MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Meer in de Middag | 12:00 - 18:00
Share |

Content about Haarlemmermeer

september 21, 2017

Het college van B en W heeft de ontwerp-huisvestingsverordening 2018 vastgesteld......

HOOFDDORP - Het college van B en W heeft de ontwerp-huisvestingsverordening 2018 vastgesteld. De gemeente zet al langere tijd een tandje bij om meer sociale huurhuizen te bouwen.  In de verordening staat dat particuliere verhuurders met projecten van meer dan tien woningen voortaan verplicht worden om dertig procent sociale huur te bouwen en dat de gemeente mag bepalen wie er de eerste keer in die huizen mogen wonen.

september 15, 2017

Ondanks economische groei en de toename van bedrijfsactiviteiten, is de uitstoot van CO2 in Haarlemmermeer in 2016 gedaald met 0,7 procent.....

HAARLEMMERMEER - Ondanks economische groei en de toename van bedrijfsactiviteiten, is de uitstoot van CO2 in Haarlemmermeer in 2016 gedaald met 0,7 procent. Hierin is de uitstoot van Schiphol en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid meegenomen. Als deze uitstoot buiten beschouwing gelaten zou worden, zou de daling zelfs 1,3% zijn.

Een en ander blijkt uit de jaarlijkse Monitor waarin de resultaten van de inspanningen op duurzaam en circulair gebied in de polder zijn te lezen.

september 15, 2017

Projectontwikkelaars moeten bij grote bouwprojecten binnen de bebouwde kom voortaan weer minimaal dertig procent sociale huurwoningen realiseren.....

HAARLEMMERMEER - Projectontwikkelaars moeten bij grote bouwprojecten binnen de bebouwde kom voortaan weer minimaal dertig procent sociale huurwoningen realiseren.
Buiten de bestaande dorpen moesten projectontwikkelaars wel al aan de dertigprocentseis voldoen, met als gevolg dat er jarenlang geen grootschalige woningbouw van de grond kwam.

september 14, 2017

NMCX Centrum voor Duurzaamheid start met de meest veelzijdige gezamenlijke inkoopactie van Nederland.......

HAARLEMMERMEER - NMCX Centrum voor Duurzaamheid start met de meest veelzijdige gezamenlijke inkoopactie van Nederland. In het najaar gaat er een nieuwe ronde van start voor de grootschalige inkoop van zonnepanelen, spouwmuur– en vloerisolatie.

september 13, 2017

De organisatie van Nederlandse Lokale Publieke Omroepen NLPO zegt in een boodschap aan de leden van de Tweede Kamer dat er dertig miljoen euro extra investering nodig is om aan de wettelijke taak te voldoen.......

HAARLEMMERMEER – De organisatie van Nederlandse Lokale Publieke Omroepen NLPO zegt in een boodschap aan de leden van de Tweede Kamer dat er dertig miljoen euro extra investering nodig is om aan de wettelijke taak te voldoen. Volgens NLPO, waarin 260 lokale publieke omroeporganisaties zijn verenigd, zullen de lokale publieke omroepen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met meer geld over de brug komt. De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar.

september 8, 2017

De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude zijn tegen de ontwikkeling van een dance- en technofestivalterrein op kavel N1 in het Westelijke Havengebied van Amsterdam.....

HAARLEMMERMEER/HAARLEMMERLIEDE - De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude zijn tegen de ontwikkeling van een dance- en technofestivalterrein op kavel N1 in het Westelijke Havengebied van Amsterdam.
Op het 110.000 vierkante meter grote terrein wil Amsterdam jaarlijks tientallen grootschalige muziekevenementen organiseren omdat daar in de hoofdstad geen plek meer voor zou zijn.

september 2, 2017

De rode Amerikaanse rivierkreeft is in opmars in Nederland en het gaat er op lijken, dat het beestje nu ook Haarlemmermeer als woongebied uitprobeert.....

HAARLEMMERMEER - De rode Amerikaanse rivierkreeft is in opmars in Nederland en het gaat er op lijken, dat het beestje nu ook Haarlemmermeer als woongebied uitprobeert.

Op facebook hebben inmiddels verschillende mensen foto’s gepost van de diertjes, die zij op verschillende plekken in Haarlemmermeer nabij sloten of waterpartijen hadden zien kruipen.
Deze week zag een van onze mederwerkers in het Hoofddorpse Floriande ze door de straat lopen.

augustus 31, 2017

Dit jaar viert de Nationale Duurzame Huizen Route zijn eerste lustrum.....

HAARLEMMERMEER - Dit jaar viert de Nationale Duurzame Huizen Route zijn eerste lustrum. Inmiddels hebben meer dan 745 huiseigenaren hun woning als voorbeeld aangemeld op de website. Tijdens de opendeurdagen op 4 en 11 november 2017 is er weer een groot aantal woningen te bezoeken met een variatie aan duurzame maatregelen. De organisatie hoopt dit jaar door te groeien naar 1.000 duurzame huizen en is inmiddels een onafhankelijk platform geworden waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam wonen.

augustus 31, 2017

Mantelzorg & Meer start een tweedelige training ‘Omgaan met Dementie’ voor kinderen van iemand met dementie......

HAARLEMMERMEER - Mantelzorg & Meer start een tweedelige training ‘Omgaan met Dementie’ voor kinderen van iemand met dementie. De training geeft antwoord op vragen over de omgang met veranderende ouders, hoe het contact met hen te behouden en over wat het voor jezelf betekent. Er is ruimte voor het delen van ervaringen. Op 10 en 17 oktober van 19.30 tot 21.30 bent u na aanmelding welkom in Gebouw Irene aan de Kanaalstraat in Aalsmeer. Aanmelden kan tot 3 oktober. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

augustus 25, 2017

De gemeenten zijn erg benieuwd naar de ervaringen van reizigers met RegioRijder.....

HAARLEMMERMEER - De gemeenten zijn erg benieuwd naar de ervaringen van reizigers met RegioRijder. Daarom wordt binnenkort een Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Met de informatie uit het onderzoek wil RegioRijder de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren.

Eind augustus ontvangt een aantal willekeurig gekozen reizigers een brief met een vragenlijst. Het gaat hierbij om mensen met een beperking die niet zelfstandig kunnen reizen.
De vragenlijst kan zowel schriftelijk als digitaal worden ingevuld.

augustus 25, 2017

Haarlemmermeer krijgt een centrale rol bij het vestigen van een zogenaamde circulaire economie in de zogenaamde westas, het gebied dat zich uitstrekt van de Amsterdamse haven, luchthaven Schiphol en het glastuinbouwgebied bij Rijsenhout en in Aalsmeer.....

HAARLEMMERMEER - Haarlemmermeer krijgt een centrale rol bij het vestigen van een zogenaamde circulaire economie in de zogenaamde westas, het gebied dat zich uitstrekt van de Amsterdamse haven, luchthaven Schiphol en het glastuinbouwgebied bij Rijsenhout en in Aalsmeer.

augustus 24, 2017

Uitgeverij Rodi Media lanceert woensdag 27 september een nieuwe huis-aan-huiskrant in de regio Haarlemmermeer.....

HAARLEMMERMEER  -  Uitgeverij Rodi Media lanceert woensdag 27 september een nieuwe huis-aan-huiskrant in de regio Haarlemmermeer.

augustus 24, 2017

Bij het meldpunt integriteit van de gemeente zijn vorig jaar in totaal achttien schendingen gemeld.......

HAARLEMMERMEER - Bij het meldpunt integriteit van de gemeente zijn vorig jaar in totaal achttien schendingen gemeld. Dit blijkt uit het jaarverslag integriteit over vorig jaar. De gemeente hecht grote waarde aan integriteit. Sinds 2006 is er daarom beleid op dat gebied. Leidinggevenden en ambtenaren die over een eigen budget beschikken krijgen geregeld een training hoe zij integriteit hoog in het vaandel houden. Na een flinke daling van het aantal meldingen in 2015 was er vorig jaar weer sprake van een toename.

augustus 23, 2017

Ondernemers en bedrijven die gevestigd zijn in Haarlemmermeer en die 3 of meer medewerkers hebben, kunnen zich vanaf nu als kandidaat aanmelden voor de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 2017...........

HAARLEMMERMEER - Ondernemers en bedrijven die gevestigd zijn in Haarlemmermeer en die 3 of meer medewerkers hebben, kunnen zich vanaf nu als kandidaat aanmelden voor de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 2017. Wie zich wil aanmelden of meer wil weten kan dit via info@meerbusiness.nl kenbaar maken. Deelnemers wordt gevraagd te motiveren waarom hun bedrijf voor de prijs in aanmerking zou moeten komen. Bovendien moet een vragenlijst worden ingevuld. Een onafhankelijke jury gaat beoordelen hoe de ondernemer zich op uiteenlopende punten onderscheidt.

augustus 19, 2017

Haarlemmermeer zet zich in 2018 nog méér in op het voorkómen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie.....

HAARLEMMERMEER - De gemeente zet zich in 2018 nog meer in op het voorkomen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Het BKR geeft dan, binnen de privacyregels, informatie over betalingsachterstanden, waarna de gemeente met de betrokken bewoner in overleg gaat om diens financiële situatie te verbeteren.

augustus 19, 2017

Op 7 september benoemt de gemeenteraad de eerste jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer.....

HAARLEMMERMEER - Op 7 september benoemt de gemeenteraad de eerste jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer.

Voor de jongerenraad zijn 25 jongeren voorgedragen, variërend in leeftijd van 13 tot 21 jaar, met een piek rond de 18. De meesten van hen zijn schoolgaand, waarbij het begrip school breed is geïnterpreteerd, tot aan universiteit.

De eerste jongerenraad bestaat uit jongeren die in Haarlemmermeer wonen. Na de gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 komen ook jongeren uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor benoeming in aanmerking.

augustus 16, 2017

Ab van Onna, die in de jaren ’80 het initiatief nam tot de 72 achtkantige woningen in Overbos, wil met andere particulieren een of meer flexibel in te delen complexen neerzetten in Hoofddorp...........

HOOFDDORP - Ab van Onna, die in de jaren ’80 het initiatief nam tot de 72 achtkantige woningen in Overbos, wil met andere particulieren een of meer flexibel in te delen complexen neerzetten in Hoofddorp. De kopers kunnen onder meer zelf bepalen hoe groot en hoe hoog het appartement wordt. Die keuzevrijheid is volgens van Onna uniek, hij heeft een architect gevonden die een heel open opzet heeft gemaakt om met de bewoners in te vullen en een aannemer die graag zo gaat bouwen.

augustus 10, 2017

In Haarlemmermeer gaat maar liefst 61% van de ruimte naar de auto.......

HAARLEMMERMEER - In Haarlemmermeer gaat maar liefst 61% van de ruimte naar de auto. Dit blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De organisatie bracht van twintig steden, waaronder Haarlemmermeer, in kaart hoeveel ruimte op straat beschikbaar is voor verschillende verkeersdeelnemers. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten de meeste ruimte reserveren voor auto's. Op de tweede plaats staan de voetgangers en de fietsers krijgen de minste ruimte.

augustus 3, 2017

Als blijk van waardering vanuit de gemeente ontvangen mantelzorgers rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november een financieel aardigheidje.........

HAARLEMMERMEER - Als blijk van waardering vanuit de gemeente ontvangen mantelzorgers rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november een financieel aardigheidje. In diezelfde week zijn er leuke activiteiten voor mantelzorgers.

augustus 3, 2017

De raadsleden Beryl van Straten van VVD en Willem Klijn van PvdA vinden de informatie die de gemeente Haarlemmermeer aan burgers en ondernemers geeft soms tegenstrijdig.....

HOOFDDORP - De raadsleden Beryl van Straten van VVD en Willem Klijn van PvdA vinden de informatie die de gemeente Haarlemmermeer aan burgers en ondernemers geeft soms tegenstrijdig. Daardoor weten de mensen niet waar zij aan toe zijn.

juli 28, 2017

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2016 bijna 365.000 euro bespaard op uitkeringsbedragen van inwoners die hun uitkering ten onrechte ontvingen....

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2016 bijna 365.000 euro bespaard op uitkeringsbedragen van inwoners die hun uitkering ten onrechte ontvingen.

Tegelijk met het direct stopzetten van deze uitkeringen stelt de gemeente ook alles in het werk om de gefraudeerde bedragen terug te krijgen.

Die terugvordering omvat ook nog eens een bedrag van bijna 360.000 euro.

juli 27, 2017

Van de bijna 7300 misdrijven die in 2016 in Haarlemmermeer zijn gepleegd, komen er vier voor rekening van een asielzoeker....

HAARLEMMERMEER - Van de bijna 7300 misdrijven die in 2016 in Haarlemmermeer zijn gepleegd, komen er vier voor rekening van een asielzoeker. Hierbij gaat het om diefstal, eenvoudige mishandeling of identiteitsfraude.
De politie in Haarlemmermeer houdt niet apart bij of iemand statushouder is of niet.

Dat antwoorden B en W op vragen van politieke partij Forza.
De partij schreef het Haarlemmermeerse college eind juni dat Nederland zou zijn opgeschrikt door een bericht in de Telegraaf over criminaliteit onder asielzoekers en statushouders.

juli 27, 2017

Het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart door de gemeente is tegenwoordig een fluitje van een cent.......

HAARLEMMERMEER - Het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart door de gemeente is tegenwoordig een fluitje van een cent. Binnen enkele minuten kan deze worden uitgedraaid bij je aan de keukentafel. Hiermee wordt de doorlooptijd van de gehandicaptenparkeerkaart verkort van zes weken tot circa een uur. De medewerker van de gemeente die over de vloer komt, is uitgerust met een mobiel pinapparaat, printer, lamineerapparaat en een laptop. Hiermee kan de aanvraag direct aan de keukentafel worden afgehandeld.

juli 26, 2017

Het onafhankelijke gemeenteraadslid Anneke van der Veer heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek en de hoofdredactie van Algemeen Dagblad..........

HAARLEMMERMEER - Het onafhankelijke gemeenteraadslid Anneke van der Veer heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek en de hoofdredactie van Algemeen Dagblad.