22 February 2024

Coalitie Noord-Holland sluit onteigening niet uit

Coalitie Noord-Holland sluit onteigening niet uit

De coalitie van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA, die de provincie Noord-Holland gaat besturen, gaat zich tot het uiterste inspannen om onteigening van boerenbedrijven te voorkomen.

De coalitie wil de natuur en de biodiversiteit verbeteren én Noord-Holland van het ‘stikstofslot’ halen door innovatieve technieken en kringlooplandbouw.

De partijen willen verder voor 2030 zo’n 184.000 woningen bijbouwen, het energienet uitbreiden en de luchtkwaliteit verbeteren door mee te werken aan een “groene” staalindustrie in de IJmond.

Om het beleid te kunnen betalen is het de bedoeling dat jaarlijks 3 miljoen euro wordt bezuinigd.

Bron: HCnieuws.nl