MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

juni 14, 2018

Gemeente Haarlemmermeer heeft het financiële jaar 2017 afgesloten met een positief saldo van 7 miljoen euro.......

Gemeente Haarlemmermeer heeft het financiële jaar 2017 afgesloten met een positief saldo van 7 miljoen euro.

Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door verplicht toepassen van boekhoudregels van de rijksoverheid voor grondtransacties.

Wethouder Reneman gaf tijdens een persbijeenkomst aan dat hij niet gelukkig is met deze verplichting, omdat Haarlemmermeer de resultaten van grondtransacties pas wil nemen als alles is gerealiseerd.

juni 14, 2018

Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft besloten een markant kunstwerk van de kunstenaar Tom Claassen in Park 21 te plaatsen......

Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft besloten een markant kunstwerk van de kunstenaar Tom Claassen in Park 21 te plaatsen, waarbij het college zich heeft laten adviseren door een deskundigencommissie.

Het 23 meter hoge kunstwerk dat “Ida” gaat heten, naar een boerderij die in die omgeving stond, is natuurlijk vanuit het park toegankelijk, maar het zal ook vanuit vliegtuigen te zien zijn.

juni 9, 2018

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gewerkt aan renovatie en nieuwbouw van zuiveringen en rioolgemalen in en om Haarlemmermeer.......

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gewerkt aan renovatie en nieuwbouw van zuiveringen en rioolgemalen in en om Haarlemmermeer.

Verouderde zuiveringsinstallaties zijn gesloten en daarmee is de verwerking van afvalwater in de gemeente klaar voor de toekomst.

Het project Optimalisering Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer omvat kilometers aanleg van nieuwe persleidingen die het afvalwater op efficiënte manier van huishoudens en bedrijven naar de zuivering in Zwaanshoek vervoeren.

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland
 

juni 9, 2018

De gewone en reuzenberenklauw zijn weer gesignaleerd in Haarlemmermeer. De brandharen en het sap van de planten kunnen irritatie, en in combinatie met zonneschijn, flinke brandblaren veroorzaken.....

De gewone en reuzenberenklauw zijn weer gesignaleerd in Haarlemmermeer. De brandharen en het sap van de planten kunnen irritatie, en in combinatie met zonneschijn, flinke brandblaren veroorzaken.

Vanaf juli bloeit de metershoge berenklauw die te herkennen is aan z’n enorme bladeren van meer dan een meter lang. Het is van belang de reuzenberenklauw vóór de bloei te verwijderen, om verspreiding tegen te gaan.

De gemeente adviseert bij verwijdering beschermende kleding te dragen en de plant af te voeren in de groenafvalbak.

juni 8, 2018

Bij GroenLinks Haarlemmermeer is de vacante plaats in de gemeenteraadsfractie ingenomen door Piet Schouten......

Bij GroenLinks Haarlemmermeer is de vacante plaats in de gemeenteraadsfractie ingenomen door Piet Schouten.

De plaats kwam vrij omdat raadslid Nicole Mulder van GroenLinks wethouder is geworden in de gemeente Heemstede.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juni 2018 roemde burgemeester Hoes de bevlogenheid van Mulder in de afgelopen 8 jaar.

Piet Schouten is geen onbekende in de raad. Hij was deze raadsperiode fractie-assistent en was ook door ziektevervanging al een tijdje vervangend gemeenteraadslid voor Els Berk.
 

juni 6, 2018

De gemeenteraad Haarlemmermeer vergadert weer op donderdag 7 juni om 17.00 uur in het raadhuis.....

De gemeenteraad Haarlemmermeer vergadert weer op donderdag 7 juni om 17.00 uur in het raadhuis.

Op de agenda staan onder andere het vragenuurtje, ook voor inwoners, Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp, Meerjarenbegroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Onteigeningsplan panden Concourslaan en het bestemmingsplan Tudorpark.

Op de stemmingenlijst staan onder andere de parkeerverordening en het onteigeningsplan van de panden Concourslaan.

De vergadering start om 17.00 uur en is te volgen via een livestream op gemeenteraad.haarlemmermeer.nl
 

juni 5, 2018

D66 vraagt in een brief aan het college van B&W aandacht voor voldoende gratis drinkwater tijdens evenementen in Haarlemmermeer......

D66 vraagt in een brief aan het college van B&W aandacht voor voldoende gratis drinkwater tijdens evenementen in Haarlemmermeer.

Volgens de democraten kan het niet zo zijn, dat festivalbezoekers bij hoge temperaturen en zomerse omstandigheden een duur flesje water moeten kopen, mede omdat er onvoldoende of geen gratis water tappunten aanwezig zijn.

Het drinken van kraanwater is gezond, goedkoop en milieuvriendelijk, zegt de partij in een toelichting op haar vragen.

juni 5, 2018

De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer fietsen samen op zaterdag 23 juni naar en door Zwanenburg, Halfweg, Spaarndam en Spaarnwoude.......

De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer fietsen samen op zaterdag 23 juni naar en door Zwanenburg, Halfweg, Spaarndam en Spaarnwoude. Dat doen ze in het kader van de traditie De Raad Fietst.

Begonnen wordt bij dorpscentrum De Olm in Zwanenburg. Ze bezoeken daarna verschillende belangrijke punten van dit deel van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Eindpunt van de fietstocht is dit jaar Het Gemaal.

juni 4, 2018

Deze week is de jaarlijkse collectie voor het Epilepsiefonds. Het gaat om een landelijke collecte, waaraan ook in Haarlemmermeer wordt deelgenomen.....

Deze week is de jaarlijkse collectie voor het Epilepsiefonds. Het gaat om een landelijke collecte, waaraan ook in Haarlemmermeer wordt deelgenomen.

Tientallen collectanten gaan vrijwillig langs de deuren om geld in te zamelen voor onderzoek en hulp aan mensen met epilepsie. Vorig jaar werd voor de 30ste keer landelijk gecollecteerd voor het Epilepsiefonds.

Tijdens de collecteweek toen gingen ruim 20.000 collectanten de straat op. En werd bijna 1 miljoen euro opgehaald.

mei 23, 2018

Na het voorjaarsreces gaat de gemeenteraad op donderdag weer in vergadering.....

Na het voorjaarsreces gaat de gemeenteraad op donderdag weer in vergadering. Op de agenda staat onder andere het vragenuurtje ook voor inwoners, de werkwijze van de Metropool Regio Amsterdam, de parkeerverordening 2018, en het bestemmingplan Zwanenburg West en de Weeren.

Bij de stemmingen staat o.a. op de agenda de gemeentelijke activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van november, de winkeltijdenverordening en de nota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer.

mei 18, 2018

De gemeenteraad van Haarlemmermeer gaat niet in op de uitnodiging van TenneT en Liander voor een gesprek over de bouw van een groot transformatorstation bij de sportvelden in Rijsenhout......

De gemeenteraad van Haarlemmermeer gaat niet in op de uitnodiging van TenneT en Liander voor een gesprek over de bouw van een groot transformatorstation bij de sportvelden in Rijsenhout.

Er is grote onrust in het dorp over de komst van het station. De gemeenteraad heeft vorig jaar al laten blijken ook een andere locatie voor het trafostation van 200 bij 300 meter te willen.

De raad is van mening dat het college van Burgemeester en Wethouders de gesprekspartner is voor de energiebedrijven. De controlerende rol van de gemeenteraad blijft dan intact.

mei 18, 2018

De bereikbaarheid in Haarlemmermeer met de fiets, auto en openbaar vervoer is goed......

De bereikbaarheid in Haarlemmermeer met de fiets, auto en openbaar vervoer is goed.

Bezoekers komen graag vanwege het ruime en diverse winkelaanbod, maar ook omdat het parkeren betaalbaar is.

Toch wil Haarlemmermeer de medewerking van inwoners en ondernemers om knelpunten over bereikbaarheid te inventariseren en op te lossen.

In het najaar bepaalt de gemeenteraad welke knelpunten worden aangepakt en wanneer dat gebeurt. De gemeente bekijkt of de aanpak van knelpunten gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden.

mei 16, 2018

In verband met ernstige schade aan het wegdek is de fietstunnel onder de N201 ter hoogte van de Van Heuven Goedhartlaan aan de oostkant van Hoofddorp in beide richtingen afgesloten.........

HOOFDDORP - In verband met ernstige schade aan het wegdek is de fietstunnel onder de N201 ter hoogte van de Van Heuven Goedhartlaan aan de oostkant van Hoofddorp in beide richtingen afgesloten.In de tunnel stond al enige tijd water, ook als het niet regende. De afsluiting duurt tot vrijdag 18 mei 17:00 uur.  De omleidingsroute leidt door Beukenhorst-Oost langs de Van Heuven Goedhartlaan, Antareslaan, Wegalaan , Polarisavenue en Rijnlanderweg. De tunnel is een jaar geleden officieel geopend.

mei 12, 2018

Haarlemmermeer heeft samen met het Jongeren Informatie Punt een checklist gemaakt voor inwoners die 18 jaar zijn geworden.......

Haarlemmermeer heeft samen met het Jongeren Informatie Punt een checklist gemaakt voor inwoners die 18 jaar zijn geworden.

Maandelijks gaat de gemeente zo’n 170 verjaardagskaarten versturen naar de jarigen van die maand met de felicitaties maar ook met de checklist.

In deze lijst worden zaken genoemd die een 18-jarige zelf moet regelen. Bijvoorbeeld: zorgverzekering, DigiD, bankzaken, verzekeringen, belasting en toeslagen.

mei 11, 2018

Er komt een jaar lang een inloopspreekuur naast het bestaande informatiepunt in het dorpshuis in Badhoevedorp.....

BADHOEVEDORP - Er komt een jaar lang een inloopspreekuur naast het bestaande informatiepunt in het dorpshuis in Badhoevedorp. Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeente en de dorpsraad naar aanleiding van zorgen uit het dorp over de sluiting van het servicecentrum eind 2017.

Vanaf 17 mei kunnen alle inwoners elke derde donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur langskomen met vragen die zij kunnen stellen aan de gebiedsmanager namens de gemeente, de wijkagent, Meerwaarde, Maatvast en zeer waarschijnlijk Ymere.

mei 10, 2018

Woensdag 16 mei om elf uur bezoekt locoburgemeester Reinders het echtpaar Geerlof-van Hunnik.........

NIEUW-VENNEP - Woensdag 16 mei om elf uur bezoekt locoburgemeester Reinders het echtpaar Geerlof-van Hunnik aan de Vivaldisingel om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum.Het echtpaar heeft elkaar leren kennen in het Gereformeerd Jeugdhuis in Amsterdam en zij woonden daar boven de apotheek aan de Haarlemmerdijk. Na Lisse en Haarlem ging het paar in 1968 in Nieuw-Vennep wonen waar het inmiddels vierde kind werd geboren. Mevrouw Geerlof was tot 1990 apothekersassistente, de heer Geerlof was tot aan zijn pensioen in 1996 autovertegenwoordiger bij Ford in Hillegom en Lisse.

mei 4, 2018

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, zijn het raadhuis en de servicecentra van de gemeente Haarlemmermeer en het gemeentehuis van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gesloten.....

HAARLEMMERMEER/HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, zijn het raadhuis en de servicecentra van de gemeente Haarlemmermeer en het gemeentehuis van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gesloten.
Bewoners kunnen die dag dus niet bij de gemeentelijke loketten terecht en de gemeenten zijn ook niet telefonisch bereikbaar.

Vrijdag 11 mei is de dienstverlening als normaal.
 

mei 4, 2018

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november weer gebruik te maken van de digitale stemhulpen Stemwijzer en Kieskompas......

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november weer gebruik te maken van de digitale stemhulpen Stemwijzer en Kieskompas.

Kiezers kunnen dan met behulp van antwoorden op stellingen hun politieke voorkeur laten vaststellen.

Verder wil B&W een nachtelijk stembureau, bijvoorbeeld in Podium Duycker in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp, een mobiel stembureau voor middelbare scholieren en een live internetuitzending op de verkiezingsavond met een slotdebat.

mei 2, 2018

De organisatie van de historische Venniper Koninginnerit moest dit jaar onnodig een enorm bedrag voor de aanvraag van de gemeentelijke vergunning betalen.......... 

NIEUW-VENNEP - De organisatie van de historische Venniper Koninginnerit moest dit jaar onnodig een enorm bedrag voor de aanvraag van de gemeentelijke vergunning betalen. Volgens Forza!-raadslid Michel van Dijk was de organiserende stichting dit jaar 676 euro kwijt aan de vereiste vergunning tegen 300 euro vorig jaar. Burgemeester Hoes betreurt de gang van zaken. Volgens hem heeft de stichting aangegeven dat zo'n 1000 mensen zouden meedoen aan het evenement, aanzienlijk meer dan het aantal deelnemers van vorig jaar. Dit leidde tot een aanzienlijk hoger tarief.

april 27, 2018

De leden van GroenLinks Haarlemmermeer hebben Maaike Ballieux verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november........

De leden van GroenLinks Haarlemmermeer hebben Maaike Ballieux verkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november.

De 51-jarige Ballieux is momenteel raadslid, en gaat op voor haar tweede termijn.

Op nummer 2 van de GroenLinks-lijst staat een oude bekende: Peter Boerman. De Hoofddorper zat van 1998 tot 2010 ook al in de raad, en wil nu zijn politieke ervaring graag verder uitbouwen.

De lijst van GroenLinks bevat in totaal 36 namen, afkomstig uit de vele kernen die de nieuwe gemeente Haarlemmermeer rijk is.
 

april 26, 2018

Haarlemmermeer gaat zich aansluiten bij het project Open Overheid dat de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gemaakt.......

Haarlemmermeer gaat zich aansluiten bij het project Open Overheid dat de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gemaakt. Een voorstel daartoe is door de gemeenteraad aangenomen. Via dat programma, waar al honderd gemeenten aan meedoen, worden voorstellen, notulen, moties en stemuitslagen van de gemeenteraad toegankelijk gemaakt als open data. Daarmee kunnen raadsleden en journalisten, maar ook onderzoekers, belangenorganisaties en inwoners zich informeren.

april 26, 2018

Voorafgaand aan Koningsdag worden weer de traditionele lintjes uitgereikt in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen. Anders dan in voorgaande jaren, heeft burgemeester Onno Hoes de Koninklijke Onderscheidingen in de Orde van Oranje Nassau op verschillende locaties uitgereikt.......
 

Voorafgaand aan Koningsdag worden weer de traditionele lintjes uitgereikt in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen.

Anders dan in voorgaande jaren, heeft burgemeester Onno Hoes de Koninklijke Onderscheidingen in de Orde van Oranje Nassau op verschillende locaties uitgereikt.

Op Koningsdag vrijdag 27 april ontvangt de burgemeester de decorandi op het Raadhuis in Hoofddorp.

De volgende personen krijgen dit jaar de Koninklijke onderscheiding:

april 26, 2018

Inwoners van Haarlemmermeer moeten per voorstel kunnen zien welke partij voor en welke tegen heeft gestemd..........

Inwoners van Haarlemmermeer moeten per voorstel kunnen zien welke partij voor en welke tegen heeft gestemd. De gemeenteraad heeft een voorstel van D66, HAP, Forza, Onafhankelijk Liberaal en raadslid Van der Veer om dat mogelijk te maken aangenomen. Er komt een onderzoek naar digitaal stemmen, waarmee het stemgedrag van raadsleden wordt vastgelegd. Om overzichtelijk te maken welke partij of welk raadslid ergens voor of tegen stemt moet het mondelinge stemmen worden vervangen door een druk op de knop in de raadszaal.

april 23, 2018

Haarlemmermeer verruimt de zondagse openingstijden voor winkels. Ze mogen straks van 6 tot 22 uur de deuren openen. Dat meldt het Haarlems Dagblad.......

Haarlemmermeer verruimt de zondagse openingstijden voor winkels. Ze mogen straks van 6 tot 22 uur de deuren openen. Dat meldt het Haarlems Dagblad.

Vanwege concurrentie met Amsterdam en Amstelveen diende een aantal supermarktondernemers een verzoek in voor ruimere openingstijden.

In Haarlemmerliede en Spaarnwoude mogen winkels op zondag al om 6 uur open.

B en W van Haarlemmermeer hebben nu besloten de openingstijden gelijk te trekken met die van de fusiepartner.

Daarom loopt de zondagse winkeldag straks van 6 tot 22 uur.