MeerRadio. Het geluid van Haarlemmermeer!

MeerRadio is een eigentijds radiostation dat zich richt op de gemeente Haarlemmermeer en omgeving. Ons primaire verzorgingsgebied telt meer dan 162.000 inwoners, verdeeld over 31 kernen. Daardoor is MeerRadio een omroep met een groot bereik. Wij zijn 7 dagen per week gedurende 24 uur per dag te beluisteren en te volgen op website www.meerradio.nl en via social media. Uitzendingen terug luisteren kan via www.meerradio.nl/uitzendinggemist. Luister mee. “Meer Nieuws Meer Muziek”

Lokaal nieuws, actualiteiten, cultuur, educatie en muziek
Als publieke mediadienst voldoen wij aan de Mediawet 2008 die op 1 januari 2009 in werking is getreden. Dat betekent: een gevarieerd programma-aanbod, met veel nieuws en lokale actualiteiten. Maar ook: aandacht voor cultuur, educatie en uiteraard een prettige muziekmix. Wij maken radio voor jong en oud. Voor nieuwsgierigen, voor cultuursnuivers, voor social-media gebruikers, voor forenzen en ondernemers, voor sportievelingen en voor muziekliefhebbers. Van dance tot rock, van jazz tot rap. En alles wat daar tussen zit. Bekijk onze programmering op www.meerradio.nl/radio/programmering/.

Organisatie
Statutaire naam van MeerRadio is Stichting MeerOmroep. De stichting wordt aangestuurd door een bestuur en heeft ondersteuning van programmaleiding, techniek en specifieke clusters. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld.

 • Voorzitter: Annemiek Holkeboer
 • Secretaris: Gea van Veen
 • Penningmeester: Rob Koster

Programmaleider is Ton van Draanen. Coördinator Techniek is Floris Cnossen.

Vrijwilligers – het hart van de omroep
Bij MeerRadio zijn alle medewerkers op vrijwillige basis actief en ontvangen dus geen vergoeding voor hun werkzaamheden. MeerRadio telt rond 75 vrijwilligers die alle activiteiten voor en achter de schermen met elkaar uitvoeren. Zij vormen een hecht team en een afspiegeling van de Haarlemmermeerse samenleving.

PBO
Wettelijk bepaald orgaan voor elke publieke mediadienst is een PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan). Het PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de programmering voldoende aandacht krijgen. PBO voor MeerRadio bestaat uit:

 • Jos Steinmetz, voorzitter
 • Erik Klein Nagelvoort, vice-voorzitter
 • Leden die elk een maatschappelijke stroming vertegenwoordigen

Feiten en cijfers

 • Sinds 2006 is Stichting MeerOmroep in de ether. Tot 2003 was VLOH, Vereniging Lokale Omroep Haarlemmermeer, de voorganger.
 • Stichting MeerOmroep is door het Commissariaat voor de Media in 2011 aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van publieke mediadiensten in de gemeente Haarlemmermeer. De aanwijzing is recent verlegd tot 2029.
 • De statuten van Stichting MeerOmroep zijn laatstelijk gewijzigd en ondertekend door de notaris in februari 2023.
 • Het bestuur maakt jaarlijks een beleidsplan en een jaarverslag, waarmee ze verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het beleidsplan is ook de inhoudelijke en financiële onderbouwing van de subsidieaanvraag bij de gemeente Haarlemmermeer.
 • Op 1 januari 2015 is Stichting MeerOmroep aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan Meer Omroep is daarmee fiscaal voordelig.

Bekijk hier het jaarverslag van 2022:

Derden
Stichting MeerOmroep is lid van NLPO, het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor lokale publieke omroepen in Nederland. De NLPO ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA).

ROAM
Stichting MeerOmroep werkt vanaf 2016 samen met andere omroepen in de regio: Radio Aalsmeer, 1Amstelveen, Rick FM en Jamm FM. Werknaam voor de gezamenlijke omroepen is ROAM, Regionaal Overleg Amstel- en Meerlanden. Met deze omroepen wordt ook toegewerkt naar streekvorming, zoals voorgestel door de staatssecretaris OCW.