13 June 2024

Aanvragen erfgoedsubsidie wordt sneller en eenvoudiger

Aanvragen erfgoedsubsidie wordt sneller en eenvoudiger

Gemeente Haarlemmerneer is trots op haar gemeentelijk erfgoed.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen een subsidie  aanvragen voor onderhoud en restauratie van het pand, wat nu maximaal 16 weken duurt om een aanvraag te beoordelen.

Het college van B&W wil de aanvragen erfgoedsubsidie sneller en eenvoudiger maken en halveren in tijd.

In de Haarlemmermeer zijn 89 gemeentelijke monumenten, 33 provinciale en 36 rijksmonumenten te vinden.

Een monumenteneigenaar kan nu eens in de drie jaar maximaal € 50.000 subsidie ontvangen voor onderhoud, restauratie of voorbereidende werkzaamheden. Dit wordt aangepast, naar ieder jaar een aanvraag kunnen doen.

Ook de minimum- en maximumbedragen van de subsidieverordening zullen aangepast worden.

Wanneer het raadsvoorstel is goedgekeurd krijgen eigenaren van gemeentelijke monumenten informatie, hoe subsidie kan worden aangevraagd.

Bron + Archieffoto: Gemeente Haarlemmermeer