25 May 2024

Chipshol eist miljoenen van LVNL

Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft een schadeclaim van 120 miljoen euro ingediend bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).
Chipshol-oprichter Jan Poot wilde destijds bij Schiphol een nieuwe stad, ‘Airport city’, bouwen, maar kreeg vanwege de geplande hoogte van de gebouwen geen toestemming i.v.m. vliegveiligheid. Sindsdien heeft Chipshol delen van de grond verkocht.
De nieuwe eigenaar is nu echter gestart met de bouw van panden die veel hoger zijn dan de gebouwen in de plannen van Chipshol in 2003. De gebiedsontwikkelaar stelt nu dat onjuiste informatie van de LVNL over de vliegveiligheid aan de basis lag van een bouwverbod voor gebied bij Schiphol.
Chipshol is al jaren in juridische procedures verwikkeld over de ontwikkeling van grond in de buurt van Schiphol.

Foto: John Spreen