MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Content about Haarlemmermeer

juli 14, 2017

MeerMatch, het online kennisplatform voor ondernemers, is gestopt.....

HAARLEMMERMEER - MeerMatch, het online kennisplatform voor ondernemers, is gestopt.

Het MeerMatch-bestuur heeft de afgelopen jaren ondervonden dat het veel tijd en energie blijft kosten om ondernemers te motiveren tijd vrij te maken om kennis te vergaren. Doordat de bestuursleden daar steeds minder tijd voor vrij konden maken, is besloten de stichting MeerMatch per 1 juli 2017 op te heffen.

Een batig saldo dat, na afronding van de liquidatie overblijft, zal worden overgemaakt naar een goed doel binnen Haarlemmermeer.
 

juli 12, 2017

Bij de 10 juli trekking van de Staatsloterij is een prijs van een miljoen euro gevallen op een staatslot dat werd verkocht bij een verkooppunt in de gemeente Haarlemmermeer.........

HAARLEMMERMEER - Bij de 10 juli trekking van de Staatsloterij is een prijs van een miljoen euro gevallen op een staatslot dat werd verkocht bij een verkooppunt in de gemeente Haarlemmermeer. De Staatsloterij maakt de identiteit van de winnaar niet bekend. Om de prijs te innen wordt hij of zij uitgenodigd om met het lot naar het kantoor van Nederlandse Loterij in Rijswijk te komen. De geluksvogel krijgt dit bedrag vervolgens belastingvrij op de bankrekening bijgeschreven.

juli 6, 2017

Naar aanleiding van het mooie weer komt Buurtbemiddeling Haarlemmermeer middels een persbericht met een aantal tips om overlast en irritatie met de buren te voorkomen.........

HAARLEMMERMEER – Naar aanleiding van het mooie weer komt Buurtbemiddeling Haarlemmermeer middels een persbericht met een aantal tips om overlast en irritatie met de buren te voorkomen. Denk hierbij aan muziek bij openstaande ramen en deuren, rook van barbecue of vuurkorf of (stemmen-)geluid van buitenzittende mensen terwijl de buren de volgende morgen weer vroeg op moeten. Er worden diverse tips gegeven om er zelf met de buren uit te komen. Als men er niet uitkomt kan er een beroep gedaan worden op Buurtbemiddeling.

juni 22, 2017

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt € 30.000, - ter beschikking om woningen in Badhoevedorp-Oost te beveiligen tegen inbraak.....

HAARLEMMERMEER/DEN HAAG - Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt € 30.000, - ter beschikking om woningen in Badhoevedorp-Oost te beveiligen tegen inbraak.
Samen met de € 20.000, - die woningcorporatie Ymere hiervoor heeft vrij gemaakt kunnen nog dit jaar in Badhoevedorp 100 huurwoningen beveiligd worden.
In 2018 is Hoofddorp-Noord aan de beurt.

juni 8, 2017

Met foodtrailer Bio-Express wil Venneper Vincent van Munster gehandicapten de kans geven om op festivals en markten hun talenten te tonen.....

HAARLEMMERMEER - Met foodtrailer Bio-Express wil Venneper Vincent van Munster gehandicapten de kans geven om op festivals en markten hun talenten te tonen. Om de benodigde 5.000 euro voor het karretje bij elkaar te krijgen, is hij een crowdfundingactie gestart.
Als 2.500 euro is gedoneerd, verdubbelt de gemeente Haarlemmermeer het bedrag.

mei 19, 2017

Het leven van jonge eenden en hazen heeft bij de gemeente Haarlemmermeer geen prioriteit.....

HAARLEMMERMEER - Het leven van jonge eenden en hazen heeft bij de gemeente geen prioriteit.

Dat blijkt uit het antwoord van B en W aan CDA-raadslid Blom. Deze maakt zich druk om eenden en hazen die de dood vinden in de vaarten en tochten van Haarlemmermeer. Zij kunnen wel zwemmen, maar de beschoeiing langs het water is zo hoog, dat zij niet op de kant kunnen klimmen.

mei 19, 2017

Raadslid Anneke van der Veer wil van het college van B en W weten waarom Haarlemmermeer een wethouder stuurt naar een symposium over de Utrechtse politiek.....

HAARLEMMERMEER - Raadslid Anneke van der Veer wil van het college van B en W weten waarom Haarlemmermeer een wethouder stuurt naar een symposium over de Utrechtse politiek.
Op het symposium over fragmentatie en polarisatie liet HAP-wethouder Marjolein Steffens onlangs haar licht schijnen over de soms roerige lokale politiek in Haarlemmermeer.

mei 18, 2017

Vanaf eind deze maand kan men via een digitale kaart op internet bekijken op welke plek in de gemeente er ongelukken met letsel of dodelijke slachtoffers plaatsvinden......

HAARLEMMERMEER - Vanaf eind deze maand kan men via een digitale kaart op internet bekijken op welke plek in de gemeente er ongelukken met letsel of dodelijke slachtoffers plaatsvinden. Volgens wethouder Reneman van Verkeer is deze kaart een prima instrument om de verkeersveiligheid in de gemeente te meten. In het verleden werden ongelukken met gewonden of doden wel bijgehouden door ziekenhuizen waar de slachtoffers naar toe werden gebracht maar de registratie van verkeersongevallen liet de laatste vijf tot zes jaar ernstig te wensen over.

mei 18, 2017

De gemeente heeft van de rijksoverheid opdracht gekregen om in de tweede helft van dit jaar 84 vluchtelingen met een verblijfsstatus een woning te bieden........

HAARLEMMERMEER - De gemeente heeft van de rijksoverheid opdracht gekregen om in de tweede helft van dit jaar 84 vluchtelingen met een verblijfsstatus een woning te bieden. In de eerste helft van dit jaar zijn dat er nog 110. Het dalende aantal is het gevolg van de afname van het aantal vluchtelingen in Nederland.

mei 12, 2017

Op twee locaties in Haarlemmermeer zijn woensdagochtend aanhangwagens aangetroffen met daarin vaten met een onbekende vloeistof.....

HAARLEMMERMEER - Op twee locaties in Haarlemmermeer zijn woensdagochtend aanhangwagens aangetroffen met daarin vaten met een onbekende vloeistof.

De eerste aanhanger stond aan de Drie Merenweg in Zwaanshoek. In de aanhanger stond een 1000 liter vat met een onbekende vloeistof. Uit metingen van de brandweer bleek het om water vermengd met ammoniak te gaan. Vermoedelijk een afvalproduct van een drugslaboratorium.

mei 12, 2017

Starters op de woningmarkt kunnen geld lenen van de gemeente. Ook ouderen die hun huis willen aanpassen om er te blijven wonen kunnen een voordelige geldlening van de gemeente Haarlemmermeer krijgen.....
 

HAARLEMMERMEER - Starters op de woningmarkt kunnen geld lenen van de gemeente.
Ook ouderen die hun huis willen aanpassen om er te blijven wonen kunnen een voordelige geldlening van de gemeente Haarlemmermeer krijgen.
Het zijn aanvullende maatregelen van de gemeente in de strijd tegen de woningnood.

mei 11, 2017

De nieuwe fietstunnels onder de N201 aan beide zijden van Hoofddorp vormen een eerste stap in de realisatie van een snelfietsroute.....

HAARLEMMERMEER - De nieuwe fietstunnels onder de N201 aan beide zijden van Hoofddorp vormen een eerste stap in de realisatie van een snelfietsroute. Deze route langs Hoofddorp-Schiphol-Aalsmeer-Uithoorn ligt in een gebied met veel bedrijvigheid en verkeer. Haarlemmermeer, Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord Holland en Schiphol zijn hier nauw bij betrokken. Ook het Rijk heeft het belang van deze route ingezien en heeft 1,43 miljoen beschikbaar gesteld.

mei 11, 2017

Volgens wethouder John Nederstigt verloopt het overleg tussen de gemeente en landbouworganisatie LTO over kavelruil in Park21 meer ontspannen dan eerder het geval was.........

HOOFDDORP – Volgens wethouder John Nederstigt verloopt het overleg tussen de gemeente en landbouworganisatie LTO over kavelruil in Park21 meer ontspannen dan eerder het geval was. LTO keerde zich eerder tegen het jongste ontwikkelingsplan voor Park21, omdat de gemeente weigerde agrariërs volledig schadeloos te stellen als zij akkoord gaan met verplaatsing van hun bedrijf naar een andere locatie. Vorige maand is er opnieuw overleg geweest tussen gemeente en LTO waarbij de partijen elkaar volgens Nederstigt zijn genaderd zonder dat de verschillen van mening totaal zijn opgelost.

mei 11, 2017

Als mensen bij een grote verbouwing of aanbouw bij hun huis een akkoord sluiten met hun buren, kan de vereiste omgevingsvergunning veel sneller een feit zijn.....

HAARLEMMERMEER - Als mensen bij een grote verbouwing of aanbouw bij hun huis een akkoord sluiten met hun buren, kan de vereiste omgevingsvergunning veel sneller een feit zijn. Een vergunning kan dan in het gunstigste geval binnen acht weken zijn geregeld. Wethouder Adam Elzakalai van Ruimtelijke Ordening presenteerde dinsdag het zogeheten burenakkoord dat in andere gemeenten al als positief is ervaren. Het gaat vooralsnog om een experiment, maar het college van B en W verwacht er veel van.

mei 10, 2017

Volgens burgemeester Theo Weterings moet Forza! zich schamen voor de stampij over de toespraken bij de jaarlijkse Dodenherdenking.......

HOOFDDORP – Volgens burgemeester Theo Weterings moet Forza! zich schamen voor de stampij over de toespraken bij de jaarlijkse Dodenherdenking. Hij zei dat in reactie op het besluit van de lokale partij om volgend jaar een eigen plechtigheid te houden.

mei 5, 2017

In 2016 heeft Buurtbemiddeling in Haarlemmermeer in 125 conflicten bemiddeld. Hiervan werd 69% opgelost na inmenging van Buurtbemiddeling.....

HAARLEMMERMEER - In 2016 heeft Buurtbemiddeling in Haarlemmermeer in 125 conflicten bemiddeld. Hiervan werd 69% opgelost na inmenging van Buurtbemiddeling.
Het merendeel van de meldingen bij Buurtbemiddeling gingen over geluidsoverlast, gevolgd door ruzies over de tuin en overlast van dieren.

In 90 gevallen gingen de ruzies over huis-tuin- en keukenkwesties. In 35 gevallen betrof het complexere problematiek.

april 27, 2017

Op zondag 23 april hield Artquake de Grote Auditiedag waarbij jongeren auditie konden doen voor deelname aan Bootcamp 2017 en kans maakten op een scholarship in Amerika.........

HOOFDDORP - Op zondag 23 april hield Artquake de Grote Auditiedag waarbij jongeren auditie konden doen voor deelname aan Bootcamp 2017 en kans maakten op een scholarship in Amerika. Uit 26 deelnemers werden zeven jongeren geselecteerd die een scholarship t.w.v. 2100 euro in de VS hebben gewonnen. Deze zomer vertrekken  Alda Kristín Gunnarsdóttir, Fabienne Verhoeff, Maartje Strijk, Marjolein Regtuit, Bianca van Lith, Sara Visser en Soleil Reichardt naar Atlanta om daar 6 weken lang lessen te volgen aan theaterschool 7 Stages.

april 21, 2017

Op Koningsdag, donderdag 27 april, maken burgemeester Theo Weterings, kinderburgemeester Merel Breur en wethouders en raadsleden een toer langs de kernen in Haarlemmermeer.....

HAARLEMMERMEER - Op Koningsdag, donderdag 27 april, maken burgemeester Theo Weterings, kinderburgemeester Merel Breur en wethouders en raadsleden een toer langs de kernen in Haarlemmermeer.

april 11, 2017

De ringvaart van Haarlemmermeer is uitgeroepen tot gemeentelijk erfgoed..... 

HOOFDDORP – De ringvaart van Haarlemmermeer is uitgeroepen tot gemeentelijk erfgoed.

De Haarlemmermeerpolder kan volgens de gemeente niet bestaan zonder de Ringdijk.

Er is 4,2 miljoen euro vrijgemaakt om de Ringdijk aantrekkelijker te maken voor recreatie en toeristen.

Drie miljoen hiervan gaat naar de verkeersveiligheid, want dit moet nog flink onder handen genomen worden.

Er worden ook E-laadpalen geplaatst voor fietsers, zodat ze de hele Ringdijk over kunnen.

april 8, 2017

Afgelopen donderdag is tijdens een feestelijke bijeenkomst in Haarlemmermeer de Samenwerkingsovereenkomst Badhoevedorp Centrum ondertekend.....

HAARLEMMERMEER – Afgelopen donderdag is tijdens een feestelijke bijeenkomst in Haarlemmermeer de Samenwerkingsovereenkomst Badhoevedorp Centrum ondertekend.

Deze overeenkomst werd ondertekend door verkeerswethouder Derk Reneman en gebiedsontwikkelaars Stan Roestenberg van Bohemen en Ronald Huiskeshoven van AM.

De partijen hebben in deze samenwerkingsovereenkomst vastgelegd hoe men na het verdwijnen van de A9 uit het centrum van Badhoevedorp straks invulling gaat geven aan het vrijgekomen gebied.

april 7, 2017

Merel Breur uit Aalsmeerderbrug, mag een jaar lang als eerste de erefunctie van Kinderburgemeester van Haarlemmermeer bekleden.....

HAARLEMMERMEER - Merel Breur uit Aalsmeerderbrug mag een jaar lang als eerste de erefunctie van Kinderburgemeester van Haarlemmermeer bekleden.

De elfjarige leerling van De Zevensprong in Rijsenhout werd gekozen uit tien kandidaten van drie basisscholen uit Rijsenhout en Nieuw-Vennep. Naast De Zevensprong waren dat Immanuel, eveneens uit Rijsenhout, en Antonius uit Nieuw-Vennep.

april 6, 2017

Dinsdag 11 april is de tweede Nationale Buitenlesdag.........

HAARLEMMERMEER - Dinsdag 11 april is de tweede Nationale Buitenlesdag. Leerlingen van meer dan 1500 scholen door het hele land krijgen op deze dag buiten les. Alleen al in Noord-Holland doen bijna 200 scholen mee. Buitenles is goed voor de ontwikkeling van kinderen, ze bewegen meer en worden blootgesteld aan natuurlijk daglicht. Kinderen brengen ongeveer 40% van de tijd dat ze wakker zijn door op school, meestal in het klaslokaal. De Nationale Buitenlesdag stimuleert leerkrachten om naar buiten te gaan, niet alleen om buiten te spelen, maar juist ook om buiten te leren.

april 4, 2017

Er worden in de gemeente Haarlemmermeer duizenden bomen gekapt, maar veel hiervan komen nooit terug..... 

HOOFDDORP – Er worden in de gemeente Haarlemmermeer duizenden bomen gekapt, maar veel hiervan komen nooit terug.

In de ‘bomenbank’ zijn maar 89 bomen te vinden, terwijl er volgens raadsleden duizenden moeten zijn.

Groenlinks laat weten dat er 2500 bomen zijn gekapt voor wegwerkzaamheden, maar dat deze nooit zijn vervangen.

Voor de aanleg van het aquaduct in de A4 zijn 4500 bomen verdwenen.

Wethouder John Nederstigt gaat uitzoeken waar de bomen zijn en ze vervangen, om de uitstoot van CO2 terug te brengen.

april 1, 2017

De uitslag van de landelijke verkiezingen van 15 maart staat vanaf vrijdag 31 maart op de site van de gemeente Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP - De uitslag van de landelijke verkiezingen van 15 maart staat vanaf vrijdag 31 maart op de site van de gemeente Haarlemmermeer.

Dat heeft burgemeester Theo Weterings toegezegd tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Het verzoek om de stemverdeling per stembureau te publiceren kwam van Forza-fractievoorzitter Paul Meijer.

Volgens Meijer hebben inwoners van Haarlemmermeer het recht om alle details van de verkiezingen te kunnen bekijken.

Bron: hcnieuws.nl