4 March 2024

Dreigingsniveau voor Nederland is verhoogd van 3 naar 4

Dreigingsniveau voor Nederland is verhoogd van 3 naar 4

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft  aangekondigd dat het dreigingsniveau voor Nederland is verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Deze verhoging betekent dat er nu een reële kans bestaat op een terroristische aanslag in ons land.

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland biedt een gedetailleerd overzicht van de situatie en geeft veiligheidspartners informatie om passende maatregelen te nemen.

Politie, gemeenten en ministeries, worden aangespoord om alert te blijven en indien nodig aanvullende maatregelen te overwegen.

De NCTV benadrukt ook de toegenomen rol van online platforms in het verspreiden van extremistische propaganda. Daarom wordt een Versterkte Aanpak Online geïmplementeerd om deze dreiging aan te pakken.

Bron: NCTV