25 June 2024

Daklozen op luchthaven moeten begeleid worden

Daklozen op luchthaven moeten begeleid worden

De gemeenteraad van Haarlemmermeer vindt dat de rijksoverheid Veldwerk Schiphol structureel moet financieren.

Veldwerk begeleidt dak- en thuislozen die op de luchthaven bivakkeren en met hun gedrag of verslavingsproblematiek voor overlast zorgen.

Die begeleiding ontlast de Koninklijke Marechaussee, die anders niet aan het eigen werk toekomt.

De doelgroep wordt door Veldwerk voor zorg naar een gemeente waar men binding mee heeft begeleidt. In 97% van de gevallen is dat niet in deze regio.

Het Rijk wil de financiering van Veldwerk stoppen. „De veiligheid op Schiphol komt in het gedrang omdat mensen uit de doelgroep niet meer adequaat  worden geholpen en doorverwezen en zullen langer op Schiphol verblijven of naar andere plaatsen in Haarlemmermeer gaan, wat tot structurele overlast en onveilige situaties gaat leiden”, stellen VVD, Forza!, HAP, D66, ChristenUnie-SGP en FvD in een aangenomen motie.

Bron: Haarlems DagbladFoto: MeerRadio