20 April 2024

Afscheid Hans Alders van ORS

Hans Alders heeft afscheid genomen als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, die in 2015 mede is voortgekomen uit de naar hem genoemde Alderstafel.
 
Dertien jaar werkte hij mee aan adviezen aan de regering over het Schipholbeleid. Daarvoor was hij onder andere PvdA-minister van VROM en commissaris van de Koningin in Groningen.
 
De dertien jaar Alderstafel en ORS worden nu geëvalueerd en er wordt bekeken hoe de toekomst eruit gaat zien. Alders denkt dat zo’n orgaan wel nodig blijft.