18 May 2024

Dunamare Onderwijsgroep reageert op ophef Hoofdvaart College

Het College van Bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep, waar het Hoofdvaart College onder valt, heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan op de school.
 
Vorige week werd namelijk bekend dat een techniekinstructeur van het Hoofdvaart College al een paar weken thuis zou zitten, omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd.
 
Er is volgens het bestuur sprake van een time-out en geen schorsing, zoals wordt beweerd.
 
Binnenkort zal er tussen de docent en de schoolleiding een zogeheten mediationtraject starten met een onpartijdige mediator, om vast te stellen wat het best mogelijke vervolg is.