25 June 2024

Brandweerkazerne in Zwanenburg gesloopt

Brandweerkazerne in Zwanenburg gesloopt

De sloop van de oude brandweerkazerne aan de Olmenlaan/Dennenlaan in Zwanenburg is een feit geworden. De laatste muur is om.

De oude brandweerkazerne maakt onderdeel uit van het “Hart van Zwanenburg”, een ontwikkelingsplan dat door gemeente, bewoners en dorpsraad is opgezet.

Om dat dorpshart mogelijk te maken zijn ontwikkelingen in gang gezet zoals de verplaatsing van de Lidl en de realisering van het Dorpshuis.

Het laatste onderdeel is nu de sloop van de brandweerkazerne met een andere invulling van het terrein.

De gemeente werkt samen met Ymere plannen uit voor woningbouw.

Daarvoor wordt een intentieovereenkomst afgesloten.

Bron: Rodi.nl