MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about Gemeenteraad Haarlemmermeer

september 22, 2017

Bij de gemeente Haarlemmermeer zijn op dit moment 6,5 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2024 moeten dat er volgens het huidige beleid 15 zijn.......

Bij de gemeente Haarlemmermeer zijn op dit moment 6,5 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2024 moeten dat er volgens het huidige beleid 15 zijn.

Mocht echter in oktober op landelijk niveau een ander quotum worden ingevoerd, dan stijgt de verplichting tot zo’n 30 banen.

Dat zei wethouder Elzakalai donderdagavond in antwoord op vragen. Hij schetste de eigen ambities van het college en moest direct erkennen, dat het nog geen overtuigende cijfers zijn.

september 12, 2017

Raadslid Kees van der Linden van Onafhankelijk Liberaal heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijk gevraagd of zij bekend zijn met het gebruik van apps bij inspraak.......

Raadslid Kees van der Linden van Onafhankelijk Liberaal heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijk gevraagd of zij bekend zijn met het gebruik van apps bij inspraak. Ook vraagt hij of het misschien een idee is om dit in de polder ook eens te proberen.
In Zoetermeer loopt een experiment met een nieuwe app die inwoners in staat stelt mee te praten over de ontwikkelingen in die stad. Na het downloaden van de app, genaamd Youmee, meldt de gebruiker zich eenmalig aan.

september 11, 2017

MeerRadio moet professionaliseren. Dat heeft VVD-wethouder Derk Reneman van Cultuur gezegd in antwoord op vragen vanuit de fractie van de PvdA......

MeerRadio moet professionaliseren. Dat heeft VVD-wethouder Derk Reneman van Cultuur gezegd in antwoord op vragen vanuit de fractie van de PvdA.

Reneman vindt professionalisering nodig om de rol van de omroep bij de controle van de lokale democratie legitimiteit te geven. Hij is in gesprek met de lokale omroep. De lokale journalistiek staat onder druk. Daarom willen we de rol van MeerRadio vergroten, aldus Reneman in zijn reactie.

augustus 19, 2017

Op 7 september benoemt de gemeenteraad de eerste jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer.....

HAARLEMMERMEER - Op 7 september benoemt de gemeenteraad de eerste jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer.

Voor de jongerenraad zijn 25 jongeren voorgedragen, variërend in leeftijd van 13 tot 21 jaar, met een piek rond de 18. De meesten van hen zijn schoolgaand, waarbij het begrip school breed is geïnterpreteerd, tot aan universiteit.

De eerste jongerenraad bestaat uit jongeren die in Haarlemmermeer wonen. Na de gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 komen ook jongeren uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor benoeming in aanmerking.

augustus 15, 2017

De fractie van Forza! wil na het reces een sessieverzoek indienen om het participatiebeleid van de gemeente met de verschillende fracties in de gemeenteraad te bespreken......

HOOFDDORP - De fractie van Forza! wil na het reces een sessieverzoek indienen om het participatiebeleid van de gemeente met de verschillende fracties in de gemeenteraad te bespreken.

Aanleiding is de berichtgeving in de krant over inwoners die zich door de gemeente in de maling genomen voelen bij het project Wickevoort.

Volgens Forza! gaat het niet goed met het participatiebeleid van het college en leidt dit alleen maar tot boze inwoners en negatieve berichtgeving in de media.

augustus 3, 2017

Op de website van Holland World staat meer over het beoogde themapark in Park21 dan de (geheime) informatie die B en W aan de gemeenteraad hebben gegeven...........

HOOFDDORP - Op de website van Holland World staat meer over het beoogde themapark in Park21 dan de (geheime) informatie die B en W aan de gemeenteraad hebben gegeven. Raadslid Anneke van der Veer wil nu van B en W weten welke economische of financiële motieven zij hadden om de gemeenteraad geheimhouding op te leggen. Verder stelt Van der Veer dat in de media en op de website van Holland World sprake is van een contract tussen Haarlemmermeer en IDS, de initiatiefnemer van Holland World.

augustus 2, 2017

CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee is bang dat de gemeente Haarlemmermeer een flink risico loopt bij de overeenkomst met tomatenkweker Schenkeveld in Rijsenhout.....

HOOFDDORP – CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee is bang dat de gemeente Haarlemmermeer een flink risico loopt bij de overeenkomst met tomatenkweker Schenkeveld in Rijsenhout.

Na besturing van de overeenkomst tussen projectontwikkelaar SGN en Schenkeveld kan de gemeente volgens Sedee verantwoordelijk worden gesteld als er niet voldoende elektriciteit en gas wordt geleverd.

Met deze overeenkomst staat SGN garant voor eventuele omzetderving dan wel inkomstenderving bij het niet nakomen van de leveringsvoorwaarden.

juli 26, 2017

Volgens VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat moet de gemeente af van de afspraak dat bij nieuwbouwprojecten tenminste 30 procent sociale huurwoningen wordt gebouwd......

HOOFDDORP – Volgens VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat moet de gemeente af van de afspraak dat bij nieuwbouwprojecten tenminste 30 procent sociale huurwoningen wordt gebouwd.

Dat zei het raadslid vorige week in de gemeenteraad bij het debat over wonen.

Volgens De Baat is het percentage van 30 procent een dogma dat in de praktijk niet haalbaar is.

Verder pleitte het VVD-raadslid voor een nieuwe woonvisie, waarin de verdeling aan de orde kan komen.

Wethouder Tom Horn van Wonen voelt echter niks voor een nieuwe visie.

juli 25, 2017

Burgemeester Wetering heeft afgelopen donderdag een spookraadslid bij de raadsvergadering mogen verwelkomen.........

HOOFDDORP – Burgemeester Wetering heeft afgelopen donderdag een spookraadslid bij de raadsvergadering mogen verwelkomen.

Gemeenteraadslid Kees van der Linden betrad de raadszaal verkleed als spook met een wit laken over zijn hoofd heen.

Hij wilde daarmee op ludieke wijze reageren op raadslid Anneke van der veer die Van der Linden onlangs een spookraadslid noemde, omdat hij volgens haar vaak afwezig is.

Bron: haarlemsdagblad.nl
  

juli 25, 2017

De gemeenteraad sprak vorige week met afschuw over het hoge aantal van zo’n 1.900 kinderen dat in Haarlemmermeer in armoede opgroeit......

HOOFDDORP - De gemeenteraad sprak vorige week met afschuw over het hoge aantal van zo’n 1.900 kinderen dat in Haarlemmermeer in armoede opgroeit.

SRH-fractievoorzitter Rinus Beusenberg hield daarbij een emotioneel betoog voor meer hulp aan deze kinderen, waarbij hij vertelde dat hij als kind ook armoede heeft gekend.

Wethouder Ap Reinders van Sociale Zaken zei graag te willen helpen, maar volgens hem gebeurt er al veel op dit gebied.

juli 25, 2017

Wethouder Onderwijs John Nederstigt verwacht de komende 3 tot 4 jaar geen lerarentekort in de gemeente Haarlemmermeer.......

HOOFDDORP – Wethouder Onderwijs John Nederstigt verwacht de komende 3 tot 4 jaar geen lerarentekort in de gemeente Haarlemmermeer.

Dit zei Nederstigt tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag.

PvdA-raadslid Willem Klijn had hierover mondelinge vragen gesteld en kwam daarbij met het voorbeeld van Amsterdam waar men leerkrachten van elders lokt met een dikke reiskostenvergoeding.

Wethouder Nederstigt gaf verder aan met diverse schoolbesturen in Haarlemmermeer gebeld te hebben, maar die verwachten de komende jaren geen lerarentekort.

juli 25, 2017

HAP-fractievoorzitter Johan Rip heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering de vraag gesteld wat het beantwoorden van vragen van raadsleden kost......

HOOFDDORP - HAP-fractievoorzitter Johan Rip heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering de vraag gesteld wat het beantwoorden van vragen van raadsleden kost.

Het beantwoorden van vragen kost B en W en ambtenaren volgens Rip veel tijd en geld.

Zijn vraag riep vooral irritaties op bij de andere raadsleden.

Forza-raadslid Michel van Dijk zegt dat het stellen van vragen aan B en W de manier van werken is waarvoor deze gemeenteraad nu eenmaal heeft gekozen.

juli 19, 2017

De lokale politieke partij HAP wil meer aandacht voor schuldenproblematiek bij jongeren in Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP - De lokale politieke partij HAP wil meer aandacht voor schuldenproblematiek bij jongeren in Haarlemmermeer.

Op 20 juli houdt de gemeenteraad een sessie over armoede- en minimabeleid en de bestrijding van kinderarmoede, maar de HAP wil hierbij ook aandacht voor schulden bij jongeren.

Volgens HAP-raadslid Chris Groothand is uit onderzoek gebleken dat schulden bij jongeren steeds groter worden en daarbij onfrisse praktijken plaatsvinden, zoals het doorverkopen van vorderingen waaraan grof geld verdient wordt.

juli 10, 2017

Naar aanleiding van een motie van de HAP gaat de gemeente Haarlemmermeer bekijken wat men kan met de nieuwste ICT toepassingen in de openbare ruimte.......

HOOFDDORP – Naar aanleiding van een motie van de HAP gaat de gemeente Haarlemmermeer bekijken wat men kan met de nieuwste ICT toepassingen in de openbare ruimte.

Haarlemmermeer krijgt de komende jaren te maken met uitdagingen op het vlak van bereikbaarheid, zorg en welzijn, leefbaarheid, energie en economische vitaliteit.

De lokale politieke partij HAP wil de gemeente hierbij laten experimenteren met het ICT-programma de slimme stad, oftewel “smart city”.

juni 24, 2017

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek de voltallige gemeenteraad van mening is dat buslijn 341 een halte moet krijgen voor Sportcomplex Willem-Alexander in Hoofddorp......

HOOFDDORP – Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek de voltallige gemeenteraad van mening is dat buslijn 341 een halte moet krijgen voor Sportcomplex Willem-Alexander in Hoofddorp.

Alle partijen scharen zich hiermee achter een oproep van PvdA’er Willem Klijn dat er een bushalte op deze plek op de Bennebroekerweg moet komen.

Volgens Klijn wordt in december de buslijnen 162 en 268 vervangen door bus 341, maar blijft het zuidelijke deel van Floriande van deze snelle busverbinding verstoken.

juni 22, 2017

In het kader van “De Raad fietst” stappen leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer zaterdag 24 juni op de fiets om vervolgens kennis te maken met bewoners en bewonersgroepen.....

HAARLEMMERMEER - In het kader van “De Raad fietst” stappen leden van de gemeenteraad zaterdag 24 juni op de fiets om vervolgens kennis te maken met bewoners en bewonersgroepen.

Het programma begint om 10 uur bij dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek en voert de volksvertegenwoordigers door Park 21 in het zuidwestelijk deel van de gemeente. Daarbij wordt tussentijds een bezoek gebracht aan boerderij Graswijk van boer Ton van Schie.

Het programma duurt tot ongeveer 14 uur.

juni 13, 2017

Beide fracties vinden het niet uit te leggen dat er nog steeds organisaties zijn die een gemeentelijke subsidie ontvangen en waarbij de bestuurders meer verdienen dan wettelijk is toegestaan.....

HOOFDDORP - De Haarlemmermeerse politieke partijen Forza! en Lid Van der Veer willen een aanpak van de topinkomens.

Beide fracties vinden het niet uit te leggen dat er nog steeds organisaties zijn die een gemeentelijke subsidie ontvangen en waarbij de bestuurders meer verdienen dan wettelijk is toegestaan.

Anneke van der Veer en Michel van Dijk willen daarom nog vóór de behandeling van de Voorjaarsrapportage van B en W weten welke maatregelen zij hebben genomen om dit probleem op te lossen.
 

mei 26, 2017

De gemeente wil elf speelplekken opnieuw inrichten. Op de gemeentesite wordt iedereen uitgenodigd om een keuze te maken uit twee of drie verschillende ontwerpen.......

Raadslid Anneke van der Veer vindt de participatie voor de nieuwe inrichting van speelplekken 'krampachtig en ondoordacht'.

De gemeente wil elf speelplekken opnieuw inrichten. Op de gemeentesite wordt iedereen uitgenodigd om een keuze te maken uit twee of drie verschillende ontwerpen. Wat dus betekent dat, zelfs als je niet in Haarlemmermeer woont, je tóch je stem mag uitbrengen, die gewoon volledig wordt meegeteld.

mei 23, 2017

In navolging van de wens van kindergemeenteraad, heeft de voltallige volwassen gemeenteraad het college van B en W opgeroepen om natuurspeelplaatsen in twee kernen te realiseren.....

HOOFDDORP - In navolging van de wens van kindergemeenteraad, heeft de voltallige volwassen gemeenteraad het college van B en W opgeroepen om natuurspeelplaatsen in twee kernen te realiseren.

HAP-wethouder Marjolein Steffens ziet mogelijkheden om een natuurlijke uitstraling te realiseren op speelplaatsen in Rijsenhout en Nieuw-Vennep zonder daarbij extra geld te hoeven uitgeven.

maart 7, 2017

De meerderheid van de gemeenteraad van Haarlemmermeer is tegen het plan om anoniem solliciteren in te voeren.....

HAARLEMMERMEER – De meerderheid van de gemeenteraad van Haarlemmermeer is tegen het plan om anoniem solliciteren in te voeren.

De motie van Forza! over dit onderwerp werd vorige week alleen gesteund door HAP, PvdA en Groenlinks.

De fractie van Forza! stemde ook tegen haar motie.

De partij is zelf tegen anoniem solliciteren, maar wilde het onderwerp toch behandelen.

De partijen die tegen stemden willen eerst meer duidelijkheid over het landelijke onderzoek naar de doelmatigheid van anoniem solliciteren.

februari 7, 2017

Abdul Salhi zal Brigitte van der Erve opvolgen als gemeenteraadslid voor de HAP........

HOOFDDORP - Abdul Salhi zal Brigitte van der Erve opvolgen als gemeenteraadslid voor de HAP.

De 46-jarige Salhi woont met zijn gezin in Hoofddorp en werkt als inspecteur bij de politie in Amsterdam.

Verder is Abdul Salhi in de raadsperiode 2006 tot 2010 fractie-assistent voor de HAP geweest.
De afgelopen jaren maakt hij deel uit van het bestuur van HAP, welke functie hij als raadslid straks moet neerleggen.

Naar verwachting zal het nieuwe gemeenteraadslid bij de raadsvergadering van aanstaande donderdag geïnstalleerd worden.
 

september 15, 2016

De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil begin volgend jaar een beslissing nemen omtrent de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam-Sloten.......

BADHOEVEDORP - De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil begin volgend jaar een beslissing nemen omtrent de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam-Sloten. Of er komt een nieuwe Sloterbrug, of er wordt een fietsbrug naast de huidige brug aangelegd. De raad heeft unaniem een motie aangenomen, waarin wordt gesteld dat B en W in het eerste kwartaal van 2017 met een plan van aanpak moet komen, inclusief de kosten van beide opties. De opmerkingen die Badhoevedorpers en Amsterdammers in 2013 tijdens een schouw hebben gemaakt, moeten naar mogelijkheden worden uitgewerkt.

juli 2, 2016

Om het aantal echtscheidingen tegen te gaan zou de gemeente Haarlemmermeer volgens ChristenUnie-SGP-fractievoorzitter Arjo van Bezooijen kunnen overwegen hiervoor leges in te voeren......

HOOFDDORP - Om het aantal echtscheidingen tegen te gaan zou de gemeente Haarlemmermeer volgens ChristenUnie-SGP-fractievoorzitter Arjo van Bezooijen kunnen overwegen hiervoor leges in te voeren.

Volgens Van Bezooijen strandt 40 procent van alle huwelijken in Nederland en noemde hij echtscheiding een maatschappelijk probleem, waarvan vooral kinderen de dupe worden.

mei 19, 2016

De enquêtecommissie inzake het honkbalstadion in Hoofddorp heeft volgens Ronald Buijs een toneelstukje opgevoerd toen bleek dat hij niet zou verschijnen voor het openbare verhoor.......

HOOFDDORP - De enquêtecommissie inzake het honkbalstadion in Hoofddorp heeft volgens Ronald Buijs een toneelstukje opgevoerd toen bleek dat hij niet zou verschijnen voor het openbare verhoor.

De commissie zette Buijs eerst op de lijst genodigden en op de dag van het geplande verhoor werd opeens bekendgemaakt dat hij niet zou komen.

Maar volgens Buijs had hij dit al drie keer gemeld en heeft hij dat ook zwart op wit.’