20 April 2024

Geld inzamelen voor 16 AED’s in Haarlemmermeer

Inwoners die in hun buurt een AED willen, kunnen hiervoor via crowdfundingsplatform Nieuwe Pioniers geld inzamelen.
 
Als zij hun streefbedrag halen, verdubbelt de gemeente dit.
 
Samen met HartslagNu werkt de gemeente aan een hartveilig Haarlemmermeer. Bij een hartstilstand is hulp in de eerste 6 minuten cruciaal. Het is daarom belangrijk dat er verspreid over de gemeente voldoende AED’s beschikbaar zijn: apparaten waarmee je eerste hulp kunt verlenen aan iemand met een hartstilstand.
 
De gemeente stelt dit jaar nog 16 AED’s beschikbaar.
 
Initiatiefnemers kunnen geld inzamelen via www.nieuwepioniers.nl

Foto: Gemeente Haarlemmermeer