18 July 2024

College wijst lokaal mediafonds af

Volgens het college van burgemeester en wethouders moet de motie over een lokaal mediafonds van toenmalig D66-raadslid Pablo Meegdes worden afgewezen. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad.

Vorig jaar vroeg de raad om een onderzoek naar de lokale media in de gemeente. Dit kwam door het toenemen van de druk waar de media mee te maken kreeg.

Na een onderzoek werd door het college geconcludeerd dat er voldoende kritische verslaggeving van de lokale politiek is en dat een fonds niets zou toevoegen aan de huidige verslaggeving.

Bron: hcnieuws.nl