MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about Haarlemmerliede en Spaarnwoude

augustus 4, 2018

Historicus Frank van de Poll geeft zijn boek de titel ‘Haarlemmerliede en Spaarnwoude - Van veenwildernis tot wonen in het groen’ mee.....

Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft voor de fusie met Haarlemmermeer een herdenkingsboek laten samenstellen.

Historicus Frank van de Poll geeft zijn boek de titel ‘Haarlemmerliede en Spaarnwoude - Van veenwildernis tot wonen in het groen’ mee.

Hij beschrijft hoe het gebied in cultuur is gebracht, hoe het water beheerd werd en de dijken werden aangelegd, wat de aanleg van de trekvaart betekend heeft, wat voor mensen er gewoond hebben en nu wonen, en vooral hoe mooi het gebied is.

juli 6, 2018

Op 1 januari 2019 houdt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op te bestaan als zelfstandige gemeente.....

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE - Op 1 januari 2019 houdt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op te bestaan als zelfstandige gemeente. De samenvoeging met de gemeente Haarlemmermeer is dan een feit.

Om de rijke historie van het gebied niet verloren te laten gaan, stelt historicus met Frank van de Poll, samen met Historisch Halfweg, de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de Historische Werkgroep Spaarndam, een herdenkingsboek samen.
Het boek gaat “Haarlemmerliede en Spaarnwoude - Van veenwildernis tot wonen in het groen” heten.

mei 3, 2018

Tijdens dodenherdenking op vrijdag 4 mei zijn op verschillende plekken in de gemeente bijeenkomsten met gastsprekers.....

HAARLEMMERMEER - Tijdens dodenherdenking op vrijdag 4 mei zijn op verschillende plekken in de gemeente bijeenkomsten met gastsprekers.

In Hoofddorp is burgemeester Onno Hoes aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst in de burgerzaal van het raadhuis. Hier houdt Dick Weber van CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum een toespraak.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water bezoekt de overdenkingsdienst in de kerk van het Apostolisch Genootschap in Nieuw-Vennep.

Wethouder Adam Elzakalai reist af naar de herdenkingsbijeenkomst in Buitenkaag.

maart 14, 2018

Op donderdag 15 maart ondertekenen wethouders jeugdzorg John Nederstigt van Haarlemmermeer en Raymond van Haeften van Haarlemmerliede en Spaarnwoude het nieuwe jeugdzorgcontract met jeugdhulpaanbieder Altra.......

Op donderdag 15 maart ondertekenen wethouders jeugdzorg John Nederstigt van Haarlemmermeer en Raymond van Haeften van Haarlemmerliede en Spaarnwoude het nieuwe jeugdzorgcontract met jeugdhulpaanbieder Altra. De komende twee jaar biedt Altra jeugdhulp, waaronder schoolcoaches, aan beide gemeenten. Uniek in Nederland is dat Altra ook drangtrajecten kan uitvoeren. Voorheen kon dit alleen door gecertificeerde instellingen zoals de Jeugdbescherming of het Leger des Heils.

maart 3, 2018

De Spaarndammer Henk Koelman heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd uit onvrede met de opstelling van zijn partijgenoten in Haarlem.....

De Spaarndammer Henk Koelman heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd uit onvrede met de opstelling van zijn partijgenoten in Haarlem.

Hij behoudt zijn zetel in de raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gaat door als lokale partij Belangenvertegenwoordiging Ons Oost Spaarndam (B.O.O.S.)

Hij stoort zich aan de opstelling van de wethouder en van de burgemeester van Haarlem, beide lid van het CDA, die via een grenscorrectie Spaarndam Oost bij Haarlem willen voegen.

februari 7, 2018

Burgemeesters Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Onno Hoes van Haarlemmermeer hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer...........

HAARLEMMERMEER - Burgemeesters Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Onno Hoes van Haarlemmermeer hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer. De Dorpsraad van Spaarndam-West heeft namelijk voorgesteld Spaarndam-Oost bij hen te voegen door een grenscorrectie, wat zou betekenen dat Spaarndam-Oost bij Haarlem zou komen.

januari 19, 2018

Op donderdag 18 januari hebben de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk vergaderd. Zij spraken over de invulling van de nieuwe omgevingswet......

Op donderdag 18 januari hebben de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gezamenlijk vergaderd. Zij spraken over de invulling van de nieuwe omgevingswet.

De invoering van de wet is gepland voor 2021. Dan is er een nieuwe gemeente Haarlemmermeer waar de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude deel van uitmaakt.

De gemeenteraden gaan wel in hun eigen raadsvergaderingen van eind januari 2018 hierover stemmen, omdat zij tot 2019 formeel nog afzonderlijke gemeenten zijn.

december 7, 2017

De voorbereidingen voor de samenvoeging van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019 zijn in volle gang....

HAARLEMMERMEER - De voorbereidingen voor de samenvoeging van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019 zijn in volle gang. Tot 22 december kan iedereen nog reageren op het voorstel voor de wet die de fusie officieel mogelijk maakt. Dit kan door middel van een bericht aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer, per e-mail naar cie.biza@tweedekamer.nl of per brief aan Postbus 20018

december 1, 2017

De Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman onthult zaterdag 2 december in Spaarndam het nieuwe kunstwerk "Het Paviljoen".....

SPAARNDAM - De Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman onthult zaterdag 2 december in Spaarndam het nieuwe kunstwerk "Het Paviljoen". Hij doet dat samen met Nikki Koot en Pieter Heiliegers, respectievelijk kinderburgemeester en burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

“Het Paviljoen” komt in de plaats van het beeld “Rust Roest” van kunstenaar Jan Jacobs Mulder, dat door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is verwijderd omdat de ijzeren punten die aan het werk zaten, gevaar konden opleveren.

september 8, 2017

De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude zijn tegen de ontwikkeling van een dance- en technofestivalterrein op kavel N1 in het Westelijke Havengebied van Amsterdam.....

HAARLEMMERMEER/HAARLEMMERLIEDE - De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude zijn tegen de ontwikkeling van een dance- en technofestivalterrein op kavel N1 in het Westelijke Havengebied van Amsterdam.
Op het 110.000 vierkante meter grote terrein wil Amsterdam jaarlijks tientallen grootschalige muziekevenementen organiseren omdat daar in de hoofdstad geen plek meer voor zou zijn.

september 6, 2017

Tijdens het open monumenten weekeinde, dat is aanstaande zaterdag en zondag, zetten ook verschillende historische panden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude hun deuren open voor het publiek......

Tijdens het open monumenten weekeinde, dat is aanstaande zaterdag en zondag, zetten ook verschillende historische panden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude hun deuren open voor het publiek.

Zo kan op beide dagen een bezoek worden gebracht aan het oude gemeentehuis aan de Haarlemmerstraatweg. Het Stoomgemaal Halfweg in de Haarlemmerstraat gaat malen en in de Oude Kerk aan het Kerkplein in Spaarndam is orgelspel te beluisteren.

Ook de Stompe Toren in Spaarnwoude en de Nederlands Hervormde Kerk in Halfweg zijn toegankelijk.

juni 13, 2017

Vooruitlopend op het samengaan van de gemeenten, gaan de PvdA afdelingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude nu al een fusie aan......

HAARLEMMERMEER - Vooruitlopend op het samengaan van de gemeenten, gaan de PvdA afdelingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude nu al een fusie aan.

Op deze manier wil de PvdA de gemeenteraadsverkiezing van november 2018 optimaal voorbereiden.

Het nieuw gekozen bestuur bestaat onder meer uit voorzitter Francien Anker, Mohamad Saad als secretaris en Henk Lubberts als penningmeester.

Per 1 januari 2019 worden de twee gemeentes gefuseerd tot één gemeente.
 

maart 16, 2017

De samenvoeging van de buurgemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft bij de betrokken inwoners en ondernemers nauwelijks tot protest geleid......

HAARLEMMERMEER - De samenvoeging van de buurgemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft bij de betrokken inwoners en ondernemers nauwelijks tot protest geleid. Van de ingediende zienswijzen was meer dan 90 procent positief. Het is de bedoeling dat de raden van beide gemeenten het ontwerp voor de nieuwe gemeente definitief vaststellen, waarna het stuk ter beoordeling naar de provincie Noord-Holland gaat. Vervolgens buigt de minister van Binnenlandse Zaken zich erover en de Tweede en Eerste Kamer hebben het laatste woord.