Vastleggen en verwerking van gegevens

Stichting MeerOmroep (hierna te noemen MeerRadio) hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). MeerRadio is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en laten verwerken. MeerRadio kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats in het kader van nieuwsgaring en door middel van uitzendingen en (nieuws-)berichten en archieven op onze website. Voor journalistieke verwerkingen geldt dat de AVG slechts gedeeltelijk van toepassing is. Zo kun je niet altijd vragen om je gegevens te verwijderen als je het niet eens bent met de openbaarmaking van je gegevens in een opname. Voor zover de journalistieke exceptie niet geldt, leeft MeerRadio de AVG uiteraard na. Persoonsgegevens zullen we niet langer bewaren dan noodzakelijk voor journalistieke doeleinden en deze persoonsgegevens zullen adequaat worden beveiligd.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door MeerRadio kun je contact opnemen via email: secretaris@meerradio.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting MeerOmroep (KvK-nummer: 34220041), gevestigd te (2131CT) Hoofddorp, Kruisweg 1061A.