17 July 2024

2000 jaar geschiedenis in Haarlemmermeerpolder

2000 jaar geschiedenis in Haarlemmermeerpolder

Haarlemmermeer is ouder dan men over het algemeen denkt. Waar nu de polder ligt was 9000 jaar geleden een wadden- en kweldergebied. Vanaf 3000 voor Chr. werd de invloed van de zee minder en ontstond er een kustgordel met strandwallen waar mensen woonden.

Dit werd ontdekt en bekend door archeologische vondsten bij het vroegere eiland Abbenes.

Deze vondsten en andere bodemschatten zoals: ijstijdstenen, stenen hamerbijl, versteende boomstronk, Fries aardewerk, Romeinse munten en botten van een uitgestorven steppewisent, zijn in het Historisch Museum Haarlemmermeer aan de Bosweg 17 in Hoofddorp nog tot 20 mei 2024 te bekijken.

Bron: Oneindig Noord-Holland