in Haarlemmermeer is gehouden naar de verplaatsing van het honkbalcomplex in Hoofddorp. Forza wilde toen al het ereburgerschap van de oud-wethouders Jeroen Nobel, Michel Bezuijen en Arthur van Dijk intrekken vanwege hun betrokkenheid bij de affaire.

juli 12, 2017

Zo zijn er de afgelopen tijd problemen geweest met dorps- en wijkraden en vereist de nieuwe Omgevingswet vanaf 2019 een goed overleg tussen overheid, burgers en bedrijven........

HOOFDDORP – Een ruime meerderheid in de raad vindt dat de participatie in Haarlemmermeer beter moet.

Zo zijn er de afgelopen tijd problemen geweest met dorps- en wijkraden en vereist de nieuwe Omgevingswet vanaf 2019 een goed overleg tussen overheid, burgers en bedrijven.

Volgens verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens wordt momenteel onder de naam “Participatie Academie”, een evaluatie gemaakt van alle participatieprojecten om te kijken wat straks beter kan.

Wethouder Steffens zegt nog dit najaar met een verbeterplan te komen.

juli 11, 2017

Volgens HAP-wethouder Marjolein Steffens-van de Water zal na de zomerperiode in Haarlemmermeer extra worden ingezet op het wegwerken van achterstallige onderhoud aan trottoirs en klinkerwegen.......

HOOFDDORP – Volgens HAP-wethouder Marjolein Steffens-van de Water zal na de zomerperiode in Haarlemmermeer extra worden ingezet op het wegwerken van achterstallige onderhoud aan trottoirs en klinkerwegen.

De afgelopen jaren kreeg het onderhoud aan asfaltwegen voorrang, met als gevolg dat het onderhoud aan stoepen en straten met klinkers moest wachten.

Van het achterstallige onderhoud aan trottoirs, zijn volgens wethouder Steffens vooral mensen met rollators en kinderwagens de dupe geworden.

Bron: haarlemsdagblad.nl
   

juli 8, 2017

Volgens VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers toont de digitale aanval van 29 juni aan dat Haarlemmermeer de ICT moet uitbesteden aan een deskundig bedrijf......

HOOFDORP – De VVD-Haarlemmermeer pleit voor uitbesteding van de gemeentelijke ICT.

Volgens VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers toont de digitale aanval van 29 juni aan dat Haarlemmermeer de ICT moet uitbesteden aan een deskundig bedrijf.

Kuipers vindt het onacceptabel dat door deze aanval de gemeentelijke website vijf dagen uit de lucht was en daardoor geen digitale dienstverlening mogelijk was.

PvdA-wethouder Tom Horn zegt dat alle ICT-problemen zijn opgelost en dat het uitbesteden van de ICT niet mogelijk is vanwege de huidige privacyregels en wetgeving.