20 February 2024

Goedkope lening voor huiseigenaren om woning te verduurzamen

Haarlemmermeer trekt 4.4 miljoen euro uit voor duurzaamheidsleningen aan inwoners.

Huiseigenaren kunnen daarmee tegen 1.6 procent rente voordelig geld lenen bij de gemeente, om energiebesparende maatregelen aan hun woning uit te voeren.

Door het lage rentetarief hoopt de gemeente huiseigenaren over de streep te trekken om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te schaffen.

Dat levert de eigenaar meteen lagere energielasten op.

De gemeente gaat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten inschakelen.

Die organisatie levert ook al startersleningen en duurzaamheidsleningen voor ondernemers.

Bron: Haarlems Dagblad