MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De MeerRadio Middag | 12:00 - 16:00
Share |

Content about Meerlanden

november 22, 2018

In laagbouwwijken in Haarlemmermeer wordt vanaf 2019 gewerkt met vier verschillende afvalcontainers......

In laagbouwwijken in Haarlemmermeer wordt vanaf 2019 gewerkt met vier verschillende afvalcontainers.

Eén voor groente, fruit en etenswaren, één voor tuinafval, één voor plastic verpakkingen en één voor restafval.

Dit om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid restafval afneemt.

De bewoners hebben recht op vier containers die minder vaak geleegd zullen worden.

Volgens afval- en energiebedrijf Meerlanden stimuleert dat tot het scheiden van het afval.
 

Bron: Haarlems Dagblad

augustus 9, 2018

De raadsfractie van de HAP heeft B&W schriftelijke vragen gesteld over het voornemen om op het terrein van Meerlanden in Rijsenhout een Biomassacentrale te plaatsen..........

De raadsfractie van de HAP heeft B&W schriftelijke vragen gesteld over het voornemen om op het terrein van Meerlanden in Rijsenhout een Biomassacentrale te plaatsen. Er bestaat het beeld dat er een centrale komt met drie grote schoorstenen en drie grote ovens die 24/7 operationeel zal zijn. Een aantal inwoners heeft een brief ontvangen van Meerlanden waarin is aangegeven dat de nieuwste filters worden gebruikt om alle vervuilende stoffen op te vangen.

mei 29, 2018

De Avond4daagsen in Haarlemmermeer staan weer voor de deur, of zijn net begonnen.....

HAARLEMMERMEER - De Avond4daagsen in Haarlemmermeer staan weer voor de deur, of zijn net begonnen.
Dit jaar zet de gemeente Haarlemmermeer zich extra in voor zogenaamde “Schone” Avond4daagsen.

Zo worden er afvalzakken uitgedeeld en extra afvalbakken geplaatst door afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. Verder trakteren winkeliers deelnemende kinderen op een gezonde snack als dank voor het schoonhouden van de route.

maart 15, 2018

Zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag. Bewoners van vijftien gemeenten in de regio kunnen dan weer gratis MeerCompost ophalen bij de milieustraat.....

RIJSENHOUT - Zaterdag 17 maart is de Landelijke Compostdag. Bewoners van vijftien gemeenten in de regio kunnen dan weer gratis MeerCompost ophalen bij de milieustraat in hun woonplaats of gemeente.
Belangstellenden kunnen die dag ook een rondleiding krijgen in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout en zien hoe de compost gemaakt wordt.

februari 8, 2018

Volgens wethouder John Nederstigt heeft afvalverwerker Meerlanden de geurhinder serieus en met succes aangepakt........

RIJSENHOUT – Volgens wethouder John Nederstigt heeft afvalverwerker Meerlanden de geurhinder serieus en met succes aangepakt. Sinds 2015 zijn hiertoe in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied diverse maatregelen genomen. Het aantal klachten is in 2017 met de helft afgenomen. Het laatste half jaar zijn er nauwelijks meer klachten gemeld, afgezien van de maand oktober. Dat had echter te maken met een stagnatie bij het bedrijf waar Meerlanden haar afval naar afvoert.

november 24, 2017

De proef van de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden, om het restafval van huishoudens te verminderen, is een groot succes.....

HAARLEMMERMEER - De proef van de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden, om het restafval van huishoudens te verminderen, is een groot succes. 
In de drie proefwijken - Linquenda Nieuw-Vennep, Rijsenhout-Zuid en Eiland 3 in Floriande-Hoofddorp - is sprake van een forse daling.
Rijsenhout-Zuid spant de kroon, met een daling van de hoeveelheid restafval naar 46 kilo per persoon per jaar.

september 28, 2017

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2017 gaat op 1 oktober van start.....

RIJSENHOUT - De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2017 gaat op 1 oktober van start.

Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van 50 duizend euro in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Aanvragen kunnen tot 1 november aanstaande worden ingediend via de website van Meerlanden.

Dit jaar beoordeelt het fonds hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt, en hoe zij het welzijn van mensen bevorderen.

juni 21, 2017

Donderdag 22 juni wordt een sportieve dag voor de ruim 600 kinderen die meedoen met de ‘Kids for Kids’ dag bij M.H.C. De Kikkers in Nieuw-Vennep.....

NIEUW-VENNEP - Donderdag 22 juni wordt een sportieve dag voor de ruim 600 kinderen die meedoen met de ‘Kids for Kids’ dag bij M.H.C. De Kikkers.

Wethouder Sociale Zaken, Ap Reinders, opent de sportdag om 9 uur, waarna de aanwezige dansers een swingende warming-up verzorgen.

De kinderen kunnen meedoen aan acht verschillende sporten, waaronder judo, handbal en voetbal.
Kids for Kids wordt afgesloten met een flashmob en het uitreiken van een cheque aan Stichting Leergeld door Meerlanden.

april 1, 2017

Afvalbedrijf Meerlanden is volgens een meerderheid van de gemeenteraad op de goede weg in de aanpak van de stankoverlast in Rijsenhout.....

HOOFDDORP - Afvalbedrijf Meerlanden is volgens een meerderheid van de gemeenteraad op de goede weg in de aanpak van de stankoverlast in Rijsenhout.

Buiten de HAP en EEN Haarlemmermeer gaven de overige politieke partijen in de raad te kennen alle vertrouwen te hebben in de aanpak van de stankoverlast door de nieuwe directie van Meerlanden.

Zo is er contact gezocht met omwonenden van de Meerlanden en is een deskundig bureau ingehuurd om te onderzoeken hoe men de overlast kan beperken.

Bron: haarlemsdagblad.nl

maart 11, 2017

Zaterdag 25 maart zal bij de Meerlanden in Rijsenhout het “Begin van iets moois festival’ plaatsvinden.....

RIJSENHOUT - Zaterdag 25 maart zal bij de Meerlanden in Rijsenhout het “Begin van iets moois festival’ plaatsvinden.

Bezoekers zullen hierbij ervaren dat afval niet het einde is, maar ook het begin van iets moois kan zijn.

Het festival vindt plaats tijdens de Landelijke Compostdag, waarbij bezoekers kunnen zien hoe men van GFT compost en groengas maakt.

Verder zijn er demonstraties hoe men afvalmateriaal nog iets moois kan maken en leren kinderen trommelen op rommel van het muzikale duo De Vuilnismannen.

maart 10, 2017

De geuroverlast van afvalbedrijf Meerlanden lijkt onder controle.....

De geuroverlast van afvalbedrijf Meerlanden lijkt onder controle.
Recent onderzoek van het bureau Witteveen en Bos wijst uit dat de vergistingsinstallatie, waarmee gft-afval wordt omgezet in biogas, inmiddels geen stankoverlast meer veroorzaakt.

Omwonenden klagen al vijf jaar over stank rond het bedrijf aan de Aarlanderweg in Rijsenhout. De ellende begon na de ingebruikname van de vergistingsinstallatie.

december 28, 2016

Bewoners in Rijsenhout zijn bezorgd over het nieuwe afvalinzamelingssysteem van Meerlanden..... 

RIJSENHOUT – Bewoners in Rijsenhout zijn bezorgd over het nieuwe afvalinzamelingssysteem van Meerlanden.

Half januari zal het afvalverwerkingsbedrijf een nieuw systeem invoeren, maar veel bewoners zijn hier op tegen.

Gtf-bakken worden ingenomen en er worden tuinkorven met papieren zakken geplaatst voor groente-fruit en tuinafval.

Het nieuwe systeem valt samen met de drainagewerkzaamheden in Rijsenhout-Zuid, waarbij de straten open liggen en er geen vuilniswagens bij kunnen komen.

december 10, 2016

Omwonenden van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in Rijsenhout reageerden afgelopen donderdagavond boos toen een raadsdebat over stankoverlast niet doorging.....

HOOFDDORP - Omwonenden van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in Rijsenhout reageerden afgelopen donderdagavond boos toen een raadsdebat over stankoverlast niet doorging.

De gemeenteraad zou op initiatief van de HAP een discussie houden over dit slepende probleem in Rijsenhout, maar HAP-raadslid Brigitte van der Erve stelde echter vast dat niet alle fracties over de meest recente informatie beschikten.

Om deze reden werd besloten om een debat hierover door te schuiven naar een komende raadsvergadering.

oktober 7, 2016

Elk jaar stort afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden vijftigduizend euro in het Meerlandenfonds om sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio te ondersteunen.....
 

RIJSENHOUT - Elk jaar stort afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden vijftigduizend euro in het Meerlandenfonds om sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio te ondersteunen.

Naast de financiële sponsoring vanuit het Meerlandenfonds krijgt Meerlanden jaarlijks veel aanvragen om een vereniging, een evenement of een goed doel facilitair te ondersteunen.

juli 14, 2016

Volgens B&W is er geen sprake van een toename van stankoverlast.......... 

RIJSENHOUT - Volgens het college van burgemeester en wethouders is er geen sprake van een toename van stankoverlast door afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in Rijsenhout. De tijdens een informatiebijeenkomst getoonde meetgegevens betroffen een dag dat er storing was aan de toegangsdeur van de ontvangsthal van Meerlanden zodat er geen reëel beeld ontstond van de werkelijke stank in de omgeving. De storing is dezelfde dag verholpen.

oktober 23, 2015

Op ruim 157 plaatsen in Haarlemmermeer zijn dit najaar zogenaamde bladkorven geplaatst..... 

HAARLEMMERMEER – Op ruim 157 plaatsen in Haarlemmermeer zijn dit najaar zogenaamde bladkorven geplaatst.

Door het verwijderen van hun bladeren kunnen bewoners de komende tijd hun tuinen en straten schoonhouden en daarmee bijdragen aan een schoner en duurzamer milieu.

Woensdag waren medewerkers van de AM-groep, in opdracht van afvalverwerker Meerlanden, bezig met het plaatsen van de bladkorven in verschillende Hoofddorpse wijken.

januari 31, 2015

De wethouders John Nederstigt en Derk Reneman gaan binnenkort met de directie van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in gesprek......

HOOFDDORP - De wethouders John Nederstigt en Derk Reneman gaan binnenkort met de directie van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in gesprek. Dit in verband met ingestuurde klachten door omwonenden over stankoverlast.

Volgens wethouder Reneman is dit officieel de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland, maar wil het college graag meehelpen om de situatie te verbeteren.
Op suggestie van Raadslid Van der Erve zal het college ook met omwonenden in gesprek gaan over de overlast. 

januari 8, 2015

Vanaf januari doet de KCA-wagen van Meerlanden opnieuw verschillende locaties aan.........

HAARLEMMERMEER - Vanaf januari doet de KCA-wagen van Meerlanden opnieuw verschillende locaties aan in Haarlemmermeer. Uit ervaring blijkt dat inwoners vooral tijdens het eerste kwartier hun klein chemisch afval komen inleveren. Daarom blijft de KCA-wagen vanaf nu nog maar een half uur per locatie staan in plaats van drie kwartier.

december 31, 2014

Meerlanden organiseert een Facebook fotowedstrijd voor de beste opruimers in Haarlemmermeer. .....

 HAARLEMMERMEER – Meerlanden organiseert een Facebook fotowedstrijd voor de beste opruimers in Haarlemmermeer. Haarlemmermeerders moeten bij deze wedstrijd eerst een foto maken van hun straat met de vuurwerkresten en vervolgens een foto na het schoonmaken van deze straat. Hierna moeten de deelnemers hun deze foto’s plaatsen op de Facebook pagina: “Vuurwerkactie Meerlanden”.

augustus 12, 2014

In samenwerking met gemeente Haarlemmermeer is De Meerlanden gestart met het testen van verschillende methoden om onkruid op duurzame wijze te verdelgen...

HOOFDDORP - In samenwerking met gemeente Haarlemmermeer is De Meerlanden gestart met het testen van verschillende methoden om onkruid op duurzame wijze te verdelgen. Met een machine die hete lucht verspreidt, de zogenaamde weedstar, verschroeit De Meerlanden het onkruid op stoepen en straten.
Daarnaast onderzoekt Meerlanden twee andere CO2 neutrale bestrijdingsmethoden, namelijk onkruid bestrijden met heet water en onkruid bestrijden met een combinatie van hete lucht, infrarood en stoom.

juni 26, 2014

De lokale partij HAP vraagt zich af of de uitbreiding van de vergistinginstallatie van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in Rijsenhout moet doorgaan...

HOOFDDORP - De lokale partij HAP vraagt zich af of de uitbreiding van de vergistinginstallatie van afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden in Rijsenhout moet doorgaan, nu omwonenden steeds meer klachten hebben over stankoverlast. Fractievoorzitter Chris Groothand heeft het college van B en W er schriftelijke vragen over gesteld.

mei 23, 2014

Anders dan in de geprinte afvalkalender is gemeld, blijft woensdag de vaste inzameldag van groente-, fruit- en tuinafval (gft) voor inwoners van het centrum van Hoofddorp....

HOOFDDORP – Anders dan in de geprinte afvalkalender is gemeld, blijft woensdag de vaste inzameldag van groente-, fruit- en tuinafval (gft) voor inwoners van het centrum van Hoofddorp.

Meerlanden komt dan zoals gebruikelijk het gft ophalen. In de geprinte afvalkalender van 2014 is per ongeluk vermeld dat in Hoofddorp centrum, wijk 4, het gft in mei en juni op dinsdag in plaats van woensdag zou worden opgehaald.

Bron: Witte Weekblad
 

april 12, 2014

Van der Valk Hotel Schiphol A4 en Meerlanden Bedrijfsafval zijn een partnership aangegaan gericht op duurzaam afvalbeheer......

HAARLEMMERMEER - Van der Valk Hotel Schiphol A4 en Meerlanden Bedrijfsafval zijn een partnership aangegaan gericht op duurzaam afvalbeheer.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat Van der Valk zijn gasten binnenkort haalt en brengt met voertuigen die rijden op groene brandstof gemaakt van organisch afval uit eigen keuken.

Zo laat Van der Valk etensresten en oud brood apart door Meerlanden ophalen.

december 4, 2013

Over de knecht van de lieve goede Sint raken we niet uitgepraat. Meerlanden doet ook een duit in het zakje. Wie afgelopen zaterdag oud afval naar de milieustraat in Rijsenhout bracht, kwam oog in oog te staan met Groene Piet.....

RIJSENHOUT – Over de knecht van de lieve goede Sint raken we niet uitgepraat. Meerlanden doet ook een duit in het zakje. Wie afgelopen zaterdag oud afval naar de milieustraat in Rijsenhout bracht, kwam oog in oog te staan met Groene Piet. Hij was daar met een boodschap. Gooi oud elektrisch speelgoed of andere afgedankte apparaten niet zomaar weg. Door het in te leveren bij de milieustraat kan het gerecycled worden. Iets om te onthouden. Zeker nu het bijna tijd is voor pakjesavond.