17 April 2024

Alleen groei Schiphol onder veel voorwaarden

Luchthaven Schiphol heeft alleen ‘enige ruimte’ om te groeien als aan een ‘heleboel’ randvoorwaarden is voldaan. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven zal het nog een hele puzzel worden om dat bij elkaar te brengen.

Zij moest in de Tweede Kamer bij afwezigheid minister Van Nieuwenhuizen uitleg geven over de uitspraak van de minister dat Schiphol na 2020 mag groeien. Diverse kamerleden hadden hun ongenoegen geuit over de uitspraken van de minister.

Volgens Van Veldhoven wil de minister het regeerakkoord uitvoeren en staat in het proces zorgvuldigheid voorop. Groei van Schiphol is alleen mogelijk als er oplossingen liggen voor veiligheid, milieu en overlast.