18 July 2024

Alzheimer Café over dementie en zorg

Alzheimer Café over dementie en zorg

Het komende Alzheimer Café bespreekt in Hoofddorp de wet zorg en dwang. Deze wet beschermt de rechten van mensen met dementie bij het bieden van onvrijwillige zorg.

Wanneer dementie verergert, kan iemand minder goed beslissen welke zorg nodig is. De persoon kan zich verzetten. Dit is ‘onvrijwillige zorg’. De wet geldt niet alleen in zorginstellingen. Het kan ook thuis spelen. Wat kan wel, en wat niet? En wat mag je doen, als iemand bijvoorbeeld zijn medicijnen weigert?

Er is informatie, antwoord op vragen en ruimte om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. Dinsdag 23 april 19.30u, De Amazone, Mathilde Wibautstraat 22 in Hoofddorp.

Bron: Alzheimer Café Hoofddorp