1 March 2024

Bewogen historie klokkentoren St. Augustinuskerk

Bewogen historie klokkentoren St. Augustinuskerk

Een bewogen historie heeft de klokkentoren St. Augustinuskerk in Vijfhuizen, die een dezer dagen 34 jaar geleden zijn luidklok terugkreeg, waardoor na 46 jaar het kerstfeest weer ingeluid kon worden. Zonder slag of stoot is het echter niet gegaan.

De klok die in mei 1943 door de Duitsers uit de klokkenstoel op de kerk was geroofd om te worden omgesmolten voor hun oorlogsindustrie, beierde in de kerstnacht van 1989 pas weer.

Al snel na de oorlog werd gesproken over een nieuwe luidklok. Het bleef bij een vrome, onvervulde wens.

Vorig jaar bleek dat de kerstverlichting van de toren aan het eind van zijn levensduur gekomen was. Het tuincentrum De Oosteinde schonk nieuwe-led-verlichting. Van overbuurman Kemperman werd een hoogwerker geleend en werd nieuwe verlichting aangelegd.

Als een lichtend baken straalt de toren in deze donkere dagen de mensen tegemoet.

Bron: HCnieuws.nl – Foto: St. Augustinuskerk website