22 July 2024

Deel Zwanenburg nu veiligheidsrisicogebied

Deel Zwanenburg nu veiligheidsrisicogebied

In een deel van Zwanenburg kun je preventief gefouilleerd worden door de politie, ook als er niet meteen een reden is tot verdenking. Dat heeft alles te maken met de explosies die het dorp de afgelopen weken teisterden.

Burgemeester Schuurmans heeft in verband hiermee in het gebied tussen de Dennenlaan, Troelstralaan, Domineeslaan en Zwanenburgerdijk een zogeheten veiligheidsrisicogebied ingesteld.

Dit geeft de politie speciale bevoegdheden. In het gebied wordt ook met extra agenten gepatrouilleerd. Het fouilleren is bedoeld om zwaar vuurwerk te onderscheppen, aangezien dat waarschijnlijk gebruikt is voor de explosies van de afgelopen weken.

Bron: NH NieuwsFoto: MeerRadio