20 July 2024

Gemeente zet in op het voorkomen van huidkanker

Gemeente zet in op het voorkomen van huidkanker

De gemeente Haarlemmermeer gaat zich actief inzetten voor de preventie van huidkanker.

Daarmee sluit Haarlemmermeer zich aan bij de GGD, het Huidfonds en andere gemeenten binnen de regio Kennemerland, die dit jaar beginnen met een pilot om huidkanker te voorkomen.

Wethouder Mariette Sedee-Schuitemaker onderschrijft dat bewustwording van de risico’s op huidkanker heel belangrijk is.

Dat risico wordt vooral vergroot door de zon en zonnebanken.

De campagne is op 1 april officieel van start gegaan en is gericht op risicogroepen, waarbij ook speciale lespakketten worden aangeboden.

Huidkanker is momenteel in Nederland de meest voorkomende kankervariant.

Bron: HCnieuws.nlWethouder Mariette Sedee (foto: Gemeente Haarlemmermeer)