MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Jaarlijst | 19:00 - 20:00
Share |

Content about PvdA Haarlemmermeer

oktober 30, 2018

PvdA Haarlemmermeer maakt zich ernstige zorgen over de toenemende armoede binnen de gemeente......

PvdA Haarlemmermeer maakt zich ernstige zorgen over de toenemende armoede binnen de gemeente.

Er is een toename van mensen die bij de Voedselbank komen. Volgens Hans de Bats, voorzitter van de voedselbank, is van veel mensen hun leefgeld vaak zo laag dat ze naar de Voedselbank moeten.

PvdA-fractievoorzitter en lijsstrekker Mieke Booij vindt dat deze mensen hulp verdienen.

september 26, 2018

De PvdA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over illegale pensions voor Poolse arbeidskrachten in Rijsenhout......

De PvdA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over illegale pensions voor Poolse arbeidskrachten in Rijsenhout.

De sociaal-democraten maken zich er net als de inwoners van Rijsenhout zorgen over.

Volgens de PvdA zijn de omstandigheden voor de arbeidsmigrant verre van optimaal.

Er wonen ongeveer tien mensen samen in een pension, er zijn beperkte sanitaire voorzieningen en de huren zijn relatief hoog.

september 22, 2018

De afgelopen jaren zijn plannen ontwikkeld voor Badhoevedorp na de omlegging van de A9......

De afgelopen jaren zijn plannen ontwikkeld voor Badhoevedorp na de omlegging van de A9.

Dorpsraad, ondernemingsvereniging en bewoners hebben aangekondigd uit het participatieproces voor het centrum te stappen.

Men zegt het gevoel te hebben dat niet of nauwelijks naar hun inbreng is geluisterd. Het nu gepresenteerde ontwerp zou haaks staan op het gezellige dorpse centrum dat bewoners en winkeliers in Badhoevedorp wensen.

april 27, 2018

Na opnieuw een ongeval op de Beechavenue in Rozenburg heeft de PvdA-fractie Haarlemmermeer deze week aan het College van B en W opgave gevraagd .....

HOOFDDORP - Na opnieuw een ongeval op de Beechavenue in Rozenburg heeft de PvdA-fractie Haarlemmermeer deze week aan het College van B en W opgave gevraagd van het aantal aanrijdingen met letsel.

De PvdA vindt dat er op de Beechavenue veel te veel aanrijdingen plaatsvinden en dat maatregelen van de gemeente, om ter plaatse de verkeersveiligheid te verbeteren, tot nu toe zijn uitgebleven.

februari 26, 2018

De fractie van de PVDA in Haarlemmermeer heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de jaarlijks terugkerende modderloop Mud Masters.....

De fractie van de PvdA in Haarlemmermeer heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de jaarlijks terugkerende modderloop Mud Masters in het Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp.

De Mud Masters vinden dit jaar plaats op 21 en 22 april, precies tijdens het broedseizoen van vogels.

Bij de Mud Masters vorig jaar zei wethouder Elzakalai maatregelen te nemen om broedende vogels niet te verstoren. De partij wil weten welke maatregelen dat waren.
 

februari 7, 2018

De fractie van de PVDA in de Haarlemmermeerse gemeenteraad verzet zich tegen het voornemen van het college om het parkeer- en rijverbod voor vrachtwagens in woonwijken te schrappen......

De fractie van de PVDA in de Haarlemmermeerse gemeenteraad verzet zich tegen het voornemen van het college om het parkeer- en rijverbod voor vrachtwagens in woonwijken te schrappen.

De raad behandelt aanstaande donderdag de Algemene Plaatselijke Verordening waarin regelgeving over dit onderwerp is vastgelegd.
De sociaal democraten vrezen gevolgen voor de nachtrust.

Bovendien zou de leefbaarheid in wijken achteruit gaan als voortaan ongeacht het tijdstip vrachtwagens gewoon mogen rijden door en parkeren in woonwijken.

december 21, 2017

Naar aanleiding van een recente aflevering van het tv-programma Monitor maakt PvdA Haarlemmermeer zich grote zorgen over de situatie van mensen die op de wachtlijst staan voor een verpleeghuis.......

HOOFDDORP – Naar aanleiding van een recente aflevering van het tv-programma Monitor maakt PvdA Haarlemmermeer zich grote zorgen over de situatie van mensen die op de wachtlijst staan voor een verpleeghuis. Deze mensen vallen direct onder de Wet langdurige zorg, waardoor het aantal zorguren minder wordt terwijl de eigen bijdrage juist omhoog gaat. Omdat zij nog thuis wonen hebben ze juist meer zorguren nodig.

oktober 3, 2017

De PvdA heeft het college gevraagd of Haarlemmermeer gebruik maakt van ontslagroutes voor ambtenaren via outplacementbureaus......

De PvdA heeft het college gevraagd of Haarlemmermeer gebruik maakt van ontslagroutes voor ambtenaren via outplacementbureaus.

Ambtenaren treden in die gevallen in dienst van het outplacementbureau en worden begeleid naar werk.
Als dit niet tot resultaat leidt, volgt ontslag. Het UWV betaalt vervolgens de WW uitkering. De gemeente is van de uitkeringskosten af.

Gemeenten profiteren hierdoor, tot frustratie van de PvdA, van de door werkgevers en werknemers bekostigde werkloosheidsverzekering.

juli 26, 2017

Ondanks de zomervakantie en het feit dat ook de gemeenteraad in Haarlemmermeer met politiek reces is, blijft de PvdA-Haarlemmermeer gewoon bereikbaar.......

HOOFDDORP – Ondanks de zomervakantie en het feit dat ook de gemeenteraad in Haarlemmermeer met politiek reces is, blijft de PvdA-Haarlemmermeer gewoon bereikbaar.

Want met vakantie zijn betekent volgens de PvdA niet dat er geen aandacht is voor ontwikkelingen of gebeurtenissen in de gemeente Haarlemmermeer die acute aandacht verdienen.

Via pvda@haarlemmermeer.nl kunnen inwoners van Haarlemmermeer in de zomervakantie in contact komen met deze politieke partij

juli 17, 2017

PvdA-raadslid Wil Landzaat heeft tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraadsvergadering haar beklag gedaan over de geparkeerde fietsen op de Nieuweweg in Hoofddorp......

HOOFDDORP – PvdA-raadslid Wil Landzaat heeft tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraadsvergadering haar beklag gedaan over de geparkeerde fietsen op de Nieuweweg.

Volgens haar is het een puinzooi met schots en scheef geparkeerde fietsen op deze locatie tegenover Boekhandel Stevens.

Raadslid Landzaat opperde om op deze plek zogenaamde nietjes neer te zetten waartegen fietsers hun fietsen kunnen parkeren.

Verantwoordelijk wethouder Derk Reneman zegt de situatie te zullen bekijken en indien nodig maatregelen nemen.

juni 13, 2017

Vooruitlopend op het samengaan van de gemeenten, gaan de PvdA afdelingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude nu al een fusie aan......

HAARLEMMERMEER - Vooruitlopend op het samengaan van de gemeenten, gaan de PvdA afdelingen van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude nu al een fusie aan.

Op deze manier wil de PvdA de gemeenteraadsverkiezing van november 2018 optimaal voorbereiden.

Het nieuw gekozen bestuur bestaat onder meer uit voorzitter Francien Anker, Mohamad Saad als secretaris en Henk Lubberts als penningmeester.

Per 1 januari 2019 worden de twee gemeentes gefuseerd tot één gemeente.
 

april 19, 2017

De Mud Masters zullen het komend weekend bij Vijfhuizen plaatsvinden, maar in tegenstelling tot andere jaren valt het sportevenement nu precies in het broedseizoen.......

VIJFHUIZEN – De PvdA-Haarlemmermeer pleit voor een andere periode voor het Mud Mastersevenement in Haarlemmermeer.

De Mud Masters zullen het komend weekend bij Vijfhuizen plaatsvinden, maar in tegenstelling tot andere jaren valt het sportevenement nu precies in het broedseizoen.

Net zoals Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Natuureducatie en Duurzaamheid Zuid-Kennemerland wil de PvdA dat de gemeente Haarlemmermeer de Mud Masters alleen nog maar een vergunning buiten het broedseizoen gaat verlenen.
 

maart 1, 2017

De PvdA Haarlemmermeer organiseert tijdens de Internationale Vrouwendag op 8 maart in Hoofddorp de themavond: “Sterke vrouwen gezocht!”.......

HOOFDDORP – De PvdA Haarlemmermeer organiseert tijdens de Internationale Vrouwendag op 8 maart in Hoofddorp de themavond: “Sterke vrouwen gezocht!”

De helft van onze bevolking bestaat uit vrouwen, maar dit is volgens de PvdA niet echt terug te zien in ons politieke landschap.

oktober 22, 2016

Volgens PvdA-fractieassistent Bert den Elzen moet de gemeente Haarlemmermeer haar successen in duurzame projecten veel breder uitdragen.....

HOOFDDORP – Volgens PvdA-fractieassistent Bert den Elzen moet de gemeente Haarlemmermeer haar successen in duurzame projecten veel breder uitdragen.

Den Elzen is van mening dat de behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid onvoldoende bekend zijn bij de gemiddelde inwoner van Haarlemmermeer.

Volgens wethouder Duurzaamheid John Nederstigt informeert de gemeente haar inwoners wel degelijk.

april 28, 2016

PvdA-raadslid Willem Klijn heeft het college spoedvragen gesteld naar aanleiding van een brandbrief van inwoners uit Badhoevedorp en Nieuwe Meer.......

HAARLEMMERMERMEER – PvdA-raadslid Willem Klijn heeft het college spoedvragen gesteld naar aanleiding van een brandbrief van inwoners uit Badhoevedorp en Nieuwe Meer.

Naast deze brief stuurden zij ook verontrustende filmbeelden mee van het afgegraven dijklichaam ter hoogte van de golfbaan welke ooit is aangelegd op ernstig vervuilde grond.

Vanwege de omlegging van de A9 heeft Rijkswaterstaat een gedeelte van de dijk rond de vervuilde grond nu afgegraven.

februari 23, 2016

De PvdA-fractie houdt haar twijfels of een rotonde op de Waddenweg-Deltaweg in Hoofddorp wel de meest verkeersveilige optie is.......

HOOFDDORP - De PvdA-fractie houdt haar twijfels of een rotonde op de Waddenweg-Deltaweg in Hoofddorp wel de meest verkeersveilige optie is.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die PvdA-raadslid Willem Klijn aan het college van B en W heeft gesteld.

februari 8, 2016

Ook dit jaar deelt de PvdA-Haarlemmermeer met Valentijnsdag bossen rozen uit in zorginstellingen in Haarlemmermeer.....

Ook dit jaar deelt de PvdA-Haarlemmermeer met Valentijnsdag bossen rozen uit in zorginstellingen in Haarlemmermeer.

Op deze manier wil de PvdA haar waardering uitdrukken voor het zorgpersoneel en de vele vrijwilligers in de zorgsector.

Op de dag voor Valentijnsdag, zaterdag 13 februari, zal men deze bossen rozen uitdelen met het verzoek de volle bos rozen op een voor iedereen zichtbare plek neer te zette.

januari 20, 2016

Fedde Monsma is tijdens een recente PvdA vergadering verkozen tot algemeen bestuurslid van de afdeling Haarlemmermeer..... 

HAARLEMMERMEER- Fedde Monsma is tijdens een recente PvdA vergadering verkozen tot algemeen bestuurslid van de afdeling Haarlemmermeer.

Voor hem is dit een bewuste keuze om hiermee politiek actief te worden in de gemeente Haarlemmermeer.

De heer Monsma zegt al jaren lid van de PvdA te zijn, omdat hij op die manier zijn steun voor het sociaaldemocratische gedachtegoed kan laten zien.
 

januari 2, 2016

De bushokjes in Zwanenburg voor lijn 161 zijn in december alsnog verplaatst. De lokale PvdA heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer......

ZWANENBURG - De bushokjes in Zwanenburg voor lijn 161 zijn in december alsnog verplaatst.

De Haarlemmermeerse PvdA-fractie had al enige tijd aangedrongen op verplaatsing van de hokjes, omdat de haltes zelf al eerder verplaatst waren.

De route van buslijn 161 was al drie jaar geleden veranderd waarbij ook de haltes verplaatst werden, maar de bushokjes blieven op de oude locatie bleven staan.

De lokale PvdA heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer.

oktober 29, 2015

PvdA Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.......

HOOFDDORP – De fractie van de PvdA Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders betreffende de schade aan de bomen in Haarlemmermeer na de recente stormen.
Volgens de PvdA zijn er op vele plekken in Haarlemmermeer nog gaten in de rijen nog staande bomen en zijn in de straten dicht geplaveide boomspiegels te zien. De partij wil van het college weten op welke manier de omgewaaide cq na de storm gekapte bomen weer worden vervangen en hoe dit financieel gedekt is.
 

augustus 29, 2015

Volgens PvdA-raadslid Fineke Eveleens zou het goed zijn als er een budget komt om via een snelle route en met eenmalige subsidies nieuwe activiteiten van de grond te krijgen......

HOOFDDORP – Volgens PvdA-raadslid Fineke Eveleens zou het goed zijn als er een budget komt om via een snelle route en met eenmalige subsidies nieuwe activiteiten van de grond te krijgen.

GroenLinks-raadslid Maaike Ballieux vindt dat een goed idee, maar zegt dat dit al eens gedaan is en dat dit destijds geen blijvende initiatieven heeft opgeleverd.

Eveleens liet haar proefballon op toen de gemeenteraad zich boog over de 42 miljoen euro subsidies die in de toekomst worden verstrekt aan sport en cultuur en waarbij 15 procent een andere bestemming zal krijgen.

augustus 11, 2015

Op 18 augustus houdt de fractie van de PvdA haar fractiespreekuur..........

HOOFDDORP - Op dinsdag 18 augustus houdt de fractie van de PvdA Haarlemmermeer haar fractiespreekuur.
In de burgerzaal van het gemeentehuis in Hoofddorp zitten Mieke Booij en Fineke Eveleens van 19.30 tot 20.00 uur klaar om uw vragen, opmerkingen of suggesties aan te horen.
Tijdens het spreekuur kan er ook een beroep worden gedaan op het PvdA ombudsteam voor eventuele hulp en ondersteuning bij persoonlijke problemen.
Er is ook een mogelijkheid om een afspraak te maken voor een ander moment via pvda@haarlemmermeer.nl.
 

april 30, 2015

PvdA Haarlemmermeer vindt dat “bed, bad en brood” moet blijven..........

HOOFDDORP - PvdA Haarlemmermeer vindt dat “bed, bad en brood” ook in Kennemerland moet blijven. De fractie neemt daarmee een afwijkend standpunt in ten aanzien van het kabinetsbeleid.
Het kabinet wil de opvang beperken tot vijf grote steden en het uitzetcentrum in Ter Apel en vindt dat mensen die niet mee willen werken aan hun uitzetting het recht op opvang verspelen.
PvdA Haarlemmermeer is echter van mening dat niet iedereen die is uitgeprocedeerd terug kan naar het land van herkomst en dat ieder mens recht heeft op een menswaardige behandeling.

april 8, 2015

Zaterdag 11 april gaan de PvdA en HAP samen op stap om in Badhoevedorp met bewoners in gesprek te gaan. Vanaf 10.00 uur zullen de fracties in het Dorpshuis Badhoevedorp aanwezig……

BADHOEVEDORP - Zaterdag 11 april gaan de PvdA en HAP samen op stap om in Badhoevedorp met bewoners in gesprek te gaan.

Want zowel de dorpsraad als bewoners maken zich momenteel zorgen over het voorzieningengebied Badhoevedorp en de inbreng van toekomstige gebruikers en omwonenden.

Vanaf 10.00 uur zullen de fracties van HAP en de PvdA in het Dorpshuis Badhoevedorp aanwezig zijn om van bewoners te horen wat zij vinden en denken over de ontwikkelingen rondom het voorzieningengebied en participatie in het algemeen.