MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about Rinus Beusenberg

november 29, 2017

Ondernemer en gemeenteraadslid Rinus Beusenberg heeft ook in hoger beroep de tuchtzaak tegen zijn vroegere advocaat Harry van Schie verloren..........

HOOFDDORP - Ondernemer en gemeenteraadslid Rinus Beusenberg heeft ook in hoger beroep de tuchtzaak tegen zijn vroegere advocaat Harry van Schie verloren. Het Hof van Discipline heeft deze week geoordeeld dat de klachten tegen de raadsman verjaard of ongegrond zijn. Beusenberg had zijn vroegere advocaat onder meer aangeklaagd voor het frustreren van zijn rechtszaken, het in strijd met de regels aannemen van een hypotheek op een pand van Beusenberg en buitensporig hoge declaraties.

november 28, 2017

Forza! heeft maar liefst 41 schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over een grondaankoop van de gemeente Haarlemmermeer in 2004.......

Forza! heeft maar liefst 41 schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over een grondaankoop van de gemeente Haarlemmermeer in 2004.

De gemeente kocht toen in De Liede 85.090 vierkante meter grond van toenmalig ondernemer en huidig gemeenteraadslid Rinus Beusenberg en verkocht die later voor een veel hogere prijs door.

Forza! wil onder meer weten of de gemeente voor aankoop de ondernemer heeft voorgehouden, dat de grond niet ontwikkeld kon worden om de aankoopprijs laag te houden.

september 12, 2017

Wethouder Ap Reinders zegt toe met scholen in gesprek te gaan om te onderzoeken of in Haarlemmermeer kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan.......

Wethouder Ap Reinders zegt toe met scholen in gesprek te gaan om te onderzoeken of in Haarlemmermeer kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan.

Het initiatief komt van raadslid Rinus Beusenberg van de partij SRH. Hij diende een motie met die strekking in en kreeg de steun van alle partijen, behoudens de VVD.

Volgens Beusenberg mag het niet zo zijn, dat kinderen als gevolg van armoede in het gezin met een lege maag rondlopen. Of dat in Haarlemmermeer ook voorkomt is niet bekend, vandaar het onderzoek.

juli 11, 2017

SRH-gemeenteraadslid Rinus Beusenberg zegt alles in het werk te willen stellen om ’de zaak Borus’ onderzocht te krijgen.....

HOOFDDORP – SRH-gemeenteraadslid Rinus Beusenberg zegt alles in het werk te willen stellen om ’de zaak Borus’ onderzocht te krijgen.

Kinderdagverblijf Borus liet bij sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp een pand bouwen, maar trok zich daarna terug uit dit project.

Later kocht de gemeente Haarlemmermeer dit pand voor veel meer geld dan taxatiewaarde.

De gemeente ging hierbij voor 1,2 miljoen euro het schip in.

Een onafhankelijk forensisch onderzoek naar deze zaak is hierna goedgekeurd door de huidige accountant.

mei 14, 2016

Naar aanleiding van de verhoren bij de enquêtecommissie over het honkbalstadion, heeft de fractie van SRH besloten een “Motie Voorkoming Alzheimer” aan de gemeenteraad voor te leggen......

HOOFDDORP – Naar aanleiding van de verhoren bij de enquêtecommissie over het honkbalstadion, heeft de fractie van SRH besloten een “Motie Voorkoming Alzheimer” aan de gemeenteraad voor te leggen.

Volgens SRH-fractievoorzitter Rinus Beusenberg heeft hij met kromme tenen kennis genomen over de manier waarop de commissie wordt geconfronteerd met geheugenverliezen van betrokken gehoorden.

april 27, 2016

Raadslid en ondernemer Rinus Beusenberg beschuldigt zijn vroegere advocaat Harry van Schie van kwalijke praktijken......

HOOFDDORP - Raadslid en ondernemer Rinus Beusenberg beschuldigt zijn vroegere advocaat Harry van Schie van kwalijke praktijken.

Volgens Beusenberg heeft zijn raadsman hem bewust benadeeld bij de rechtszaken tegen de gemeente Haarlemmermeer inzake het erotisch uitgaanscentrum City4Love.

Beusenberg zal hierom een klacht tegen Van Schie indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten.

Van Schie ontkent de beschuldigingen en zegt de belangen van Beusenberg altijd naar eer en geweten te hebben verdedigd.

april 21, 2016

SRH-fractievoorzitter Rinus Beusenberg wil als raadslid een “status aparte” in de gemeenteraad van Haarlemmermeer......

HOOFDDORP - SRH-fractievoorzitter Rinus Beusenberg wil als raadslid een “status aparte” in de gemeenteraad van Haarlemmermeer.

Met een verzoek voor een andere plek achterin in de raadszaal wil Beusenberg zich volgens eigen zeggen symbolisch los wil maken van de raad.

Volgens Beusenberg is hij achter bepaalde zaken gekomen en heeft hij de raad daar meerdere malen op geattendeerd, maar hierbij geen gehoor gevonden.

maart 24, 2016

Rinus Beusenberg wil dat B en W zich niet neerlegt bij de beslissing van het OM......

HOOFDDORP - Fractievoorzitter Rinus Beusenberg van SRH wil dat het college van B en W zich niet neerlegt bij de beslissing van het Openbaar Ministerie om fractievoorzitter Paul Meijer van Forza! niet te vervolgen. Volgens hem moet het college er via een procedure bij het gerechtshof in Amsterdam voor zorgen dat Meijer alsnog voor de rechter wordt gebracht wegens een dubbele declaratie van een debatavond. Volgens Justitie is hiervoor onvoldoende bewijs.

juli 3, 2015

De Haarlemmermeerse ondernemer en raadslid Rinus Beusenberg gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam......

HOOFDDORP – De Haarlemmermeerse ondernemer en raadslid Rinus Beusenberg gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam.

Het Amsterdamse hof stelde de gemeente Haarlemmermeer na een jarenlange juridische procedure onlangs in het gelijk.

Dit betrof een geschil van Beusenberg en de gemeente Haarlemmermeer over dubieuze grondtransacties.

april 18, 2015

SRH-raadslid Rinus Beusenberg wil een bespreking van de gemeenteraad over de ereburgers van Haarlemmermeer......

HOOFDDORP - SRH-raadslid Rinus Beusenberg wil een bespreking van de gemeenteraad over de ereburgers van Haarlemmermeer.

Vanwege de 'negatieve berichtgeving' waarin een aantal ereburgers uit Haarlemmermeer de laatste tijd worden genoemd, moet deze zaak volgens Beusenberg in de gemeenteraad besproken worden.

Dit zal waarschijnlijk geen openbare sessie worden omdat het seniorenconvent, dat bestaat uit de fractievoorzitters van alle partijen, de zaak aanstaande donderdagavond eerst in beslotenheid wil bespreken.

Bron: haarlemsdagblad.nl
 

april 8, 2015

Tijdens een eerdere rechtszitting in de heropeningszaak tussen Beusenberg en de gemeente Haarlemmermeer, gaf de voorzitter van het Hof te Amsterdam volgens Beusenberg te kennen het beschamend te vinden hoe met hem in deze zaak is omgegaan.......

Tijdens een eerdere rechtszitting in de heropeningszaak tussen Beusenberg en de gemeente Haarlemmermeer, gaf de voorzitter van het Hof te Amsterdam volgens Beusenberg te kennen het beschamend te vinden hoe met hem in deze zaak is omgegaan.

Verder sprak Raadsheer mr. de Bock volgens Beusenberg de wens uit om in mediation te gaan omdat het Hof hem niet in alles gelijk kon geven.

Ondanks bovengenoemde woorden van Raadsheer mr de Bock, heeft het Hof, aldus Beusenberg, hem in haar gerechtelijke uitspraak nu toch in alles ongelijk gegeven.
 

april 6, 2015

Het onderzoek naar de integriteit van Forza! Haarlemmermeer wordt mogelijk helemaal niet openbaar gemaakt. Dat antwoordden B & W op vragen van SRH-raadslid Rinus Beusenberg......

HOOFDDORP - Het onderzoek naar de integriteit van Forza! Haarlemmermeer wordt mogelijk helemaal niet openbaar gemaakt.

Dat antwoordden B & W op vragen van SRH-raadslid Rinus Beusenberg.

Het onderzoek dat voor een deel uitgevoerd wordt door KPMG, is nog niet voltooid.

Volgens twee ex-Forza-raadsleden zou de partij hebben gerommeld geld van de partij.

Er is een voorlopig rapport opgesteld, dat nog vertrouwelijk is.

Of het definitieve rapport openbaar wordt, is nog niet duidelijk.

Bron: Haarlems Dagblad
 

november 14, 2014

SRH-gemeenteraadslid Rinus Beusenberg is niet toegelaten als nieuw lid van de landelijke VVD. Hij heeft nu aangekondigd bezwaar te maken bij de Commissie van Beroep van de VVD……

HOOFDDORP - Gemeenteraadslid Rinus Beusenberg is niet toegelaten als nieuw lid van de landelijke VVD.

Beusenberg kreeg aanvankelijk een welkomstbrief, maar zijn lidmaatschap werd later teruggedraaid omdat hij volgens het hoofdbestuur het liberale gedachtengoed niet zou ondersteunen en activiteiten zou ondernemen die tegen de VVD zijn gericht.

Rinus Beusenberg heeft nu aangekondigd bezwaar te maken bij de Commissie van Beroep van de VVD, daar deze beslissing volgens hem het gevolg is van direct ingrijpen van de lokale afdeling van de VVD.

oktober 22, 2014

Het Gerechtshof heeft de uitspraak in de zaak tussen Rinus Beusenberg en de gemeente Haarlemmermeer uitgesteld tot 20 januari 2015.....

HOOFDDORP - Het Gerechtshof heeft de uitspraak in de zaak tussen Rinus Beusenberg en de gemeente Haarlemmermeer uitgesteld tot 20 januari 2015.

Beusenberg had gehoopt dat er nu eindelijk een uitspraak zou volgen, daar hij al ruim 19 maanden wacht op een uitspraak van het Hof.

Doordat er tot op heden nog geen uitspraak is gedaan, geeft Rinus Beusenberg aan niet blij te zijn met de financiële onzekerheid die hiermee gepaard gaat, maar desondanks de moed erin blijft houden.
 

augustus 29, 2014

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft toch arrest gewezen in de dwalingszaak tegen de gemeente Haarlemmermeer over de gronden in de Liede West......

HAARLEMMERMEER - Het Gerechtshof te Amsterdam heeft toch arrest gewezen in de dwalingszaak tegen de gemeente Haarlemmermeer over de gronden in de Liede West.

Dit blijkt uit de uitspraak van 26 augustus, die oorspronkelijk voor
9 september op de rol stond.

Rinus Beusenberg kreeg ongelijk, omdat hij volgens het Hof niet gedwaald heeft.

Hij heeft drie maanden de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.
 

augustus 28, 2014

Het Hof te Amsterdam heeft de uitspraak in de rechtszaak tussen Beusenberg en de gemeente Haarlemmermeer wederom met vier weken uitgesteld......

HAARLEMMERMEER - Het Hof te Amsterdam heeft de uitspraak in de rechtszaak tussen Beusenberg en de gemeente Haarlemmermeer wederom met vier weken uitgesteld tot 23 september a.s.
Deze rechtszaak betreft ‘de grote schadezaak’, aldus Beusenberg.
Op 9 september aanstaande staat de uitspraak in de dwalingszaak van Beusenberg tegen Haarlemmermeer op de agenda. Deze zaak gaat over 8.5 hectare grond die Beusenberg in bezit had op de Liede West.
 

augustus 12, 2014

De uitspraak van het Hof te Amsterdam heeft de dwalingszaak die Beusenberg tegen de gemeente Haarlemmermeer aanspande, met vier weken uitgesteld...................

HOOFDDORP – De uitspraak van het Hof te Amsterdam heeft de dwalingszaak die Beusenberg tegen de gemeente Haarlemmermeer aanspande, met vier weken uitgesteld.

In de grote schadezaak wacht Beusenberg al 17 maanden op een uitspraak, waarom deze uitspraak zolang op zich liet wachten werd hem duidelijk tijdens de zitting van de dwalingszaak op 1 juli jongstleden. 

juli 31, 2014

Het gerechtshof in Amsterdam blijkt meer tijd nodig te hebben om uitspraak te kunnen doen in de zaak tussen de gemeente Haarlemmermeer en gemeenteraadslid/ondernemer Rinus Beusenberg.....

HAARLEMMERMEER – Het gerechtshof in Amsterdam blijkt meer tijd nodig te hebben om uitspraak te kunnen doen in de zaak tussen de gemeente Haarlemmermeer en gemeenteraadslid/ondernemer Rinus Beusenberg.

Deze rechtszaak betreft de malversaties rond de gronden op bedrijventerrein De Liede.

De uitspraak in deze zaak zou eigenlijk op 12 augustus moeten zijn, maar zal volgens het gerechtshof nu pas op 26 augustus plaatsvinden.
 

juli 3, 2014

Dinsdagmorgen vond het Hoger Beroep tegen de gemeente Haarlemmermeer plaats. Deze was aangevraagd door Rinus Beusenberg...

HAARLEMMERMEER – Dinsdagmorgen vond het Hoger Beroep tegen de gemeente Haarlemmermeer plaats. Deze was aangevraagd door Rinus Beusenberg. De zaak ging om stukken grond die hij aan de gemeente begin 2004 had verkocht. Een oud topambtenaar van de gemeente, die inmiddels overleden is, hield Beusenberg voor dat zijn op de Liede gelegen gronden niet ontwikkeld konden worden.

april 9, 2014

Fractievoorzitter Rinus Beusenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer heeft zich tot minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gewend voor een onderzoek naar fraude met fractievergoedingen in Haarlemmermeer......

HOOFDDORP - Fractievoorzitter Rinus Beusenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer heeft zich tot minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gewend voor een onderzoek naar fraude met fractievergoedingen in Haarlemmermeer.

Volgens Beusenberg wordt hij tegengewerkt om zo'n onderzoek te houden en worden zijn brieven niet doorgestuurd naar alle raadsleden.

Aanleiding voor dit onderzoek is de melding van RTLnieuws, voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat er één en ander mis was met de fractievergoedingen in Haarlemmermeer.

maart 3, 2014

Lijsttrekker en fractievoorzitter van Sociaal Rechts Haarlemmermeer, Rinus Beusenberg, heeft afgelopen zaterdag voor de pers een wel zeer bijzondere verkiezingsposter onthuld.

HOOFDDORP - Lijsttrekker en fractievoorzitter van Sociaal Rechts Haarlemmermeer, Rinus Beusenberg, heeft afgelopen zaterdag voor de pers een wel zeer bijzondere verkiezingsposter onthuld.
Op deze poster ligt iemand op de schoot van Beusenberg die een klap op zijn blote billen krijgt.
Volgens Beusenberg stelt die persoon bepaalde politieke partijen in de gemeente Haarlemmermeer voor die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen billenkoek van hem zullen krijgen.

januari 28, 2014

In Lisserbroek gaat het gerucht dat raadslid Marjolein Steffens van de politieke partij HAP honderdduizend euro...

HAARLEMMERMEER - In Lisserbroek gaat het gerucht dat raadslid Marjolein Steffens van de politieke partij HAP honderdduizend euro kreeg om raadslid Peter van Groenigen van de HAP zijn mond te laten houden over allerlei al dan niet dubieuze grondtransacties in Haarlemmermeer.

Om het gerucht te ontkrachten vroeg Van Groeningen tijdens een raadsvergadering aan raadslid Rinus Beusenberg of het verhaal bij hem vandaan kwam.

januari 24, 2014

Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer gaat juridische stappen ondernemen tegen raadslid Rinus Beusenberg......

Het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer gaat juridische stappen ondernemen tegen raadslid Rinus Beusenberg.

Dit naar aanleiding van aanhoudende uitspraken en beschuldigingen van Beusenberg.

Hij beweert onder andere dat burgemeester Theo Weterings en een meerderheid van de gemeenteraad een strategie hebben om hem op het verkeerde been te zetten.

Ook meldt hij dat de gemeente met de ABN AMRO Bank heeft samengespand om zijn project voor een erotisch uitgaanscentrum te blokkeren.

december 17, 2013

Zaterdagavond is Rinus Beusenberg unaniem door de leden van Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH) herkozen als lijsttrekker voor de komende vier jaar.....

HAARLEMMERMEER - Zaterdagavond is Rinus Beusenberg unaniem door de leden van Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH) herkozen als lijsttrekker voor de komende vier jaar.
Beusenberg laat weten het een eer te vinden, dat de leden van SRH unaniem voor hem hebben gekozen.

Verder laat Beusenberg weten dat de onderzoeken naar dubieuze grondtransacties in volle gang zijn.
Hij verwacht, dat SRH in de aankomende raadsperiode de deksel definitief van de beerput zal gaan trekken.