MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
De Jaarlijst | 19:00 - 20:00
Share |

Content about Televerde

oktober 10, 2018

De gemeenteraad van Haarlemmermeer houdt een spoedraadsvergadering op donderdag 11 oktober......

De gemeenteraad van Haarlemmermeer houdt een spoedraadsvergadering op donderdag 11 oktober.

Het raadsdebat gaat over de gerechtelijke uitspraak dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld bij de grondtransacties van het vastgoedbedrijf Televerde.

Het bedrijf claimt minimaal 265 miljoen van Haarlemmermeer, omdat het zich benadeeld voelt door tegenwerking van de gemeente en Schiphol.

Het debat is aangevraagd door de fractie van Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH).

mei 23, 2017

Vastgoedbedrijf Televerde heeft een miljoenenclaim ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer.....

HAARLEMMERMEER - Vastgoedbedrijf Televerde heeft een miljoenenclaim ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer.

Het dochterbedrijf van vastgoedontwikkelaar Chiphol zegt minimaal 265 miljoen euro schade te hebben geleden door onrechtmatig handelen en het niet nakomen van vastgelegde afspraken door Haarlemmermeer.

Chipshol sloot in 1989 een overeenkomst met Haarlemmermeer over de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten zuiden van Badhoevedorp en het tracé voor omlegging van de A9.