MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about de HAP

januari 31, 2018

Lokale politieke partij HAP beschikt weer over een mobiele fractiekamer. De vorige, een Hymer camper, werd ruim twee jaar geleden door vandalen zwaar beschadigd........

Lokale politieke partij HAP beschikt weer over een mobiele fractiekamer. De vorige, een Hymer camper, werd in maart 2015 door vandalen zwaar beschadigd.

Toen bleek dat herstel vanwege het ontbreken van de benodigde onderdelen geen haalbare kaart meer was, leek het doek voor het concept van de mobiele fractiekamer gevallen. Nu is er dus een nieuwe bus.

Deze wordt voor het eerst ingezet woensdag 7 februari in Spaarndam. Hij parkeert dan tussen 7 en 8 uur aan de Ringweg 36.

Aan boord zijn fractievoorzitter Johan Rip en raadslid Sophie van de Meeberg.

januari 20, 2018

De lokale politieke partij HAP is positief over de voorlopige voorkeursvariant van het project Duinpolderweg......

De lokale politieke partij HAP is positief over de voorlopige voorkeursvariant van het project Duinpolderweg.

HAP heeft altijd gepleit voor diverse maatregelen om de lokale verkeersproblemen in Zwaanshoek en Beinsdorp, maar zeker ook in Lisserbroek aan te pakken.

Daarbij is essentieel dat er diverse verkeersmaatregelen op regionaal niveau genomen worden.

Met deze voorlopige voorkeursvariant ziet het daar nu ook naar uit, want na de inspraakprocedure zullen de ingebrachte inzichten - waar mogelijk - verwerkt worden in de definitieve voorkeursvariant.

januari 16, 2018

Wethouder Steffens-van de Water ontkent, dat de digitale dienstverlening van de gemeente niet op orde zou zijn......

Wethouder Steffens-van de Water ontkent, dat de digitale dienstverlening van de gemeente niet op orde zou zijn.

Zij reageerde op een vraag van HAP-raadslid en partijgenoot Tim van Essen, die een onderzoek van de groep ‘Wij Verdienen Beter’ aanhaalde.

Uit dat onderzoek komt een weinig positief beeld naar voren.

september 22, 2017

De fractie van HAP wil van het college van B&W weten of het klopt, dat Ymere niet aanmerking komt voor subsidies van het rijk ten behoeve van de verduurzaming van huurwoningen.....

De fractie van HAP wil van het college van B&W weten of het klopt, dat Ymere niet aanmerking komt voor subsidies van het rijk ten behoeve van de verduurzaming van huurwoningen.

In een vorig jaar ingediende motie werd verzocht om die mogelijkheden te onderzoeken. Ymere zegt dat ze niet in aanmerking komt voor subsidies.

Het college heeft hierover tot op heden zelf niets gemeld.

De partij zou graag zien, dat de verantwoordelijk wethouder bij Ymere aandringt zich, eventueel met geld van het rijk, steviger in te zetten voor het verduurzamen van huurwoningen.

september 17, 2017

Maandag 18 september zijn de raadsleden Henk van Steenis, Ron Heimerikx en Tim van Essen namens HAP aanwezig in Lisserbroek om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.......

Maandag 18 september zijn de raadsleden Henk van Steenis, Ron Heimerikx en Tim van Essen namens HAP aanwezig in Lisserbroek om met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek te gaan.

Het fractiespreekuur van de lokale politieke partij is van 7 tot 8 in de Meerkoet.

Binnenkort debatteert de gemeenteraad over uitbreiding van Lisserbroek. HAP roept mensen dan ook op om tijdens fractiespreekuur te laten weten of zij ideeën hebben over nieuwe woningbouw.

september 12, 2017

Op initiatief van lokale politieke partij HAP komen er informatieborden langs belangrijke cultuurhistorische plekken in Haarlemmermeer. Dat heeft cultuurwethouder Derk Reneman toegezegd.........

Op initiatief van lokale politieke partij HAP komen er informatieborden langs belangrijke cultuurhistorische plekken in Haarlemmermeer. Dat heeft cultuurwethouder Derk Reneman toegezegd.

Cultureel erfgoed moeten we koesteren, zo betoogde raadslid Tim van Essen. En dan vooral het erfgoed dat niet meer zichtbaar is. Dit moet weer tot leven worden gewekt.

maart 29, 2017

De lokale politieke partij HAP wil dat het college van B en W in Haarlemmermeer een armoederegisseur aanstelt......

HOOFDDORP – De lokale politieke partij HAP wil dat het college van B en W in Haarlemmermeer een armoederegisseur aanstelt.

De HAP zal tijdens de raadsvergadering van donderdag hiertoe een motie inbrengen.

Het is volgens HAP-raadslid Chris Groothand onaanvaardbaar dat in 2017 kinderen opgroeien in armoede.

Momenteel heeft zo’n 5,7 procent van alle kinderen in de gemeente Haarlemmermeer te maken met armoede.

In 2013 was dat nog 4,5 procent en dat is volgens Groothand een toename van bijna 300 kinderen.

februari 10, 2016

Naast Forza! is nu gebleken dat ook vijf andere politieke partijen in 2014 onterechte uitgaven gedaan..... 

HOOFDDORP – Naast Forza! is nu gebleken dat ook vijf andere politieke partijen in 2014 onterechte uitgaven gedaan.

Bij controle van fractievergoedingen over 2014 door de accountant blijkt dat ook de VVD, de HAP, de PvdA, SRH en Eén Haarlemmermeer onterechte uitgaven hebben gedaan.

De fractievergoeding is bedoeld om de politieke partijen in de gemeenteraad hun werk te laten doen.

De andere partijen hebben hun fractievergoedingen wel naar behoren besteedt.