17 April 2024

Gemeente kondigt twee grote woningbouwlocaties aan

Het college van B&W Haarlemmermeer heeft twee nieuwe bouwprojecten aangekondigd. Op het Rooseveldpark op de hoek van de Johan Enschedelaan en de Hoofdweg komen 330 appartementen, waarvan 100 sociale huurwoningen. Het bedrijf Startprojecten gaat het project vormgeven.
 
Een tweede bouwproject komt in Hoofddorp-Noord op het terrein waar de sociale werkplaats van de AM groep was gehuisvest.
Er komt hoogbouw met honderden appartementen en het is nog niet duidelijk of het zal gaan om koop en/of huur. Op dit moment is de voedselbank nog op het terrein gehuisvest, maar die zal naar een andere locatie verhuizen.