17 April 2024

Dierenwelzijn in Haarlemmermeer

Dierenwelzijn in Haarlemmermeer

Gemeenteraad Haarlemmermeer heeft op donderdag 21 maart 2019 gesproken over het beleid met betrekking tot dierenwelzijn. Deze door GroenLinks aangevraagde bespreking liet zien dat er brede waardering is voor het beleid op dit punt van de gemeente.

Uitbesteden van deze taak aan de dierenbescherming, die samenwerkt met onderaannemers, leidt nauwelijks tot klachten.

Er is ook tevredenheid over de samenwerking tussen de dierenbescherming en de reptielenopvang in Zwanenburg en de vogelopvang in Haarlem.

Het voorstel om de dierenbescherming een speciale status te geven, om zodoende efficiënter te werken bij aanbestedingen, kon ook de goedkeuring van de gemeenteraad krijgen.