17 April 2024

Aantal kerken in Hoofddorp neemt mogelijk af

Aantal kerken in Hoofddorp neemt mogelijk af

Het aantal protestantse kerken in Hoofddorp gaat mogelijk terug van drie kerkgebouwen naar één.

Dat staat in ”Geloven in 2025”, een visiedocument dat is opgesteld in opdracht van de algemene kerkenraad.

Het aantal gemeenteleden bedraagt op dit moment bijna 3000. De afgelopen negen jaar heeft zich een daling voorgedaan van circa 1600 leden. Dat is ongeveer 3,5 procent per jaar. 

De verwachting is dat de financiën in de toekomst niet meer opgebracht kunnen worden voor het instandhouden van de drie kerkgebouwen de Marktpleinkerk, de Lichtkring en De Ark.

Het is de bedoeling dat de wijkkerkenraden zich voor 1 juni 2020 uitspreken over de voorstellen.