MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Content about Hoogheemraadschap Rijnland

juni 9, 2018

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gewerkt aan renovatie en nieuwbouw van zuiveringen en rioolgemalen in en om Haarlemmermeer.......

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gewerkt aan renovatie en nieuwbouw van zuiveringen en rioolgemalen in en om Haarlemmermeer.

Verouderde zuiveringsinstallaties zijn gesloten en daarmee is de verwerking van afvalwater in de gemeente klaar voor de toekomst.

Het project Optimalisering Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer omvat kilometers aanleg van nieuwe persleidingen die het afvalwater op efficiënte manier van huishoudens en bedrijven naar de zuivering in Zwaanshoek vervoeren.

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland
 

oktober 13, 2017

Op de plek aan de Bennebroekerweg in Zwaanshoek, waar voorheen eierverwerkingsfabriek Enthoven was te vinden, worden 27 woningen gebouwd.....

ZWAANSHOEK - Op de plek aan de Bennebroekerweg in Zwaanshoek, waar voorheen eierverwerkingsfabriek Enthoven was te vinden, worden 27 woningen gebouwd.
De provincie en hoogheemraadschap van Rijnland gaan akkoord met deze woningbouw. De gemeente heeft speciaal voor het bouwplan een mini-bestemmingsplan gemaakt.
Volgens de parkeernorm van de gemeente zijn er 68 parkeerplaatsen nodig.
Er worden er op het terrein in totaal 71 gerealiseerd.

juni 23, 2017

Waterbeheerder Rijnland laat weten dat het neerslagtekort in Haarlemmermeer dit jaar twee keer zo groot is dan vorig jaar......

HAARLEMMERMEER – Waterbeheerder Rijnland laat weten dat het neerslagtekort in Haarlemmermeer dit jaar twee keer zo groot is dan vorig jaar.

Vorig jaar bedroeg het neerslagtekort in de polder van 1 april tot 22 juni 62 millimeter en dit jaar is in hetzelfde tijdvak al een tekort van 125 millimeter.

Op verschillende plekken in de polder is dit watertekort al duidelijk te zien.

Zo hebben de jonge bomen bij het honkbalstadion in Hoofddorp nauwelijks blad en is een boer naast hockeyclub De Kikkers in Nieuw-Vennep al bezig met hooien.

mei 19, 2016

Het afgraven van een dijklichaam tussen de A9 en de golfbaan bij Nieuwe Meer heeft geen lekkage van schadelijke stoffen veroorzaakt..... 

NIEUWE MEER- Het afgraven van een dijklichaam tussen de A9 en de golfbaan bij Nieuwe Meer heeft geen lekkage van schadelijke stoffen veroorzaakt.

Dat is uit een meting van het Hoogheemraadschap Rijnland gebleken.

Wethouder Derk Reneman heeft de uitkomst van het onderzoek dinsdag bekendgemaakt tijdens het wekelijkse persuurtje.

Bron: hcnieuws.nl
 

april 16, 2016

Hoogheemraadschap Rijnland gaat de blauwalg in de grote vijver van het Haarlemmermeerse Bos bestrijden met waterstofperoxide......

HOOFDDORP - Hoogheemraadschap Rijnland gaat de blauwalg in de grote vijver van het Haarlemmermeerse Bos bestrijden met waterstofperoxide.

Het gebruik van waterstofperoxide komt volgens de gemeente Haarlemmermeer als alternatief voor de verouderde luchtmenginstallatie die in 1999 op de bodem van het meer is geplaatst om blauwalg tegen te gaan.

Rijnland noemt de publicatie van de gemeente over het gebruik van waterstofperoxide overigens ’prematuur’.

april 13, 2016

In de “Week Van Ons Water” organiseert het Hoogheemraadschap van Rijnland van 1 t/m 8 mei diverse educatieve en actieve uitjes voor jong en oud......

HOOFDDORP - In de “Week Van Ons Water” organiseert het Hoogheemraadschap van Rijnland van 1 t/m 8 mei diverse educatieve en actieve uitjes voor jong en oud.

Tijdens de diverse activiteiten in mei kan het publiek mee op pad met deskundige medewerkers van Rijnland die hierbij hun werk laten zien en er ook alles over vertellen.

Op 2 mei zal in Hoofddorp een meekijk-excursie plaatsvinden voor het nemen van watermonsters.
Voor aanmelding en meer informatie kan men terecht op de website: www.rijnland.net
 

maart 16, 2016

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft subsidie beschikbaar gesteld om de aanleg van natuurvriendelijke oevers te stimuleren.......

HAARLEMMERMEER – Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft subsidie beschikbaar gesteld om de aanleg van natuurvriendelijke oevers te stimuleren.

Ook oevereigenaren in Haarlemmermeer die een natuurvriendelijke oever willen kunnen hiervoor een financiële bijdrage aanvragen.

Deze aanvraag dient daarbij wel voor 1 mei aanstaande ingediend te zijn en aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

september 24, 2015

Het Hoogheemraadschap Rijnland is dinsdag gestart met een dijk bezwijkproef bij Abbenes. Bij de Leenderdt de Boerspolder wordt een stuk dijk eerst ´vernat´, om de dijk zwaarder te maken......
 

ABBENES - Het Hoogheemraadschap Rijnland is dinsdag gestart met een dijk bezwijkproef bij Abbenes.

Bij de Leenderdt de Boerspolder wordt een stuk dijk eerst ´vernat´, om de dijk zwaarder te maken.

Daarna wordt een sloot langs de dijk gegraven die steeds dieper en breder wordt gemaakt om de dijk te verzwakken, met als doel de dijk te laten bezwijken.

De verwachting is dat proef in oktober afgerond wordt, de eerste conclusies van het onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2016.

Bron: Haarlems Dagblad
 

september 3, 2015

Deze week is het Hoogheemraadschap van Rijnland een proef gestart........

HAARLEMMERMEER – Deze week is het Hoogheemraadschap van Rijnland een proef gestart met de aanpak van hinder door waterplanten in de Kagerplassen.
De hinder ontstaat bij watersporters doordat plantenresten in roeren en schroeven van boten blijven hangen of in koelsystemen terechtkomen. Doel is om te onderzoeken of de hinder na het opruimen afneemt. Vooralsnog blijft de proef beperkt tot de Kagerplassen.
De kwaliteit van de Nederlandse wateren is de afgelopen jaren sterk verbeterd zodat er steeds vaker waterplanten voorkomen in ondiepe delen van watergangen.

juli 16, 2015

De uitdroging van de dijken van Hoogheemraadschap Rijnland is de afgelopen weken toegenomen.....

HAARLEMMERMEER – De uitdroging van de dijken van Hoogheemraadschap Rijnland is de afgelopen weken toegenomen. Omdat men verwacht dat dit nog verder zal toenemen voert het waterschap, waar Haarlemmermeer ook onder valt, al enige tijd kade-inspecties uit op de dijken. Daaronder vallen ook de zeer droogte gevoelige veendijken ten zuiden van Haarlemmermeer. Verder worden op verschillende plekken al herstelreparatiewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij het gaat om kleine lekkages en scheuren.

juli 8, 2015

Het hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer nodigen iedereen uit om op woensdag 15 juli mee te doen met de water-oké-duik.......

HOOFDDORP - Het hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer nodigen iedereen uit om op woensdag 15 juli mee te doen met de water-oké-duik.

Deze duik zal om 14.00 uur plaatsvinden in de speel- en zwemvijver in recreatiegebied Toolenburgerplas in Hoofddorp.

Recente aanpassingen in de vijver zorgen er tot op heden voor dat de waterkwaliteit oké is.

april 15, 2015

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer starten in de week van 20 april met werkzaamheden in de kleine speelvijver in recreatiegebied Toolenburgerplas in Hoofddorp......

HOOFDDORP - Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer starten in de week van 20 april met werkzaamheden in de kleine speelvijver in recreatiegebied Toolenburgerplas in Hoofddorp.

Onder meer een verlengde watertoevoerbuis en stroomdammetjes in de vijver moeten zorgen dat de waterkwaliteit verbetert.

Uit onderzoek blijkt dat vervuiling vooral komt door uitwerpselen van watervogels op het strandje en in het water.

maart 11, 2015

Vorige week vond de première plaats van Windkracht '21.......

HAARLEMMERMEER – Vorige week vond de première plaats van Windkracht '21, de campagne van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart.
Veel mensen realiseren zich niet wat het waterschap doet en hoe belangrijk het werk van een waterschap is.
Om hier op een prikkelende manier aandacht voor te vragen, ontwikkelde het hoogheemraadschap deze campagne, waarin lokale burgers een hoofdrol spelen.

december 31, 2014

Oliebollenvet  en vloeibare olie veroorzaken verstoppingen en storingen in het riool.....

HAARLEMMERMEER –

december 24, 2014

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft onlangs de gronden aangekocht waarop het de piekberging in de zuidelijke punt van Haarlemmermeer wil aanleggen.... 

HAARLEMMERMEER – Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft onlangs de gronden aangekocht waarop het de piekberging in de zuidelijke punt van Haarlemmermeer wil aanleggen. Volgens het waterschap is daarmee de realisatie van het project weer een stap dichterbij. De piekberging is een omdijkt stuk polder dat bij hoge waterstand door hevige en langdurige regenval als noodopvang onder water gezet kan worden. Het gaat hierbij om een bergingslocatie voor onder andere de Ringvaart. Naar verwachting is de piekberging maar eens per vijftien jaar nodig.

Bron: Haarlems Dagblad

november 6, 2014

Hoogheemraadschap Rijnland vraagt bewoners, agrariërs en ondernemers om mee te denken over de waterpeilen in de sloten..........

HAARLEMMERMEER - Hoogheemraadschap Rijnland vraagt bewoners, agrariërs en ondernemers om mee te denken over de waterpeilen in de sloten.
Het peilbesluit Haarlemmermeerpolder is verouderd.
Het hoogheemraadschap werkt daarom aan een nieuw peilbesluit, waarin de streefpeilen vast komen te liggen.
Dat zijn de waterpeilen in de sloten onder normale omstandigheden, dus niet in gevallen van extreme neerslag.

oktober 2, 2014

Er komt geen uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden in de waterpiekberging in Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP - Er komt geen uitgebreid netwerk van wandel- en fietspaden in de waterpiekberging in Haarlemmermeer. Alleen de beheerswegen mogen gebruikt worden als wandelroute. Dat is het resultaat van overleg tussen omwonenden en de gemeente Haarlemmermeer. De waterpiekberging wordt aangelegd in opdracht van Hoogeemraadschap Rijnland in het open gebied tussen Lisserbroek en Buitenkaag. Grote hoeveelheden water kunnen voor de poldergemalen te veel zijn. De waterpiekberging dient om overtollig water tijdelijk op te vangen.

juni 20, 2014

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bekendgemaakt dat de lastenstijging voor burgers 2015 zal beperkt worden tot gemiddeld 4,5 procent...

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bekendgemaakt dat de lastenstijging voor burgers 2015 zal beperkt worden tot gemiddeld 4,5 procent. Dat is beduidend minder dan de eerst verwachte 5,7 procent. Het bestuur had dijkgraaf en hoogheemraden verzocht de bestuurlijke ruimte beter in beeld te brengen, zodat er betere keuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van tarief en werk.

juni 6, 2014

Het Hoogheemraadschap luidt noodklok, er zijn namelijk opvallend veel overtredingen bij gebruik bestrijdingsmiddelen langs sloten

HAARLEMMERMEER – Het Hoogheemraadschap luidt noodklok, er zijn namelijk opvallend veel overtredingen bij gebruik bestrijdingsmiddelen langs sloten.
Handhavers van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de afgelopen weken opvallend vaak geconfronteerd met oevers die soms totaal waren ‘doodgespoten’ in onder andere de gemeente Haarlemmermeer. Dit duidt op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een wijze die, en op plaatsen waar dat verboden is.

mei 3, 2014

De waterkwaliteit van de grote plas in het Haarlemmermeerse Bos is de laatste jaren sterk verbeterd. Hierom schakelt het Hoogheemraadschap Rijnland de luchtmenginstalatie niet in...

HOOFDDORP – De waterkwaliteit van de grote plas in het Haarlemmermeerse Bos is de laatste jaren sterk verbeterd. Hierom schakelt het Hoogheemraadschap Rijnland de luchtmenginstalatie niet in en verwacht Rijnland dat de overlast van de blauwalg tot het verleden behoort.

juli 25, 2013

Er zijn nog geen problemen met de kwaliteit van het zwemwater in Haarlemmermeer....

HAARLEMMERMEER - Er zijn nog geen problemen met de kwaliteit van het zwemwater in Haarlemmermeer.
In onze gemeente is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag voor het afgeven van zwemadviezen.
Hoogheemraadschap Rijnland is verantwoordelijk voor het bemonsteren van de zwemwaterlocaties en het adviseren over de meetresultaten richting de provincies.
Kijk voor actuele berichtgeving over zwemadviezen op http://www.zwemwater.nl/.

mei 9, 2012

HAARLEMMERMEER – Wethouder Bezuijen wil het rijksgeld voor de Westflank besteden aan het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg. Het hoogheemraadschap van Rijnland is onaangenaam verrast over zijn plan.

HAARLEMMERMEER – Wethouder Bezuijen wil het rijksgeld voor de Westflank besteden aan het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg. Het hoogheemraadschap van Rijnland is onaangenaam verrast over zijn plan.
Bezuijen zei onlangs in Haarlems Dagblad dat hij het financiële gat bij de aanleg van de Duinpolderweg deels wil dichten met het geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de Westflank in 2009.