26 February 2024

Gemeenteraad vergadert met slappe agenda’s

Gemeenteraad vergadert met slappe agenda’s

Er komen nauwelijks nieuwe voorstellen naar de raad van Haarlemmermeer waar een mening over moet worden gevormd en dat bevalt de raadsleden niet.

Het college van B&W is al weer anderhalf jaar actief en dan mag je, vindt de gemeenteraad, onderhand wel nieuwe voorstellen verwachten. Ze komen alleen niet.

Het college van B&W zegt echter dat de hoeveelheid ‘stukken’ dezelfde is als vorig jaar.

Alleen zijn er meer nota’s van B&W dan voorstellen aan de gemeenteraad waar besluitvorming van de raad voor nodig is.

Dat zou erop duiden dat er meer beleid in uitvoering is dan dat er nieuw beleid of nieuwe kaders vastgesteld moeten worden.

Bron: Haarlems Dagblad