MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Onderweg | 16:00 - 18:00
Share |

Content about Ymere

november 8, 2018

Vrijdag 9 november vindt de feestelijke oplevering plaats van de laatste sociale huurwoningen van het project Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep........

Vrijdag 9 november vindt de feestelijke oplevering plaats van de laatste sociale huurwoningen van het project Nieuwe Kom in Nieuw-Vennep.Het afgelopen jaar heeft Ymere in de nieuwe buurt bij de Jonkheer van de Pollstraat 23 sociale eengezinswoningen, 41 sociale huurappartementen en 40 koopwoningen gerealiseerd. Dit stukje Nieuwe Kom heeft een echt dorps karakter gekregen. Voorafgaand aan het feest geeft wethouder Horn rond kwart over twee een rondleiding in het centrumgebied van Nieuw-Vennep met tekst en uitleg over andere ontwikkelingen in het centrumgebied.

oktober 12, 2018

Onder de naam “van Groot naar Beter” gaan woningcorporatie Ymere en Haarlemmermeer huurders met een grote sociale huurwoning helpen........

Onder de naam “van Groot naar Beter” gaan woningcorporatie Ymere en Haarlemmermeer huurders met een grote sociale huurwoning helpen, om met voorrang te verhuizen naar een kleinere huurwoning die beter past bij hun levensfase.

De hulp bestaat uit een ontzorgservice, behoud van de huidige huur mocht het nieuwe huis duurder zijn, en een tegemoetkoming van 1000 euro voor de verhuiskosten.

september 15, 2018

De eerste bewoners van de totaal vernieuwde Jonkheer Van de Pollstraat in Nieuw-Vennep hebben deze week de sleutel van hun nieuwe sociale huurwoning gekregen.......

De eerste bewoners van de totaal vernieuwde Jonkheer Van de Pollstraat in Nieuw-Vennep hebben deze week de sleutel van hun nieuwe sociale huurwoning gekregen.

Regiomanager Remco Pols van woningcorporatie Ymere overhandigde afgelopen woensdag de sleutels aan de huurders van de dertien huizen.

Aan de Jonkheer Van de Pollstraat zijn 53 eengezinswoningen gebouwd, waarvan 40 koopwoningen.

Aan de Gelevinkstraat zijn alleen sociale huurwoningen neergezet bestaande uit 41 appartementen en 10 eengezinswoningen.

mei 11, 2018

Er komt een jaar lang een inloopspreekuur naast het bestaande informatiepunt in het dorpshuis in Badhoevedorp.....

BADHOEVEDORP - Er komt een jaar lang een inloopspreekuur naast het bestaande informatiepunt in het dorpshuis in Badhoevedorp. Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeente en de dorpsraad naar aanleiding van zorgen uit het dorp over de sluiting van het servicecentrum eind 2017.

Vanaf 17 mei kunnen alle inwoners elke derde donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur langskomen met vragen die zij kunnen stellen aan de gebiedsmanager namens de gemeente, de wijkagent, Meerwaarde, Maatvast en zeer waarschijnlijk Ymere.

mei 9, 2018

Wethouder Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen verricht vandaag de officiele start van de bouw van in totaal zestig kleine goedkope woningen..... 

HOOFDDORP - Wethouder Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen verricht vandaag de officiele start van de bouw van in totaal zestig kleine goedkope woningen aan de Kaj Munkweg en de Hoofdweg. Deze zijn bestemd voor statushouders, starters en urgente woningzoekers.

Samen met directeur Viviane Regout van wooncorporatie Ymere verricht Horn de feestelijke handeling door symbolisch een deur te openen.

De woningen aan de Kaj Munkweg en de Hoofdweg worden naar verwachting aan het einde van dit jaar opgeleverd.
 

maart 3, 2018

Wethouder Ap Reiders schrijft aan de raad dat Haarlemmermeer de begeleiding bij schuldsanering gaat intensiveren.......

Wethouder Ap Reiders schrijft aan de raad dat Haarlemmermeer de begeleiding bij schuldsanering gaat intensiveren.

De gegevens van Ymere, de zorgverzekeraars en Bureau Krediet Registratie worden aan Haarlemmermeer doorgeven, zodat door de gemeente vroegtijdig actie ondernomen kan worden.

Maatschappelijk werk van Meerwaarde en de Plangroep, die praktische ondersteuning biedt bij schuldsanering, gaan op bezoek bij de inwoner.

Gezamenlijk wordt met de inwoner de situatie in kaart gebracht en gekeken hoe die te verbeteren is.

december 19, 2017

Het aantal huurwoningen van Ymere zal niet verder slinken. Sterker nog, er is zicht op groei van de zogenoemde kernvoorraad......

Het aantal huurwoningen van Ymere zal niet verder slinken. Sterker nog, er is zicht op groei van de zogenoemde kernvoorraad.

Dat is één van de belangrijkste prestatieafspraken die wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen), de corporatie en de Vereniging Huurders Haarlemmermeer voor 2018 met elkaar hebben gemaakt.

Daarmee komt een einde aan de situatie waarin het aantal woningen dat Ymere verkoopt en op de vrije markt verhuurt, groter is dan het aantal woningen dat de woningbouwcorporatie door nieuwbouw aan haar voorraad toevoegt.

september 22, 2017

De fractie van HAP wil van het college van B&W weten of het klopt, dat Ymere niet aanmerking komt voor subsidies van het rijk ten behoeve van de verduurzaming van huurwoningen.....

De fractie van HAP wil van het college van B&W weten of het klopt, dat Ymere niet aanmerking komt voor subsidies van het rijk ten behoeve van de verduurzaming van huurwoningen.

In een vorig jaar ingediende motie werd verzocht om die mogelijkheden te onderzoeken. Ymere zegt dat ze niet in aanmerking komt voor subsidies.

Het college heeft hierover tot op heden zelf niets gemeld.

De partij zou graag zien, dat de verantwoordelijk wethouder bij Ymere aandringt zich, eventueel met geld van het rijk, steviger in te zetten voor het verduurzamen van huurwoningen.

augustus 19, 2017

Haarlemmermeer zet zich in 2018 nog méér in op het voorkómen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie.....

HAARLEMMERMEER - De gemeente zet zich in 2018 nog meer in op het voorkomen van schulden bij haar inwoners, door aan te sluiten bij een proef van het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Het BKR geeft dan, binnen de privacyregels, informatie over betalingsachterstanden, waarna de gemeente met de betrokken bewoner in overleg gaat om diens financiële situatie te verbeteren.

juli 8, 2016

Wooncorporatie Ymere begint, afhankelijk van het verloop van inspraakprocedures, nog dit jaar met de bouw van tijdelijke woningen in Hoofddorp en Cruquius.......

HAARLEMMERMEER – Wooncorporatie Ymere begint, afhankelijk van het verloop van inspraakprocedures, nog dit jaar met de bouw van tijdelijke woningen in Hoofddorp en Cruquius.

Eind 2017 is de oplevering gepland.

De woningen langs de Hoofdvaart en in Cruqiuis moeten 25 jaar blijven staan, die bij het Kaj Munk College 15 jaar.

De woningen zijn bedoeld voor statushouders, starters en spoedzoekers.

Bron: Haarlems Dagblad
 

februari 19, 2016

De woningen in de Jonkheer Van de Pollstraat en de Gelevinkstraat zijn gereed om gesloopt te worden.....

De woningen in de Jonkheer Van de Pollstraat en de Gelevinkstraat zijn gereed om gesloopt te worden.

Beide straten maken deel uit van het sloop- en nieuwbouwplan de “Nieuwe Kom” in Nieuw-Vennep waar Ymere en de gemeente vorig jaar een overeenstemming over bereikten.

Beide partijen maakten toen bekend dat het nieuwbouwplan onder meer voorziet in de bouw van 102 woningen, waarvan 62 sociale huurwoningen en 40 koopwoningen bestaande uit appartementen en eengezinswoningen.

januari 22, 2016

Het bestuur van Ondernemersvereniging Vijfhuizen wil van verhuurder Ymere weten wat hun plannen zijn met de senioren-woningen aan de Groeneweg in Vijfhuizen.....

Het bestuur van Ondernemersvereniging Vijfhuizen wil van verhuurder Ymere weten wat hun plannen zijn met de senioren-woningen aan de Groeneweg in Vijfhuizen.

Ze noemen het een gotspe dat woningcorporatie Ymere niet met een oplossing komt voor de uiterst gedateerde seniorenwoningen die niet bepaald een sieraad voor het dorp zijn.

De bestuursleden van de ondernemersvereniging vinden renovatie van de 55 jaar oude woningen weggegooid geld en zien meer in nieuwbouw op deze locatie.

Bron: HC Nieuws
 

november 6, 2015

Volgens de cijfers van woningcorporatie Ymere zijn in 2014 maar 57 goedkopere huurwoningen naar asielzoekers en statushouders gegaan....

HOOFDDORP – Volgens de cijfers van woningcorporatie Ymere zijn in 2014 maar 57 goedkopere huurwoningen naar asielzoekers en statushouders gegaan.

Naar starters op de woningmarkt gingen vorig jaar zo’n 252 woningen.

Dit weerlegd het beeld bij veel mensen dat alle beschikbare woningen naar asielzoekers gaan.

Niettemin is de druk op de woningmarkt volgens Ymere hoog en heeft Haarlemmermeer een grote achterstand in het huisvesten van statushouders.

november 5, 2015

De laatste huurwoningen van Ymere worden brandveilig gemaakt.........

HAARLEMMERMEER - De laatste honderd huurwoningen van Woningbouwvereniging Ymere worden op dit moment brandveilig gemaakt. Daarmee voldoet Ymere aan het vóór 2016 brandveilig maken van bijna drieduizend brandonveilige woningen. Aanleiding hiertoe was de brand op 16 augustus 2008 aan de Koning Willem 1 laan in Hoofddorp.

oktober 27, 2015

Naar aanleiding van een grote brand aan de Koning Willem I laan in Hoofddorp in augustus 2008 heeft de gemeente nu maatregelen getroffen.....

HAARLEMMERMEER – Naar aanleiding van een grote brand aan de Koning Willem I laan in Hoofddorp in augustus 2008 heeft de gemeente nu maatregelen getroffen.

Tijdens deze brand in 2008 waren acht woningen volledig verwoest.

De brand ontstond doordat de scheidingsmuren tussen de woningen en ook het dak onvoldoende brandwerend waren.

Daarom heeft de gemeente de afgelopen vijf jaar zo’n vierduizend woningen in Haarlemmermeer brandveiliger laten maken, waardoor deze nu ook aan de brandveiligheidseisen voldoen.

juli 30, 2015

Volgens De Telegraaf is er goed nieuws voor de bewoners van de Wagnerlaan in Nieuw-Vennep. Hun aan drugs verslaafde buurman die deze wijk al lange tijd terroriseert, moet vertrekken......

NIEUW-VENNEP – Volgens De Telegraaf is er goed nieuws voor de bewoners van de Wagnerlaan in Nieuw-Vennep.

Hun aan drugs verslaafde buurman die deze wijk al lange tijd terroriseert, moet vertrekken.

Tijdens spoedoverleg tussen wooncorporatie Ymere, de gemeente en de politie is namelijk besloten de huurovereenkomst van de man te beëindigen.

De man zou regelmatig lawaaioverlast veroorzaken en in de nacht van maandag op dinsdag brak er zelfs brand uit in zijn woning.

juli 4, 2015

De eerste bewoners van de nieuwbouwwijk Leeghwaterkwartier in Hoofddorp hebben afgelopen donderdag hun sleutel gekregen van Woningcorporatie Ymere......
 

HOOFDDORP – De eerste bewoners van de nieuwbouwwijk Leeghwaterkwartier in Hoofddorp hebben afgelopen donderdag hun sleutel gekregen van Woningcorporatie Ymere.
In augustus wordt de groentewinkel van de heer Kada heropend in een gloednieuw pand.

Kada had voor de sloop van de oude huurwoningen al een buurtwinkel in deze woonwijk nabij het centrum en Ymere vond het belangrijk om deze winkel te behouden voor de leefbaarheid van de buurt.

Maar de nieuwbouw in het Leeghwaterkwartier gaat nog door.

april 16, 2015

Ter compensatie van de huurverhoging komt woningcorporatie Ymere de armste gezinnen tegemoet..........

HAARLEMMERMEER - Ter compensatie van de huurverhoging van vorig jaar komt woningcorporatie Ymere de armste gezinnen in Haarlemmermeer tegemoet in hun woonlasten.
Het gaat om een bedrag van 310 euro per gezin.
De regeling is voor gezinnen met kinderen waarvan de ouders in de bijstand zitten en die een sociale huurwoning boven 600 euro van Ymere huren.
In samenwerking met Haarlemmermeer zijn de huishoudens aangeschreven die voldoen aan de criteria voor deze regeling.

januari 17, 2015

Per 15 januari is Remco Pols aangetreden als nieuwe regiomanager Haarlemmermeer van woningcorporatie Ymere......

HAARLEMMERMEER - Per 15 januari is Remco Pols aangetreden als nieuwe regiomanager Haarlemmermeer van woningcorporatie Ymere.  Pols was de afgelopen twee jaar al werkzaam bij Ymere als manager en volgt nu Fred de Ruyter op.  Daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder wonen en ruimtelijke ordening in Amstelveen. Pols zegt uit te kijken naar zijn nieuwe baan en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de lagere inkomensgroepen is er daar één van.

september 11, 2014

De Haarlemmermeerse regiodirecteur Fred de Ruyter van Ymere neemt na tien jaar afscheid van de woningcorporatie.........

HOOFDDORP – De Haarlemmermeerse regiodirecteur Fred de Ruyter van Ymere neemt na tien jaar afscheid van de woningcorporatie.
Hij heeft ambities en plannen waar hij de komende jaren meer tijd voor vrij wil maken.
Volgens Pieter de Jong van de directieraad van Ymere voelt De Ruyter zich in tijden van grote spanning in zijn element terwijl hij op andere momenten vaak een scherp waarnemer is die een team verder helpt.
De regiodirecteur vertrekt in de komende maanden na het afronden van zijn huidige werkzaamheden.
 

september 3, 2014

De bewoners van de 132 huurwoningen van Graan voor Visch 16000 vieren zaterdag 6 september de feestelijke oplevering van onderhouds- en verbeterwerkzaamheden......

HOOFDDORP – De bewoners van de 132 huurwoningen van Graan voor Visch 16000 vieren zaterdag 6 september de feestelijke oplevering van onderhouds- en verbeterwerkzaamheden.

Woningcorporatie Ymere heeft de eengezinswoningen laten verbeteren en verduurzamen door nieuw HR++ glas, vloer- en dakisolatie, en CO2 gestuurde mechanische ventilatie aan te laten brengen.

Bovendien kregen de bewoners gratis zonnepanelen aangeboden door energiebedrijf Tegenstroom, van welk aanbod inmiddels meer dan de helft van de bewoners gebruik heeft gemaakt.

juli 11, 2014

Vereniging Huurders Haarlemmermeer zegt dat er te veel achterstallig onderhoud bij huurwoningen in Haarlemmermeer is. Een probleem dat eveneens door wooncorporatie Ymere wordt onderkent...

HOOFDDORP – Vereniging Huurders Haarlemmermeer zegt dat er te veel achterstallig onderhoud bij huurwoningen in Haarlemmermeer is. Een probleem dat eveneens door wooncorporatie Ymere wordt onderkent.

februari 8, 2014

Corporatie Ymere gaat naar grote waarschijnlijkheid woningen bouwen in het centrum van Nieuw-Vennep. De onderhandelingen met de gemeente vorderen gestaag. PvdA-wethouder Nobel van grondzaken heeft gemeld dat de beslissing volgende maand definitief wordt genomen.....

Corporatie Ymere gaat naar grote waarschijnlijkheid woningen bouwen in het centrum van Nieuw-Vennep. De onderhandelingen met de gemeente vorderen gestaag.

PvdA-wethouder Nobel van grondzaken heeft gemeld dat de beslissing volgende maand definitief wordt genomen.

Er was nog behoefte aan concrete informatie over wat er gaat gebeuren in het centrum. Hoe het bouwplan er pecies uitziet is nog niet gemeld.

januari 1, 2013

Wooncorporatie Ymere heeft sinds 2005 een speciaal team opgezet..........

HAARLEMMERMEER - Wooncorporatie Ymere heeft sinds 2005 een speciaal team opgezet om gericht onderzoek te doen naar onrechtmatig gebruik en bewoning van haar woningen.
Dit blijkt een effectieve aanpak van illegale onderverhuur en hennepteelt en heeft het afgelopen jaar geleid tot het vrijmaken van 538 woningen, waarvan 61 in Haarlemmermeer.
De bestrijding van woonfraude draagt tevens bij aan de leefbaarheid van buurten, want met onrechtmatige bewoning gaan nogal eens andere vormen van overlast of criminaliteit samen.