MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

oktober 11, 2018

Zaterdag 13 oktober om vier uur bezoekt burgemeester Onno Hoes echtpaar Wijnhout om het te feliciteren met zijn 60-jarig huwelijksjubileum....

Zaterdag 13 oktober om vier uur bezoekt burgemeester Onno Hoes echtpaar Wijnhout om het te feliciteren met zijn 60-jarig huwelijksjubileum. De echtelieden (79 en 78 jaar oud) leerden elkaar kennen op de ijsbaan aan de Oranjelaan in Lisse. Het grootste deel van hun huwelijk woonden zij in Lisserbroek: ze hebben vele jaren een eigen bloemen- en plantenkwekerij gehad. Ze hebben drie dochters, zes kleinkinderen en één achterkleinkind.

oktober 10, 2018

De gemeenteraad van Haarlemmermeer houdt een spoedraadsvergadering op donderdag 11 oktober......

De gemeenteraad van Haarlemmermeer houdt een spoedraadsvergadering op donderdag 11 oktober.

Het raadsdebat gaat over de gerechtelijke uitspraak dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld bij de grondtransacties van het vastgoedbedrijf Televerde.

Het bedrijf claimt minimaal 265 miljoen van Haarlemmermeer, omdat het zich benadeeld voelt door tegenwerking van de gemeente en Schiphol.

Het debat is aangevraagd door de fractie van Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH).

oktober 4, 2018

Woensdag heeft wethouder Steffens de toegankelijkheid op straat getest......

Woensdag heeft wethouder Steffens de toegankelijkheid op straat getest. Samen met een testteam van ‘Ongehinderd’, een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor een toegankelijker Nederland, ging zij op pad in winkelcentrum Hoofddorp Centrum om te kijken waar zij –soms letterlijk- tegen aan lopen. Haarlemmermeer is samen met 24 andere gemeenten uitgekozen als koploper voor het manifest “Iedereen doet mee!”, dat inzet op het weghalen van drempels voor mensen met een beperking.

september 28, 2018

In de skybox van het Corendon-hotel in Badhoevedorp heeft VVD Haarlemmermeer het verkiezingsprogramma met de titel “Optimistisch aan de slag” gepresenteerd…..

In de skybox van het Corendon-hotel in Badhoevedorp, met een prachtig uitzicht over Schiphol en de polder, heeft VVD Haarlemmermeer het verkiezingsprogramma met de titel “Optimistisch aan de slag” gepresenteerd.

Naast de gebruikelijke VVD-punten als lage belastingen en meer blauw op straat, gaat de VVD in dit programma ook voor meer 30-kilometerzones in wijken, meer woningen in een groene omgeving en voor een gezellig centrum met meer horeca en terrasjes.

september 27, 2018

Schiphol heeft toestemming nodig van de gemeente Haarlemmermeer om geld te vragen voor het ophalen en afzetten van reizigers vlak bij de terminal.......

Schiphol heeft toestemming nodig van de gemeente Haarlemmermeer om geld te vragen voor het ophalen en afzetten van reizigers vlak bij de terminal. Dat zegt Onno Hoes,  waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. De zogenoemde kiss & ride is nu nog gratis. Schiphol overweegt parkeergeld te heffen om mensen ertoe te bewegen met bus of trein naar de luchthaven te komen. Het plan leidde bij reizigers tot verontwaardiging. Hoes zegt dat het kiss & ride-deel tot de openbare weg hoort. Daarom is een akkoord van de gemeente nodig. Schiphol zegt dat het plan nog niet concreet is.

september 24, 2018

Winkeliers hebben de afgelopen jaren veel veranderingen meegemaakt. Het online winkelen is sterk gegroeid......

Winkeliers hebben de afgelopen jaren veel veranderingen meegemaakt. Het online winkelen is sterk gegroeid.

Op sommige locaties is leegstand zichtbaar en veranderen winkels in horecabedrijven of woningen.

De gemeenten en de provincie zetten zich met winkeliers en vastgoedpartijen in voor aantrekkelijke winkelcentra en een compleet winkelaanbod.

Om dit zo goed mogelijk te doen, wordt er sinds half september een groot onderzoek gedaan naar koopgedrag.

september 22, 2018

Op initiatief van Pablo Meegdes van D66 en Chris Vonk van de PvdA laten raadsleden van Haarlemmermeer zich op 25 september voorlichten over nut en noodzaak van een “mediafonds voor de lokale media”.......

Op initiatief van Pablo Meegdes van D66 en Chris Vonk van de PvdA laten raadsleden van Haarlemmermeer zich op 25 september voorlichten over nut en noodzaak van een “mediafonds voor de lokale media”.

Oud-wethouder Robert Strijk uit Leiden zal zijn ervaringen met het opstarten van het eerste regionale mediafonds delen.

Haarlemmermeer heeft goede onafhankelijke journalistieke media nodig voor een gezonde lokale democratie.

september 19, 2018

De VVD komt met een voorstel vuilcontainers in gemeente Haarlemmermeer op te fleuren......

De VVD komt met een voorstel vuilcontainers in gemeente Haarlemmermeer op te fleuren.

Op die manier hopen lokale politieke partij achteruitgang van de openbare buitenruimtes tegen te gaan. 

In Rotterdam is eerder zo’n proef met kunstgras en plastic bloemen naast afvalcontainers succesvol gebleken.

Voor de VVD is het belangrijk dat het afvalprobleem wordt opgelost.

september 14, 2018

Lijsttrekker van de lokale PvdA, Mieke Booij, is de laatste vier maanden van deze raadsperiode ook fractievoorzitter in de gemeenteraad......

Lijsttrekker van de lokale PvdA, Mieke Booij, is de laatste vier maanden van deze raadsperiode ook fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Zij heeft het stokje overgenomen van Chris Vonk.

Hij zegt het belangrijk te vinden dat Booij de functie van fractievoorzitter op zich neemt.

Zij is daardoor zowel in de raad als in de campagne het gezicht van de PvdA.

Chris Vonk blijft gewoon lid van de fractie.

Hij staat alleen niet op een verkiesbare plaats bij de sociaaldemocraten, zodat hij in de nieuwe gemeenteraad niet meer terugkeert.
 

september 13, 2018

De website van de gemeente Haarlemmermeer is van vrijdag 14 september van ’s avonds 6 uur tot maandag 17 september ’s ochtends 7 uur niet bereikbaar......

De website van de gemeente Haarlemmermeer is van vrijdag 14 september van ’s avonds 6 uur tot maandag 17 september ’s ochtends 7 uur niet bereikbaar.

De reden van dit onderhoud is de externe en interne dienstverlening beter en betrouwbaarder te maken.

Wethouder Tom Horn die hier onder andere verantwoordelijk voor is, vindt het vervelend dat de website deze korte periode niet geraadpleegd kan worden voor bijvoorbeeld het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en vergunningen.

augustus 23, 2018

Mysteryland draait dit weekend voor een kwart op duurzame energie, opgewekt door de zonnepanelen op de naastgelegen schuur van Jos Koeckhoven..........

Mysteryland draait dit weekend voor een kwart op duurzame energie, opgewekt door de zonnepanelen op de naastgelegen schuur van Jos Koeckhoven. De organisatie van Mysteryland wil haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en wil in samenwerking met onder anderen de gemeente Haarlemmermeer toewerken naar een volledig circulair festival. Met het voorzien van een evenemententerrein van zonnestroom loopt Haarlemmermeer voorop in Nederland.

augustus 15, 2018

Deze week staat er een nieuw gesprek gepland over het toezicht bij de zwemplassen in het Haarlemmermeerse bos en Toolenburg.........

Deze week staat er een nieuw gesprek gepland over het toezicht bij de zwemplassen in het Haarlemmermeerse Bos en Toolenburg. Volgens Monique Siemeling uit Hoofddorp, die de actie voor extra toezicht op touw heeft gezet, zijn er tenminste vijftig vrijwilligers nodig terwijl er nu slechts dertien gediplomeerde mensen zijn die het certificaat reanimatie en AED hebben en dus ingezet kunnen worden.

augustus 9, 2018

De gemeente Haarlemmermeer werkt op dit moment aan een ‘Ruimtelijke verkenning energietransitie’..........

De gemeente Haarlemmermeer werkt op dit moment aan een ‘Ruimtelijke verkenning energietransitie’. Daarin staat hoe we invulling kunnen geven aan de nieuwe energievraag. De inwoners en bedrijven van Haarlemmermeer hebben belang bij een zo betaalbaar mogelijke en goed georganiseerde overgang van gas naar andere, duurzame energiesoorten. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld warmtenetten of all-electric oplossingen.

augustus 8, 2018

Door de blauwalg in de Haarlemmermeerse Bosplas heeft het anders zo druk bezochte strand een desolaat uiterlijk............

Door de blauwalg in de Haarlemmermeerse Bosplas heeft het anders zo druk bezochte strand een desolaat uiterlijk. Na de recente hittegolven wordt het meer omzoomd door een blauwe rand. Slechts enkele recreanten zijn op het grasveld rond de plas te vinden. Ook de geur bij het water is niet echt fris.

augustus 4, 2018

Zondag 2 september is de 14e editie van de Haarlemmermeer Run. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 5 km, 10 km of de halve marathon van 21 km. Voor kinderen is er een jeugdloop van 1,2 km.......

Zondag 2 september is de 14e editie van de Haarlemmermeer Run.

Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 5 km, 10 km of de halve marathon van 21 km. Voor kinderen is er een jeugdloop van 1,2 km.

Start en finish zijn in het honkbalstadion van de Hoofddorp Pioniers aan de Nieuwe Molenaarslaan 10 in Hoofddorp.

Er zijn kleedruimtes beschikbaar en deelnemers kunnen hier gratis een sportmassage krijgen. Inschrijven kan tot maandag 20 augustus.

Meer informatie is te vinden op haarlemmermeerrun.nl.
 

augustus 3, 2018

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. De volgende dag om drie uur wordt dit gevierd door de afdeling Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland, die dan ook nog eens 12.5 jaar bestaat.......

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. De volgende dag om drie uur wordt dit gevierd door de afdeling Amstelland en Meerlanden van Alzheimer Nederland, die dan ook nog eens 12.5 jaar bestaat.

Op het evenement in de Schouwburg in Amstelveen wordt opgetreden door Willeke Alberti met een inleiding van Prof. Dr. Philip Scheltens.

De voorstelling is bedoeld voor mensen met dementie en hun begelei¬ders, mantelzorgers en vrijwilligers in de dementiezorg. Via www.alzheimer-nederland.nl/amstelland kan men zich aanmelden.
 

augustus 1, 2018

Na een gesprek tussen drie beleidsmedewerkers van de gemeente en omwonenden van de Toolenburgerplas bij monde van Monique Siemeling blijkt de gemeente nu toch open te staan voor concrete plannen.......

Na een gesprek tussen drie beleidsmedewerkers van de gemeente en omwonenden van de Toolenburgerplas bij monde van Monique Siemeling blijkt de gemeente nu toch open te staan voor concrete plannen. De gemeente blijft wel achter haar credo staan dat ouders en verzorgers hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Monique Siemeling krijgt nu twee weken de tijd om op papier te zetten wat precies haar idee is, hoeveel lifeguards er bij de plas gewenst zijn en welke vrijwilligers er nog een opfriscursus zwemmen moeten krijgen. Daarna hakt de gemeente definitief de knoop door.

juli 28, 2018

Ondernemers in Lisserbroek maken zich in toenemende mate zorgen over de oprukkende woningbouw in hun dorp...........

Ondernemers in Lisserbroek maken zich in toenemende mate zorgen over de oprukkende woningbouw in hun dorp. Volgens de Ondernemersvereniging Lisserbroek zijn zij op zich niet tegen groei van het dorp maar dreigen bedrijven nu ingesloten te worden door nieuwbouw. Bovendien zijn de plaatselijke ondernemers helemaal niet gehoord in het driehoeksoverleg tussen dorpsraad, gemeente en projectontwikkelaars. Volgens wethouder Elzakalai zijn de ondernemers wel degelijk uitgenodigd voor het overleg maar is daar geen gebruik van gemaakt.

juli 26, 2018

Haarlemmermeer doet mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.......

Haarlemmermeer doet mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Die moet ervoor moet zorgen dat er zo min mogelijk foute adressen in de Basisregistratie Personen (BRP) staan. In de BRP staan onder meer naam, geboortedatum, nationaliteit en woonadres van inwoners. Alle overheidsdiensten maken gebruik van deze gegevens: van brandweer tot sociale dienst en de belastingdienst.

juli 26, 2018

Volgens Annemarie Das van gemeente Haarlemmermeer, één van de organisatoren van de PARK21 Zomerweken, is het evenement in alle opzichten geslaagd.........

Volgens Annemarie Das van gemeente Haarlemmermeer, één van de organisatoren van de PARK21 Zomerweken, is het evenement in alle opzichten geslaagd. Er waren 35 fietsers, 150 klimmers, 150 kinderen in het theater en bijna 200 kinderen op de slootjesdag. Op alle drie de rondleidingen bij de boeren zijn zo’n 25 tot 30 bezoekers afgekomen. De openluchtbioscoop op Landgoed Kleine Vennep was goed voor circa 375 bezoekers.

juli 25, 2018

Om de Zwanenburgerdijk aantrekkelijker en leefbaarder te maken heeft de gemeente een plan gemaakt voor een afsluiting van de dijk voor doorgaand autoverkeer......

Om de Zwanenburgerdijk aantrekkelijker en leefbaarder te maken heeft de gemeente een plan gemaakt voor een afsluiting van de dijk voor doorgaand autoverkeer. Tijdens een inloopbijeenkomst vorige week in De Olm in Zwanenburg gaven veel van de meer dan 100 Zwanenburgers die naar de bijeenkomst kwamen aan dat zij vrezen dat het veel drukker wordt in de omliggende straten en dat vrachtverkeer zich door kleine straten gaat wurmen. Zij vragen zich af waar al het verkeer blijft dat nu over de dijk rijdt.

juli 21, 2018

Maandag 23 juli rond vier uur bezoekt burgemeester Onno Hoes het echtpaar Alexander en Alexandra van der Meij-Fransz in Badhoevedorp om hen te feliciteren met hun trouwdag...........

Maandag 23 juli rond vier uur bezoekt burgemeester Onno Hoes het echtpaar Alexander en Alexandra van der Meij-Fransz in Badhoevedorp om hen te feliciteren met hun trouwdag. Het paar was op 15 juli jl. 60 jaar getrouwd. De heer Van der Meij was scheikundig ingenieur bij de NEM en bij Shell tot 1971. Daarna werkte hij tot aan zijn pensioen bij de HTS in Amsterdam. Mevrouw Van der Meij was van 1956 tot 1959 onderwijzeres en zij heeft ook nog 40 jaar les gegeven in gymnastiek, dans en yoga. Het echtpaar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

juli 21, 2018

Met de huidige 850 laadpunten voor elektrische voertuigen en de gemiddeld tien stuks die er maandelijks bij komen, ligt Haarlemmermeer nationaal gezien nog steeds op kop.........

Met de huidige 850 laadpunten voor elektrische voertuigen en de gemiddeld tien stuks die er maandelijks bij komen, ligt Haarlemmermeer nationaal gezien nog steeds op kop. Ook het aantal kWh per laadpaal per maand stijgt nog steeds. Volgens wethouder John Nederstigt moet de gemeente aan de vraag naar laadpalen voldoen om elektrisch rijden aan te moedigen.

juli 21, 2018

De nieuwe parkeergarage die aan de Binnenweg in Hoofddorp-Centrum komt, zal niet 860 maar 450 tot 600 parkeerplaatsen tellen.......

HOOFDDORP - De nieuwe parkeergarage die aan de Binnenweg in Hoofddorp-Centrum komt, zal niet 860 maar 450 tot 600 parkeerplaatsen tellen. Volgens wethouder Tom Horn kan het oorspronkelijke plan voor een parkeervoorziening van zes verdiepingen bij nader inzien beter worden bijgesteld. Los van het feit dat omwonenden er niet zo blij mee waren, wordt met zo’n grote parkeervoorziening 'de balans uit het winkelcentrum' gehaald. Voor het restant van de benodigde parkeerplaatsen wil men ruimte zoeken in het noorden van het centrum.