4 March 2024

Afsluiting vanwege sloop oude masten

Afsluiting vanwege sloop oude masten

Deze week is een aannemer gestart met de voorbereidingen voor het slopen van de oude elektriciteitsmasten tussen het hoogspanningstation in Haarlemmermeer in de wijk Floriande en het hoogspanningsstation in Vijfhuizen.

Dit betekent dat in het gebied tussen de hoogspanningsstations nu werkwegwegen en terreinen worden aangelegd om de stroomdraden uit de masten te halen en vervolgens de masten te slopen.

Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het voetgangerspad langs de IJtochtzone aan de andere kant van de Paviljoenlaan afgesloten, tussen de Kruisweg-N201 (mast 70) tot vlak voor het Achterkanaal (mast 74). 

Kijk voor meer informatie op www.haarlemmermeergemeente.nl.