20 July 2024

Dreiging juridische procedure tegen aannemers outletcentrum

De gemeente Haarlemmermeer overweegt juridische procedures te starten tegen aannemers die in opdracht van ontwikkelaar Neinver werken aan het nieuwe outletcentrum bij Halfweg.

Bij het bouwrijp maken van het terrein van de oude suikerfabriek is door aannemers zo’n grote hoeveelheid puin tijdelijk achter het oude raadhuis in Halfweg gestort, dat de fundering van het pand zwaar is beschadigd.

Delen van het pand aan de Haarlemmerstraatweg zijn verzakt en moeten mogelijk worden gesloopt. Betrokken partijen wijzen naar elkaar over de schuldvraag. Het puin is inmiddels afgevoerd.

Bron: Haarlems Dagblad