13 June 2024

Extra geld voor bestrijding taal- en onderwijsachterstand

Extra geld voor bestrijding taal- en onderwijsachterstand

Haarlemmermeer heeft door een andere verdeelsleutel die het rijk hanteert vanaf 2019 meer geld beschikbaar voor activiteiten, die taal- en onderwijsachterstanden van inwoners helpen in te lopen.

De bijdrage van het rijk stijgt van 7 ton in 2018 naar 1,8 miljoen euro in 2019.

De gemeente zal door de toegenomen rijksbijdrage de financiële steun aan verschillende projecten uitbreiden. Het aantal uren voor de voorschoolse educatie gaat omhoog naar 16 per week.

Ook kunnen leerkrachten op de basisschool aan de slag met leerlingen uit groep 1 en 2 die een achterstand hebben met taal.