20 February 2024

Biomassacentrale bij De Liede nog geen uitgemaakte zaak

De gemeente Haarlemmermeer moet een biomassacentrale op bedrijventerrein De Liede toestaan, maar heeft nog een mogelijkheid er invloed op te hebben.

Er is een leidingnet nodig om de geproduceerde warmte naar huizen en bedrijven te brengen.

Volgens PvdA’er Bert den Elzen (foto) kan de centrale zonder een leidingnet niets beginnen.

CDA-wethouder Mariëtte Sedee kan de gemeenteraad melden dat er nog geen aanvraag voor een leidingnet is ingediend.
In hoeverre een vergunning voor een leidingnet kan worden geweigerd is onbekend.

De vergunning voor de centrale niet worden geweigerd omdat op De Liede bedrijven die in de zwaarste milieucategorie vallen zijn toegestaan.
 
Bron: Haarlems Dagblad