MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Meer in het Midden | 19:00 - 21:00
Share |

Content about Provincie Noord-Holland

april 26, 2018

Maar liefst 17 projecten van groene vrijwilligersgroepen worden dit jaar blij gemaakt met een bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds...........

Maar liefst 17 projecten van groene vrijwilligersgroepen worden dit jaar blij gemaakt met een bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds. De Provincie Noord-Holland stimuleert het vrijwilligerswerk in de natuur. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim zes ton beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terreinbeherende Organisaties, waarvan € 45.000 is bestemd voor het Betrekken bij Groen Fonds. Van de 34 aanvragen werden er 17 gehonoreerd.

april 11, 2018

Johan Remkes stopt als commissaris van de koning in Noord-Holland........

Johan Remkes stopt als commissaris van de koning in Noord-Holland. In een verklaring zegt hij dat hij meer tijd wil nemen voor zijn privéleven. De tweede termijn van de 66-jarige VVD'er loopt nog tot 2022, maar hij legt zijn functie al op 1 januari 2019 neer.

maart 16, 2018

De provincie Noord-Holland heeft de bewoners van Rijsenhout en Aalsmeerderbrug twee toezeggingen gedaan over het verplaatsen van vervuilde grond.....

RIJSENHOUT/AALSMEERDERBRUG - De provincie Noord-Holland heeft de bewoners van Rijsenhout en Aalsmeerderbrug twee toezeggingen gedaan over het verplaatsen van vervuilde grond van Schiphol-Oost naar een nog erger vervuild terrein aan de Aalsmeerderweg.

maart 9, 2018

Nhnieuws.nl meldt, dat er grote onrust is ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort.....

RIJSENHOUT - Nhnieuws.nl meldt, dat er grote onrust is ontstaan rondom de vervuilde grond die vanaf volgende week bij Rijsenhout wordt gestort.
Bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en willen duidelijkheid van Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer.
Het gaat om 50.000 kubieke meter grond die volgende week van Schiphol-Oost naar het terrein bij Aalsmeerderbrug en Rijsenhout wordt gebracht. De grond is vervuild met de giftige stoffen PFOS en PFOA en wordt afgegraven vanwege de HOV-lijn die er moet komen.

november 16, 2017

Het ongeval op de Bosrandbrug op 22 juni, waarbij een auto klem kwam te zitten tussen de brug en de weg, is veroorzaakt door een opstapeling van factoren........

SCHIPHOL-OOST - Het ongeval op de Bosrandbrug op 22 juni, waarbij een auto klem kwam te zitten tussen de brug en de weg, is veroorzaakt door een opstapeling van factoren. De automobiliste negeerde een rood verkeerslicht en door de bediening van de brug zijn fouten gemaakt. Dat blijkt uit extern onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft laten uitvoeren. Diverse veiligheidssystemen van de brug blijken niet goed op elkaar afgestemd en de onderzoekers vinden het onverklaarbaar dat de brugwachter de auto via zijn camera’s niet op de brug heeft zien staan.

maart 30, 2017

Provincie Noord-Holland moet nog altijd officieel vaststellen dat er nooit nieuwe kassen op de plaats van de vervallen glastuinbouwgebieden in Rijsenhout komen......

RIJSENHOUT - Provincie Noord-Holland moet nog altijd officieel vaststellen dat er nooit nieuwe kassen op de plaats van de vervallen glastuinbouwgebieden in Rijsenhout komen. Rijsenhout, de lokale glastuinbouwers, de gemeente Haarlemmermeer en Greenport Aalsmeer zijn het er al over eens dat de gapende gaten in de bebouwde kom van Rijsenhout niet voor glastuinbouw maar beter voor iets anders, zoals woningbouw, kunnen worden ingezet.

augustus 10, 2016

De provincie Noord-Holland sluit niet op 10 maar op dinsdag 16 augustus de Schipholdraaibrug af........

SCHIPHOL - De provincie Noord-Holland sluit niet op 10 maar op dinsdag 16 augustus de Schipholdraaibrug af voor fietsers en voetgangers. De afsluiting duurt van 6 tot 20 uur.

Fietsers en voetgangers volgen tijdens de afsluiting de omleiding die sinds mei 2016 is ingesteld voor bromfietsers, via de Bosrandbrug en het Amsterdamse Bos. Voor auto’s was de brug al afgesloten. De afsluiting heeft geen gevolgen voor de scheepvaart.

augustus 4, 2016

De provincie Noord-Holland sluit woensdag 10 augustus van 06.00 tot 20.00 uur de Schipholdraaibrug bij Schiphol-Oost geheel af.........

BADHOEVEDORP - De provincie Noord-Holland sluit woensdag 10 augustus van 06.00 tot 20.00 uur de Schipholdraaibrug bij Schiphol-Oost geheel af. De brug was al gesloten voor autoverkeer. Er wordt voor de fietsers een omleiding ingesteld via de Bosrandbrug en het Amsterdamse Bos.

De afsluiting is noodzakelijk om wanden te plaatsen voor het nieuwe landhoofd aan de Schipholdijk. Om hier goed bij te kunnen, wordt de brug open gezet.

maart 24, 2016

Johan Remkes is herbenoemd als commissaris van de Koning in Noord-Holland.....

HAARLEMMERMEER - Bij Koninklijk Besluit van 16 maart is de heer J.W. (Johan) Remkes herbenoemd als commissaris van de Koning in Noord-Holland. De tweede termijn van Johan Remkes start op 1 juli 2016.

Johan Remkes is sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Zijn termijn loopt dus in juli 2016 af. De heer Remkes heeft in oktober vorig jaar te kennen gegeven dat hij zich graag beschikbaar stelt voor een tweede ambtstermijn. Provinciale Staten hebben op 7 maart 2016 positief geadviseerd over de herbenoeming. 

oktober 1, 2015

Volgend jaar besteedt Noord-Holland taken op het gebied van Vergunningen uit......

HAARLEMMERMEER - Met ingang van volgend jaar besteedt Provincie Noord-Holland een groot aantal taken op het gebied van Vergunningen en Handhaving uit.
Deze worden dan uitgevoerd door omgevings- en uitvoeringsdiensten. Burgers en het bedrijfsleven kunnen bij hen terecht voor onder andere vragen over de kwaliteit van het oppervlakte zwemwater, vergunningverlening vuurwerk en vergunningverlening bodem.
Volgens Gedeputeerde Tjeerd Talsma wil de provincie meer de regie gaan voeren, waarbij bekeken wordt welke partij de taken het beste kan uitvoeren.
 

maart 26, 2015

De provincie Noord-Holland wil een impuls geven aan de opwekking van duurzame energie.........

HAARLEMMERMEER - De provincie Noord-Holland wil een impuls geven aan de opwekking van duurzame energie door middel van zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen.
In totaal stelt de provincie ruim twee miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’.

maart 18, 2015

Voor de verkiezingen van vandaag kan men tot 9 uur vanavond ook stemmen op het station van Hoofddorp. Vanmorgen was er een goede opkomst. Veel reizigers maakten gebruik om op deze manier hun stem uit te brengen……
 

HOOFDDORP – Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van vandaag kan tot 9 uur vanavond kunnen Haarlemmermeerders ook hun stem uitbrengen op het station van Hoofddorp.

Hiertoe zijn er speciale stemhokjes geplaatst bij De Broodzaak en de Kiosk op het station.
Vanmorgen was er een goede opkomst.
Veel reizigers maakten gebruik om op deze manier hun stem uit te brengen.

Tijdens deze verkiezingen kan op bijna 160 stations in heel Nederland gestemd worden.
 

november 24, 2014

De busbaan bij de halte Bornholm aan de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp is van het weekend hersteld....

HOOFDDORP – De busbaan bij de halte Bornholm aan de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp is van het weekend hersteld.

De baan was beschadigd geraakt door betonnen platen die onder het asfalt waren verzakt. Om te voorkomen dat daardoor het asfalt gaat scheuren is de situatie snel aangepakt.

Door de reparatie is er ook een einde gekomen aan het geluidsoverlast van bussen die over de hobbels rijden.
 

augustus 21, 2014

De waarschuwing voor gevaarlijk zwemwater in het Haarlemmermeerse Bos is gedeeltelijk opgeheven.....

HAARLEMMERMEER - De waarschuwing voor gevaarlijk zwemwater in het Haarlemmermeerse Bos is gedeeltelijk opgeheven.
De provincie Noord-Holland gaf de waarschuwing op 31 juli af voor zowel de Spartelvijver als het Zuidstrand.
Op beide plekken was de concentratie van blauwalgen te hoog.
De waarschuwing voor het zwemgedeelte aan het Zuidstrand is inmiddels opgeheven, zo heeft de provincie op de website zwemwater.nl gemeld. Voor de Spartelvijver geldt de waarschuwing echter nog wel.

maart 18, 2014

Op initiatief van GroenLinks bieden de wethouders van vijf Noord-Hollandse gemeenten het Provinciebestuur op 17 maart een brandbrief aan waarin zij het Provinciebestuur vragen hen eindelijk toe te staan binnen hun eigen gemeente windmolens te plaatsen......

Op initiatief van GroenLinks bieden de wethouders van vijf Noord-Hollandse gemeenten het Provinciebestuur op 17 maart een brandbrief aan waarin zij het Provinciebestuur vragen hen eindelijk toe te staan binnen hun eigen gemeente windmolens te plaatsen.

De Provincie Noord-Holland heeft nog altijd een algemeen verbod op nieuwe windmolens. Dit terwijl er volgens deze gemeenten in Noord-Holland voldoende geschikte locaties zijn.

De gemeenten Amsterdam, Diemen, Zaanstad, Velsen en Haarlemmermeer willen graag ruimte bieden voor zo’n 200 megawatt aan windenergie.

februari 18, 2014

In een gesprek tussen de gemeenten Velsen, Diemen, Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam heeft de provincie Noord-Holland aangegeven dat zij extra windlocaties beschikbaar wil maken.....

HAARLEMMERMEER - In een gesprek tussen de gemeenten Velsen, Diemen, Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam heeft de provincie Noord-Holland aangegeven dat zij extra windlocaties beschikbaar wil maken.
Hiermee lijkt het eerdere verbod op extra windlocaties van de baan. De snelheid van de totstandkoming van plannen voor windenergie blijft de vijf Noord-Hollandse gemeenten zorgen baren.
Gisteren werd namelijk duidelijk dat het provinciebestuur pas eind 2014 een besluit wil nemen over het mogelijk maken van nieuwe locaties.

december 11, 2013

Als het aan de PvdA ligt, dient de provincie een zienswijze in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het draait in dit geval om het voornemen van het kabinet om toekomstige hoogbouw in Amsterdam aan banden te leggen ten behoeve van de vliegveiligheid rond Schiphol.....

NOORD-HOLLAND - Als het aan de PvdA ligt, dient de provincie een zienswijze in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het draait in dit geval om het voornemen van het kabinet om toekomstige hoogbouw in Amsterdam aan banden te leggen ten behoeve van de vliegveiligheid rond Schiphol. De partij heeft dinsdag vragen over de kwestie gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Het kabinet wil per 1 juli een aantal extra beperkingen aan de omgeving opleggen.
 

november 26, 2013

In het weekend van 29 november tot 1 december wordt de Waterwolftunnel onder de Ringvaart tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer twee nachten afgesloten voor verkeer.....

HAARLEMMERMEER - In het weekend van 29 november tot 1 december wordt de Waterwolftunnel onder de Ringvaart tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer twee nachten afgesloten voor verkeer.
De afsluiting is nodig voor het uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden.
Verkeer op de nieuwe N201 wordt deels met behulp van borden omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.
De omleidingroutes maken vooral gebruik van de N196.
 

november 25, 2013

De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de op- en afritten van de A4 van en naar de N201/Kruisweg in de gemeente Haarlemmermeer.....

HOOFDDORP - De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit aan de op- en afritten van de A4 van en naar de N201/Kruisweg in de gemeente Haarlemmermeer.
In het weekend van 29 november tot 2 december vindt daarom een weekendafsluiting plaats van de oprit naar Amsterdam en de afrit vanuit Den Haag.
Verkeer wordt onder andere omgeleid via Schiphol of via de A4/A9. De omleidingen en exacte start- en eindtijden worden ter plaatse met borden aangegeven.
Tijdens dit weekend moet rekening gehouden worden met vertraging.
 

november 19, 2013

Van vrijdagavond 29 november tot zaterdagmorgen 30 november sluit de provincie Noord-Holland een gedeelte van de Leimuiderweg (N207) en de Driemerenweg (N205) af.....

HAARLEMMERMEER - Van vrijdagavond 29 november tot zaterdagmorgen 30 november sluit de provincie Noord-Holland een gedeelte van de Leimuiderweg (N207) en de Driemerenweg (N205) af. Dit in verband met het verplaatsen van wegafzettingen en het aanbrengen van tijdelijke markeringen op de weg.
De afsluiting vindt plaats in het kader van de rijbaanverdubbeling van de N207 tussen de Valutaweg en de provinciale weg N205.
De werkzaamheden op het traject tussen rijksweg A4 en de Valutaweg zijn gereed.
Meer informatie staat op www.infoN207.nl

oktober 16, 2013

Noord-Holland houdt de deur op een kier voor een fusie met Flevoland en Utrecht. Provinciale Staten heeft een door de PvdA ingediende motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten op pad worden gestuurd met een duidelijke opdracht.....

NOORD-HOLLAND - Noord-Holland houdt de deur op een kier voor een fusie met Flevoland en Utrecht. Provinciale Staten heeft een door de PvdA ingediende motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten op pad worden gestuurd met een duidelijke opdracht. De opdracht luidt als volgt: overleg met het Rijk over meer taken en bevoegdheden voor de nieuwe zogeheten Noordvleugelprovincie. De nieuwe provincie moet volgens PvdA-Statenlid Adnan Tekin een takenpakket krijgen wat past bij de grotere schaal en de daarbij behorende uitdagingen.

oktober 12, 2013

De provincie Noord-Holland heeft deze week 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om bewoners en dorpen die last hebben van Schiphol herrie tegemoet te komen. Ook komt er een nieuw geluidsstelsel dat geluidsoverlast moet verminderen......

De provincie Noord-Holland heeft deze week 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om bewoners en dorpen die last hebben van Schiphol herrie tegemoet te komen.

Ook komt er een nieuw geluidsstelsel dat geluidsoverlast moet verminderen. Vliegtuigen zullen in de toekomst starten en landen op de banen die het minste geluidsoverlast veroorzaken. Schiphol mag dan groeien naar 510.000 vluchten per jaar in 2020.

De fractie van PvdA in de provincie zet hier kanttekeningen bij en zal scherp in de gaten houden dat het geld niet als dekking voor meer vliegtuigoverlast gebruikt wordt.

september 25, 2013

De nieuwe N201 wordt zaterdag 14 december in gebruik genomen door hardlopers. Op die dag wordt éénmalig de N201 Run gehouden. Daarna kunnen we pas met z'n allen over de weg rijden. Naast de hardloopwedstrijden zijn er nog tal van andere activiteiten.....

HAARLEMMERMEER - De nieuwe N201 wordt zaterdag 14 december in gebruik genomen door hardlopers. Op die dag wordt éénmalig de N201 Run gehouden. Daarna kunnen we pas met z'n allen over de weg rijden. Naast de hardloopwedstrijden zijn er nog tal van andere activiteiten. Op www.n201run.nl staat een overzicht. Hardlopers kunnen zich via de website aanmelden. De N201 Run is een initiatief van de provincie Noord-Holland en De Telegraaf.  

september 25, 2013

De provincie Noord-Holland voert de komende maanden werkzaamheden uit aan de op- en afritten van de A4. Het gaat om de op- en afritten van en naar de N201/Kruisweg bij Hoofddorp. Van vrijdag 27 tot met maandag 30 september.....

HAARLEMMERMEER - De provincie Noord-Holland voert de komende maanden werkzaamheden uit aan de op- en afritten van de A4. Het gaat om de op- en afritten van en naar de N201/Kruisweg bij Hoofddorp. Van vrijdag 27 tot met maandag 30 september, vrijdag 4 tot en met maandag 7 oktober en vrijdag 6 tot en met maandag 9 december. Het verkeer moet tijdens deze dagen rekening houden met omleidingen en vertraging.