19 June 2024

Filosoof Nico Koning praat over ‘woede‘ in De Ark

Filosoof Nico Koning praat over ‘woede‘ in De Ark

Filosoof Nico Koning komt op 13 maart naar Kerkcentrum De Ark in Hoofddorp. Het thema van deze informatieavond is ‘Woede’. Want waar komt al die woede in deze tijd vandaan. En is woede eigenlijk slecht?

Koning zegt dat we op zoek moeten naar ‘De Waarde van Woede’ in plaats van woede te beschouwen als iets dat wild en onbeschaafd is. Koning haalt voorbeelden van heftige boosheid aan; omtrent bijvoorbeeld MeToo, Black lives matter, corona en slavernij.

Op woensdag 13 maart om 8 uur ’s avonds in Kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36 in Hoofddorp-Overbos. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Bron: Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer