20 April 2024

Geen onderzoek Nashville-verklaring

De gemeente gaat geen onderzoek doen naar instellingen of organisaties die de Nashville-verklaring hebben ondertekend. Dat heeft het college van B en W geantwoord op schriftelijke vragen van de VVD-fractie.
 
In deze verklaring geven orthodoxe predikanten en christenen onder andere aan homoseksualiteit af te wijzen.
 
Deze verklaring leidde er toe dat er in de gemeenteraad een motie werd aangenomen met de titel ‘Vier de Liefde’. De raad zegt in die motie dat discriminatie van seksuele minderheden ongepast is.
 
De VVD stelde naar aanleiding van alle commotie schriftelijke vragen.